of 59244 LinkedIn

'Lokale economie vaak blinde vlek'

De lokale economie in steden en dorpen komt er bekaaid af na de gemeenteraadsverkiezingen. Er is vaak nauwelijks ambitie om banengroei binnen de gemeentegrenzen te stimuleren en onnodige hindernissen voor het bedrijfsleven weg te nemen. Die conclusie trekt MKB-Nederland op basis van een inventarisatie van partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.
2 reacties

De lokale economie in steden en dorpen komt er bekaaid af na de gemeenteraadsverkiezingen. Er is vaak nauwelijks ambitie om banengroei binnen de gemeentegrenzen te stimuleren en onnodige hindernissen voor het bedrijfsleven weg te nemen. Die conclusie trekt MKB-Nederland op basis van een inventarisatie van partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Knelpunten
De branchevereniging voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft gekeken naar de programma's van de 5 grootste partijen in 30 gemeenten. Er werd ingezoomd op de plannen voor het wegnemen van grote knelpunten voor bedrijven rond gemeentelijke aanbestedingen, lastenverlichting en het doorgaans trage betaalgedrag van gemeenten waardoor ondernemingen financieel in de knel komen.

Besef
Veel gemeentelijke taken, zoals het aan een baan helpen van langdurig werkelozen, zijn gebaat bij een sterke plaatselijke economie.  'Dat lijken gemeentebestuurders onvoldoende te beseffen', vindt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. 'De meeste kleine bedrijven merken nog nauwelijks wat van het economische herstel. Die hebben wind in de rug nodig, geen bestuurlijke tegenwind.'


Lokale partijen
Lokale partijen scoren gemiddeld iets beter dan de plaatselijke afdelingen van de grote vijf landelijke partijen, zo blijkt uit de inventarisatie van de partijprogramma’s. Visser vermoedt dat gemeentebestuurders, ervaren of niet, economisch beleid niet ‘sexy’ vinden. 'Of ze vinden het lastig, het speelt in ieder geval geen heel serieuze rol. De discussies gaan voor het grote deel over zorg en welzijn, en dat vinden wij zéker van enorm maatschappelijk belang, maar dat is het stimuleren van een duurzamer bedrijfsleven en lokale werkgelegenheid ook.' (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Voor zover nodig is het faciliteren van het MKB in financiële middelen een taak van het Rijk en niet van de gemeenten (uiteraard wél voor correct betaalgedrag). Gemeenten en provincies kunnen het MKB waar nodig en mogelijk natuurlijk wél faciliteren op niet financiële beleidsterreinen.
Door Hsl (voorm. ambtenaar en docent) op
De overheid, lokaal of nationaal, is niet geïnteresseerd in kleine bedrijven.
Multinationals worden gefaciliteerd met goedkope grond, subsidies en belastingontwijking terwijl kleine bedrijven het volle pond moeten betalen.
Dat de meeste werkgelegenheid bij het MKB zit realiseert de politiek zich niet.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners