of 59250 LinkedIn

Limburg extra alert op financiën vier gemeenten

Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en Venlo worden in het kader van het financieel toezicht door de provincie Limburg extra in de gaten gehouden. Ze worden weliswaar niet onder verscherpt toezicht geplaatst, maar de provincie heeft voorwaarden verbonden aan het zogeheten repressief toezicht.

Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en Venlo worden in het kader van het financieel toezicht door de provincie Limburg extra in de gaten gehouden. Ze worden weliswaar niet onder verscherpt toezicht geplaatst, maar de provincie heeft voorwaarden verbonden aan het zogeheten repressief toezicht.

De provincie Limburg heeft in dit jaar de financiële toestand van de acht Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray) met een verdiepingsonderzoek in kaart gebracht. Op basis van die onderzoeken is besloten dat alle acht gemeenten tot en met 2018 het lichte, repressieve toezicht krijgen. Maar Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en Venlo moeten aan voorwaarden voldoen om hun repressieve toezicht tot en met 2018 te kunnen behouden.

 

Kwaliteitsniveau zakt

Voor de gemeente Venlo is als voorwaarde gesteld dat de financiële buffer weer op het gewenste peil komt dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Bergen, Gennep en Mook en Middelaar hebben onder meer als voorwaarde gekregen dat na vaststelling van de begroting 2016 ten minste de jaren 2016-2018 een structureel en reëel evenwicht moeten laten zien. Uit het onderzoek van Bergen en Mook en Middelaar blijkt namelijk dat er na 2015 meerjarige tekorten zijn.

Er zijn ook andere voorwaarden geformuleerd. Die houden vooral verband met het onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen, zoals groen en wegen. ‘Er ontbreken soms actuele beheerplannen of plannen worden niet meer volledig gevolgd. Het kwaliteitsniveau wordt niet meer gerealiseerd. Daardoor is het onzeker of de begrotingen reëel sluitend zijn’, aldus een toelichting van de provincie op het besluit.

 

Slechter beeld

Volgens Limburgs gedeputeerde Marleen Van Rijnsbergen (SP) is het algemene financiële beeld duidelijk slechter geworden ten opzichte van 2014. Te zien is onder andere dat alle gemeenten te maken hebben met grote risico's die vooral verband houden met verdere rijksbezuinigingen en de decentralisaties met forse kortingen. Daarnaast pakt de herverdeling van het gemeentefonds nadelig uit voor een aantal gemeenten.

 

Evenwicht kwijt

Gedeputeerde Staten maken bij elk besluit om een gemeente meerjarig repressief toezicht te verlenen een algemeen voorbehoud, zodat ze op hun besluit kunnen terugkomen als een gemeente in de periode dat zij meerjarig repressief toezicht heeft, door in- of externe omstandigheden het financiële evenwicht volledig kwijt raakt. Door de huidige grote onzekerheden waar gemeenten mee te maken hebben, is de kans volgens het provinciebestuur groot dat zo'n situatie zich zal voordoen.

Sinds 2006 beoordeelt de provincie elke gemeente een keer in de vier jaar met een verdiepingsonderzoek. Dat onderzoek is uitgebreider dan het jaarlijkse standaardonderzoek van de gemeentelijke begroting.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
De 80 miljard schuld van gemeenten betreft voornamelijk kapitaalinvesteringen, waarvan rentebetalingen en aflossingen zich over het algemeen over een groot aantal jaren uitstrekken. Staar je dus niet blind op dat grote bedrag, waarvan de lasten in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen. Normaliter behoort verder in elke begroting een kwalitatief goede risicoparagraaf aanwezig te zijn.
Blijft natuurlijk de noodzaak dat provincies daar waar nodig de vinger aan de pols houden. Aan dat laatste heeft het m.i. bij veel provincies de laatste jaren ontbroken.
Door John Niessen (voormalig raadslid) op
Helaas zie je aan de hand van de voorjaarsnota's in veel gemeenten, waaronder Venray, dat de vlag er al heel anders bijstaat dan in de begrotingen die in 2014 zijn gesteld en de basis waren voor deze verdiepingsonderzoeken. Dus of de begroting in najaar orde brengen of toch ingrijpen provincie? Zelf ben ik overigens van mening dat schuldenlasten van de gemeenten te groot zijn en vaak risico's niet of onvoldoende worden aangeven, waardoor het lijkt dat weerstandsvermogen redelijk is maar in feite te laag.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
85% van de Nederlandse gemeenten presteert bestuurlijk ondermaats en hebben inmiddels 85 miljard aan schuld opgebouwd. Het wordt dan ook hoog tijd dat de provincies uit hun ivoren toren klauteren en in gaan grijpen!
Door Herman Nijskens (raadslid) op
Roerdalen begint ook langzaam te balanceren.
De stand van de algemene reserve dreigt onder het minimum niveau te zakken.
De overige (bestemmings-) reserves zijn weliswaar fors echter bestemd om voor belangrijk geachte doelen te worden ingezet dan wel dienen ze als financiering van de balans en dragen bij aan de inkomstenkant in de exploitatie. Inzet van deze laatste groep reserves leidt tot noodzakelijke structurele bezuinigingen binnen de Roerdalense exploitatie.
Door Sjra (pensionada in het groen) op
Misschien het overwegen waard om Mook, Gennep en Bergen her in te delen ....