of 59244 LinkedIn

Lokale overheden heffen 14,2 miljard euro

Gemeenten, provincies en waterschappen gaan in 2018 samen 14,2 miljard aan heffingen innen. Gemeenten nemen daarvan 9,7 miljard voor hun rekening, waterschappen 2,8 miljard en provincies 1,6 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan vorig jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemeenten, provincies en waterschappen gaan in 2018 samen 14,2 miljard aan heffingen innen. Gemeenten nemen daarvan 9,7 miljard voor hun rekening, waterschappen 2,8 miljard en provincies 1,6 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan vorig jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemeenten

De begrotingen van de gezamenlijke decentrale overheden bedragen voor 2018 64,2 miljard euro aan baten en lasten. De baten van gemeenten zullen dit jaar 55,5 miljard zijn. Het grootste deel daarvan (63 procent) is afkomstig van bijdragen van het Rijk, namelijk 34,9 miljard euro. Van de bijdragen van het rijk komt 28,4 miljard euro uit het gemeentefonds, de overige 6,5 miljard euro zijn specifieke bijdragen, zoals voor de bijstand. Gemeenten begroten voor 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing. De grootste kostenpost voor gemeenten is het sociaal domein. Dat is verantwoordelijk voor 23,3 miljard van de lasten.

 

Provincies

De begrote baten van provincies bedragen 5,6 miljard euro. Daarvan komt 2,5 miljard (45 procent) van het rijk. Het grootste deel daarvan betreft de uitkering uit het provinciefonds. Naast de ontvangsten van het rijk hebben provincies inkomsten uit motorrijtuigenbelasting.  In 2018 verwachten de provincies ruim 1,6 miljard euro aan belasting te innen, ruim 29 procent van de totale baten. Ook ontvangen de provincies in 2018 nog ruim 400 miljoen euro aan rente en dividenden en 300 miljoen aan zaken als grondverkoop, huur en pacht. Voor provincies is verkeer en vervoer de grootste kostenpost, namelijk 2,3 miljard euro.

 

Waterschappen

Waterschappen dekken de kosten voor hun taken grotendeels met eigen belastingopbrengsten. In 2018 maken de heffingen met 2,8 miljard euro bijna 90 procent van de totale baten van 3,2 miljard euro uit. Zij heffen belasting voor de zogenaamde watersysteemtaak, zoals het controleren van het waterpeil, de afvalwaterzuiveringstaak en het in de gaten houden van de waterveiligheid, in de volksmond de ‘zorg voor droge voeten’ genoemd. Het meest betalen de waterschappen voor de watersysteemtaak: zo’n 1,5 miljard euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners