of 61441 LinkedIn

'Meer aandacht voor criminele infiltratie in sportclubs'

‘Het is belangrijk dat sportverenigingen zich bewust zijn van het risico op ‘criminele infiltratie’’, schrijft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid na vragen van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken over berichten over criminele infiltratie in Brabantse amateurvoetbalclubs. Hij sluit niet uit dat dit thema ook bij lokale sportakkoorden aan de orde komt.

‘Het is belangrijk dat sportverenigingen zich bewust zijn van het risico op ‘criminele infiltratie’’, schrijft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken na berichten dat criminelen in Brabantse amateurvoetbalclubs infiltreren. Hij sluit niet uit dat dit thema ook bij lokale sportakkoorden aan de orde komt.

Eerst resultaten onderzoek bespreken
Criminele infiltratie bij sportverenigingen was in 2018 onderdeel van het rapport Ondermijning door criminele weldoeners van Politie & Wetenschap. De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland gaf eerder dit jaar ook al opdracht tot een onderzoek naar ondermijning van amateurvoetbalclubs. Uit dat beperkte onderzoek bleek dat vijf clubs in Noord-Brabant ermee te maken hebben gehad. Grapperhaus gaat eerst met minister Hugo de Jonge van VWS de uitkomsten van een vergelijkbaar onderzoek (ook in opdracht van de Taskforce Brabant Zeeland maar nu nog niet beschikbaar) bespreken en bezien of en op welke wijze het thema bij de lokale sportakkoorden aan de orde kan komen. ‘Hierbij zullen wij ook de motie van het Kamerlid De Pater-Postma c.s. betrekken, waarin de regering wordt verzocht om een breder onderzoek naar aard en omvang van criminele inmenging in de amateursport.’

VOG RP
Op de vraag wat amateurvoetbalclubs zelf kunnen doen tegen criminele infiltratie wijst Grapperhaus op de modelstatuten en het modelhuishoudelijk reglement van het NOC*NSF. Dat is volgens hem een goed voorbeeld waarmee een sportief en integer verenigingsleven wordt gestimuleerd. Besturen hebben de mogelijkheid om richtlijnen voor sponsorschap op te stellen en kunnen leden bestraffen bij wets- of reglementsovertredingen. Ook kan een club bij een zakelijke overeenkomst (sponsoring) met een rechtspersoon de eis stellen dat die laatste een VOG RP overlegt.

Gebruikersovereenkomst sportaccommodatie ontbinden
Gemeenten kunnen volgens de minister in bepaalde gevallen ook voorschriften verbinden aan een vergunning. Om tot transparante geldstromen te komen kan contante betaling door sponsors niet worden toegestaan. ‘Verschillende gemeenten hebben daar bij het afgeven van een vergunning voor een vechtsportevenement al ervaring in opgedaan.’ Ook kan een gemeente voorwaarden verbinden aan gebruikersovereenkomsten voor sportaccommodaties, zoals de gemeente Amsterdam al doet. Daar kan de gemeente de overeenkomst ontbinden als er sprake is van integriteitsrisico’s.

Samenwerking cruciaal
Toch is volgens Grapperhaus samenwerking met andere gemeenten, de sportwereld, politie en de belastingdienst cruciaal om criminelen buiten de deur te houden. Het vergroten van bewustwording bij sport- en gemeentebestuurders kan ook helpen. Dat punt zal hij ook bespreken met De Jonge. Verder kan voor gemeenten de Wet Bibob uitkomst bieden op aangewezen vergunningen, subsidies en vastgoedtransacties met de gemeente via een integriteitsscreening. ‘Te denken valt bijvoorbeeld aan een gemeentelijke subsidie voor een amateurvoetbalclub, een exploitatie- en/of een Drank- en Horecawetvergunning voor een sportkantine of een huurovereenkomst voor gebruik van een sportaccommodatie.’ Een gemeente kan die beschikking weigeren of intrekken bij ernstig gevaar op strafbare feiten. ‘Een vergelijkbare bevoegdheid geldt voor vastgoedtransacties met de gemeente.’

Bibob bij vervreemding van  erfpachtrecht
Verder noemt Grapperhaus de voorliggende uitbreiding van de Wet Bibob. Daarin staat dat Bibob is toe te passen bij vervreemding van erfpachtrecht. Als een sportvereniging recht van erfpacht heeft op eigendommen van de gemeenten is er een relatie tussen de gemeente en de sportvereniging, bijvoorbeeld in de vorm van een canon (vergoeding). Als in de erfpachtvoorwaarden gemeentelijke toestemming voor vervreemding van erfpacht is opgenomen kan de gemeente een Bibob-onderzoek starten naar de nieuwe erfpachter van de sportvereniging.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t..) op
Het kan veel simpeler, namelijk via de Sportbonden.(o.a. KNVB) gebeurt dit trouwens al. Ook andere Sportbonden zijn ongetwijfeld alert op criminele activiteiten van leden en besturen. Nog beter kan altijd natuurlijk.
Overigens kan je je afvragen of leden van de Tweede Kamer zich niet met belangrijker zaken kunnen bezig houden dan met dit soort vragen (bijv. drugscriminaliteit). Het begint daar steeds meer op een kleuterschool te lijken.
Door bianca van geloven (medewerker vergunningen) op
''' Als in de erfpachtvoorwaarden gemeentelijke toestemming voor vervreemding van erfpacht is opgenomen kan de gemeente een Bibob-onderzoek starten naar de nieuwe erfpachter van de sportvereniging.'''
De wet bibob als panacee. Als middel voor alle kwalen.

Weinigen vragen zich af wat nu werkelijk de mogelijkheden zijn van bibob. Want bibob doet zelf geen onderzoek. Maar gebruikt informatie van de politie en bijv belastingen. Dus als men daar tekort schiet, dan helpt bibob ook niet. En iedereen weet dat het bij de belastingdienst niet goed loopt.
Door Walter Fraans op
Dit zijn allemaal zeer noodzakelijke en verstandige maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit. En in dit rijtje kan ik er nog talloze bij bedenken. Bijv. betere controle op vastgoedtransacties en op politieke lobby door criminelen, traceren van internationale zwart-geldstromen, rechercheren naar cyber-crime, enz.

Maar deze geavanceerde overheidsmaatregelen vergen zeer veel hoog opgeleide en dure beleidsambtenaren en rechercheurs, en zeer grote overheidsbudgetten. En daar is ook in Nederland helaas een enorm tekort aan.

Bovendien bestaat er bij al die controletaken het risico dat ambtenaren (subtiel) bedreigd of omgekocht worden, of allebei.

Daarom is het realistischer en effectiever, om zware veelplegers twintig jaar lang in een heel sober werkkamp op te sluiten, zonder enige luxe. Die werkkampen moeten de overheid per saldo meer geld opleveren dan ze kosten.

Geef de veroordeelden daarbij ook verplichte voorlichting via internet over allerlei onderwerpen, zoals moraal, zuinig leven, en omgaan met conflicten en emotionele problemen. Geef hen over die voorlichting een examenverplichting.

Al hun luxe bezittingen en geld moeten levenslang telkens worden afgepakt door de overheid, ook na hun werkkamp-straf. Ze moeten dan ook geen gebruik mogen maken van luxe woningen en voertuigen en andere luxe bezittingen van anderen.

Verbied criminelen die niet in detentie zitten, 20 jaar lang om contact te hebben met andere criminelen.

Verbied vechtsporten voor criminele jongeren. Want ze worden daardoor veel gevaarlijker bij geweld en intimidatie, en bij aanhoudingen door de politie.

Verplicht alle automobilisten, om hun kenteken op het autodak zichtbaar te maken, met grote stickers. Dat helpt bij opsporing en achtervolging door politie-drones, en bij detectie van verkeersovertredingen.

Verbied verheerlijking van misdaad en intimidatie in tv-amusement.

Onderzoek mijn voorstellen op effecten, via systematische experimenten.

Struisvogelpolitiek, de Nederlandse overheid heeft zestig jaar lang weggekeken van de groeiende georganiseerde misdaad. Dat zeg ik als linkse kiezer. En nu dreigt het te laat te zijn voor een doelmatige aanpak.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners