of 59965 LinkedIn

Matig draagvlak groter lokaal belastinggebied

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 1.373 gemeenteambtenaren en 2.192 burgers. Ambtenaren blijken verdeeld over de optie de gemeentebelastingen te verhogen in ruil voor verlaging van de rijksbelastingen: de helft vindt het een (heel) goed idee, terwijl 40 procent het niet zo’n goed of slecht idee vinden.

Het voornemen gemeenten meer belasting laten heffen en de rijksbelastingen te verlagen valt bij de meeste burgers niet in goede aarde. Ze hebben meer vertrouwen in het rijk.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 1.373 gemeenteambtenaren en 2.192 burgers. Ambtenaren blijken verdeeld over de optie de gemeentebelastingen te verhogen in ruil voor verlaging van de rijksbelastingen: de helft vindt het een (heel) goed idee, terwijl 40 procent het niet zo’n goed of slecht idee vinden. Burgers blijken nog wat sceptischer: een derde (34 procent) is er voorstander van, terwijl bijna de helft (45 procent) het niet zo goed tot slecht vindt. En dat terwijl het uitgangspunt toch is dat burgers per saldo niet meer belasting gaan betalen. Overigens kan het één op de tien burgers niet zo veel schelen aan wie hij zijn centen kwijt raakt.

Weinig vertrouwen
Onder burgers bestaat wat meer terughoudendheid over de grotere rol van gemeenten in de belastingheffing dan onder ambtenaren. Zo heeft net iets minder dan de helft van de burgers het vertrouwen dat gemeenten op een goede manier omgaan met het heffen van lokale belastingen. Ze vinden dat het beter is als het rijk belastingen heft, omdat het rijk bij de verdeling van de belastinggelden vervolgens rekening kan houden met de behoeften van verschillende gemeenten. Gemeenteambtenaren hebben er in meerderheid wel vertrouwen in dat hun bestuurders op een goede manier omgaan met het heffen van lokale belastingen. Slecht 15 procent van de gemeenteambtenaren vindt dat het rijk beter omgaat met het belastinggeld dan de eigen gemeente. De meeste gemeenteambtenaren zouden het overigens terecht vinden als gemeenten meer mogelijkheden krijgen om belasting te heffen, nu zij meer taken hebben gekregen op het gebied van onder ander jeugd, werk en zorg.

Claim grote steden
Burgemeester Rob van Gijzel pleitte vorige week in de Tweede Kamer nog voor een verruiming van het lokaal belastingdomein, speciaal voor grote steden. Op die manier kan volgens hem het geld dat  door economische activiteit wordt verdiend, ook in de regio worden geïnvesteerd om de economie nog meer te stimuleren. ‘Er zit nu geen relatie tussen besteedbare middelen en de economische ontwikkeling van de steden. En dat is vreemd, want wij trekken er hard aan. In de regio Eindhoven hebben we de laatste vijf jaar zo’n 40 Taiwanese bedrijven aangetrokken. Dat brengt veel werkgelegenheid, maar het kost ons ook veel geld. Bijvoorbeeld aan de fysieke en culturele infrastructuur, maar ook een Internationale School die we nu zelf betalen’, aldus Van Gijzel.

Systeem onder druk
‘Die hoogwaardige voorzieningen kunnen we in steeds mindere mate opbrengen. Daarom is een verruiming van het lokaal belastinggebied noodzakelijk. Dit is geen plat pleidooi voor meer geld, het raakt aan een fundamenteler probleem: het raakt de betaalbaarheid van onze stad’, stelt hij. ‘Als we zelf geld van onze economische activiteiten zouden overhouden, kunnen wij dit veel effectiever in onze economie stoppen, dan het rijk van bovenaf. Als je deze realiteit vergelijkt met hoe we het in Nederland hebben georganiseerd, dan moeten we tot het besef komen dat ons centraal gestuurde systeem onder druk staat.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het probleem is dat veel gemeenten vanwege de politieke verscheidenheid en de daaraan gekoppelde verkiezingsbeloften niet zorgvuldig met financiële middelen omgaan. Het zijn veelal rupsjes nooit genoeg. Er is derhalve geen plaats voor verruiming van het belastinggebied voor gemeenten. Teveel gemeenten bezondigen zich te vaak aan onverantwoord financieel beleid, luchtfietserij en aan politiek hobbyisme. Daarom kan het Rijk het veel beter zoeken in een eerlijke verdeling uit het Gemeentefonds (trap op, trap af methode). Via toewijzing van gelden uit dat fonds weten gemeenten precies waar ze aan toe zijn en wat ze jaarlijks kunnen uitgeven. Ook met die middelen is prima financieel beleid te maken.
Door Sytze Dijkstra (Raadsgriffier) op
De gemeente is geen uitvoeringskantoor van het rijk maar een autonome bestuurslaag en dient daartoe over voldoende eigen middelen te beschikken. De lokale democratie beslist en ja, dat kan leiden tot verschillen tussen gemeenten.
Door Jeannette op
Heel slim van het Rijk. Laten we dan gelijk ook maar het kabinet opheffen, net als Brussel. Er zijn toch al veel basis zaken geprivatiseerd (zorg, energie) Kunnen deze gelden ook direct geboekt worden naar de gemeenten. Als ze zo door gaan hebben ze toch niets meer te doen.
Door Jannie op
Ik heb geen vertrouwen in de gemeenten, maar evengoed ook niet in het Rijk! Echter: de differentiatie in hoogte van belastingen vind ik absoluut ongewenst. Daarom liever zo centraal mogelijk houden...
Door Henk Donkers op
Ik zie het gevaar dat het rijk nog meer taken naar de gemeente overkiepert zonder het bijbehorende budget, zoals nu ook al gebeurt. Het arguemt daarbij zal beslist worden dat gemeenten immers een eigen belastinggebied hebben.en zelf op lokaal niveau de beste keuze kunnen maken. De gemeente zal daardoor in de problemen komen omdat burgers steeds meer van de gemeente verwachten en zich aldus gedwongen voelen(inderdaad) de belastingen verhogen. Slim bedacht hoor, van het rijk.
Gewoon de verantwoordelijkheid bij gemeenten leggen en achterover gaan zitten.
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
We zien al een tijdje dat in de berichtgeving ruimte geschapen wordt voor meer lokale belastingen. Te vrezen valt dat de trein op stoom aan het komen is en dat er geen ontkomen aan is. Nu al zien we idiote verschillen tussen de gemeentelijke belastingen. Dat kan alleen maar meer worden. De besluitvorming vindt plaats op het niveau van de gemeenteraad. Het is in de Tweede Kamer al niet altijd van grote en het lijkt me raadzaam om de dorpspolitiek niet meer macht te geven dan ze nu al vaak niet aankan. In andere situaties worden reorganisaties goedgepraat met het argument van schaalvergroting. Kan iemand me uitleggen welke efficiencyslag er gemaakt wordt met schaalverkleining?
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Laten we a.u.b. niet de gemeenten meer belastinggebied toekennen, want dat wordt een complete chaos. Kijk nu al naar de enorme verschillen in de zorg, waarbij je in de ene gemeente veel meer wordt gekort als in de andere. Hier ontstaat rechtsongelijkheid. Gemeenten hebben laten blijken, niet met dit soort zaken om te kunnen gaan.
Je vindt het bij tal van heffingen terug, zoals de bouwvergunningen enz. enz. Niet doen dus.
Door Ricus Tiekstra (Griffier) op
Ik ben benieuwd naar de concrete vraagstelling. Immers het antwoord wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop de vraag is gesteld.
Door Herman Nijskens (raadslid) op
Met een groter lokaal belastinggebied creëren we onze eigen "Griekenlandjes" binnen Nederland.
Grote gemeentelijke economieën hebben dat eigen belastinggebied niet zo hard nodig als dat de kleine economieën het rijk nodig hebben!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners