of 59345 LinkedIn

Lokale heffingen brengen miljarden in het laatje

Gemeenten hopen dit jaar 8,3 miljard euro te kunnen innen aan lokale heffingen. De ozb is met een geschatte opbrengst van 3,2 miljard over 2012 de belangrijkste eigen inkomstenbron.

Gemeentelijke heffingen brengen aardig wat miljarden in het laatje van lokale overheden. Kwam er in 1960 via diverse heffingen nog ‘slechts’ 98 miljoen euro in de gemeentekas; in 2010 stond de teller op 7,9 miljard euro. Over 2012 schatten gemeenten 8,3 miljard euro aan heffingen te kunnen innen.

474 euro gemiddeld

Iedere burger betaalde in 2010 gemiddeld 474 euro aan gemeentelijke heffingen; een halve eeuw geleden was dat nog geen 9 euro. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


OZB levert meeste op

De onroerendezaakbelasting (ozb) staat met stip op nummer één in de top-drie 'belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten', gevolgd door de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing. De rioolheffing sluit de top drie af. Parkeergelden blijven een niet onaardige melkkoe.

 

Retributies

Met een opbrengst van 3 miljard euro in 2010 is de ozb veruit de belangrijkste eigen inkomstenbron van gemeenten. Voor dit jaar rekenen gemeenten op een opbrengst van ruim 3,2 miljard. De opbrengst van retributies is in 25 jaar tijd gestegen van 569 miljoen euro tot 3,9 miljard euro in 2010. Dit is de rekening die gemeenten aan burgers of bedrijven presenteren voor het leveren van concrete diensten, zoals een bouwvergunning of afvalstoffenheffing. Dit jaar hebben gemeenten ruim 4 miljard begroot. De opbrengst van de rioolrechten zijn sinds 1985 met ruim 1,1 miljard euro gestegen.


Tariefsverhogingen

In 2010 telden automobilisten 552 miljoen neer voor een gemeentelijk parkeerplekje. Een kwart eeuw geleden leverde dit gemeenten 34 miljoen euro op. De opbrengsten zijn met name gestegen door tariefsverhogingen en uitbreiding van het parkeerareaal. Voor dit jaar hebben gemeenten een totaalopbrengst van 614 miljoen euro begroot.


Hondenbelasting is oudste

De hondenbelasting is volgens het CBS de langst bestaande heffing. Deze werd in 1900 opgelegd en leverde toen 45 duizend euro op. Gemeenten inden in 2010 voor 59 miljoen euro aan hondenbelasting. Dit jaar rekenen ze op een bedrag van 61 miljoen euro.

 

Algemene uitkering

De inkomsten uit heffingen zijn met achttien procent bij lange na niet de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Die bestaan verder uit de algemene uitkering, doeluitkeringen, rentebaten, opbrengsten uit huren en pachten en grondverkopen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Volledig mee eens. Dit jaar verdient Nederland circa 14 miljard aan aardgas/aardolie opbrengsten (in 2013 is 'slechts' geraamd 12 miljard). Op het moment dat de rente op de schuldenberg gaat stijgen en onze energieopbrengsten teruglopen zou de BV Nederland wel eens met een groot probleem te maken kunnen krijgen. Gelet op de gigantische schuldenberg die mondiaal is opgebouwd (Amerika, Japan e.d. lopen voorop) kunnen Overheden dit alleen maar oplossen via het laten aanwakkeren van inflatie. Overheden schuiven de problemen dus voor zich uit, dit ten koste van de financiële betrouwbaarheid. Het is maar dat iedereen dat weet!
Door Easymoney (Financiën) op
Volgens de laatste begroting geeft het Rijk ongeveer 275 miljard uit. Dit wordt gedekt door belastingen en leningen. De lagere overheden halen gezamelijk ook nog eens 10 miljard op. Dan staat de teller op 285 miljard op een economie van 600 miljard.
Dan zijn er nog steeds burgers en partijen die vinden dat de sociale cohesie nog steeds slecht is.
Ondanks de rijkdom van Slochteren, de olie in de noordzee, een opgeleide bevolking speelt de overheid het klaar, om een staatsschuld te hebben, begrotingstekorten (3% tekort schijnt een goede score te zijn), en sinds jaar en dag zijn wij aan het hervormen, bezuinigingen en saneren. Ondertussen lees ik altijd dezelfde problemen bij de overheid, die schijnbaar door hun niet opgelost kunnen worden.
Ondertussen is financiering van de schulden in Europa zo problematisch geworden, dat alle overheden en waarschijnlijk ook NL over zijn gegaan tot repressieve financiering. (zie website mejudice). Dit houdt in dat het Ministerie van Financiën de banken, pensioenfondsen en beleggers gaat 'dwingen' te beleggen in staatsschulden. Het rendement voor een belegger in staatsschulden is negatief. Je krijgt minder terug, dan je erin stopt.
Begrijp je nu waarom kredieten weinig verstrekt worden, spaarrente laag is en pensioenfondsen iedere keer de premie verhogen. ABP zit nu op 25,4%. Mocht het ABP via de wet gedwongen worden, staatsschulden te kopen, hebben wij allemaal een gigantisch probleem.
Ik blijf erbij, de overheid is het probleem en niet de oplossing.
Door Hans Guldemond (dir. adviesbureau) op
De inhoud van dit artikel liegt er niet om. De signalen die gemeenten regelmatig in de publiciteit brengen staan in groot contrast. Een Hollands gezegde: klagers hebben geen nood, lijkt mij dan ook van toepassing.

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat gemeentelijke begrotingen gebaseerd zijn op uitgaven die geen prioriteit hebben, geen zinvol doel hebben, geen investering naar de toekomst zijn, duurzaamheid genereren of gelden besteden aan zaken die de gelijkheid bevatten als snoepreisjes en persoonlijk gerief.

Ik wil een belangrijk punt, wat nu zeker actueel is, belichten. De woningbouw, waar veel economische, zeker plaatselijke belangen, aan verbonden zijn, wordt nauwelijks aandacht aan besteed. Buiten de grote behoefte is werkgelegenheid een belangrijk motief. Tot slot hebben gemeenten naar mijn mening te weinig middelen over om woonveiligheid op een beter niveau te brengen. Het kan niet zo zijn dat alleen de marktpartijen daarvoor verantwoordelijk zijn.
Door Collega (adviseur) op
wat een merkwaardig verhaal met een kop die de lading niet dekt. "Gemeenten doen heel veel voor hun burgers die voor die diensten betalen" was iets passender, maar minder spectaculair geweest.
Ook de verhouding tussen de opbrengsten een halve eeuw geleden en nu is non-informatie. 50 jaar geleden kostte het huis dat mijn vader kocht 2% van wat het nu (althans 2 jaar geleden) opbrengt. Het takenpakket is onvergelijkbaar anders geworden en de bijbehorende lasten natuurlijk ook. Als het geen kerst was zou je zeggen: een komkommertijd-artikel

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners