of 58952 LinkedIn

Limburg: Essent-geld gebruiken voor woningmarkt

Gedeputeerde Erik Koppe
Gedeputeerde Erik Koppe

Provincie Limburg werkt aan een plan om met ruim een miljard euro aan Essent-gelden de woningmarkt in beweging te krijgen. De provincie wil het geld uitlenen aan corporaties die bij banken geen geld kunnen lenen voor sloop en nieuwbouw in de krimpgebieden.

Coalitie wil lenen aan Limburg
Op dit moment belegt de provincie het beschikbare bedrag - circa 1,1 miljard euro - in vooral buitenlandse obligaties en leningen. Dat geld moet worden geïnvesteerd in Limburg, hebben de collegepartijen afgesproken in het coalitieakkoord. ‘Maar er moet wel rendement uitkomen’, zegt gedeputeerde Erik Koppe. ‘Dat kan met leningen onder marktconforme, maar toch gunstige voorwaarden.’

 

Sloopopgave en krimp
|Limburg heeft niet alleen te maken met een vastgelopen woningmarkt. Ook loopt de provincie achterstand op bij de opgave om meer te slopen dan – een kwaliteitsniveau beter – te bouwen, legt Koppe uit. ‘En dan hebben we nog te maken met het krimpverhaal. Dit zijn problemen die niet meer lokaal zijn op te lossen.’

 

Corporatie niet snel failliet
Woningcorporaties die voor grote herstructureringsopgaven staan, krijgen bij de banken geen lening meer los vanwege strengere regelgeving en de onzekerheid op de woningmarkt. Door provinciaal geld uit te lenen, kan Limburg die situatie doorbreken, verwacht Koppe. ‘De kans dat een corporatie failliet gaat is niet zo groot, dus daar hoeven we niet bang voor te zijn.’

 

Oppassen voor staatssteun
Een aanvullende mogelijkheid is om meer deelnemingen te nemen in bijvoorbeeld de campussen Maastricht en Sittars-Geleen of in het bedrijfsleven en zo de markt te stimuleren. Alle mogelijkheden worden nu onderzocht. ‘Alleen zelf hypotheken verstrekken aan particulieren, die kant willen we niet op’, zegt Koppe. ‘En we moeten oppassen dat het geen staatssteun wordt. We zijn aan het kijken voor welke financieringsvorm we wel of geen toestemming nodig hebben van het Rijk.’

 

Wet Hof en schatkistbankieren
De Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Hof) en het schatkistbankieren zijn geen bezwaar voor de Limburgse plannen, zegt Koppe. ‘Leningen zijn geen uitgaven, dat geld komt uiteindelijk terug. En of we dat nu in Limburg of in het buitenland beleggen, maakt voor de Wet Hof niet uit.’ Het schatkistbankieren zou, als het doorgaat, kunnen betekenen dat de provincie minder rendement op het spaarvermogen kan uitgeven. Koppe: ‘Zo’n anderhalf procent, daar moeten we rekening mee houden. Overigens verzetten wij ons tegen het schatkistbankieren.’

 

Ontheffing van de Wet Fido
We doen niets wat niet mag, verzekert de gedeputeerde. Als de maatregelen niet passen binnen de financiële verhoudingenwet (Fido), dan wil Limburg ontheffing aanvragen. ‘Dan willen we graag als krimpregio als uitzondering op de wet worden beschouwd en gaan experimenteren met onze leningen.’

 

Transitiefonds Volkshuisvesting
Tegelijkertijd stopt de provincie vijftig miljoen euro in een Transitiefonds Volkshuisvesting. Dertig miljoen euro daarvan is bestemd voor algemene regelingen, zoals startersleningen en sloopsubsidies. De rest is bedoeld om gaten te dichten in lokale transitieoprojecten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Guldemond (dir. Veiligeheid Advies Centrum) op
De provincie Limburg is voornemens een miljard in de woningmarkt te investeren. Dit initiatief dient in andere provincies tot navolging. De woningmarkt staat stil, economisch gezien een drama en een ernstige beperking tot vernieuwing en innovatie. Dat juist gelden bij Essent hiervoor worden vrijgemaakt onderschrijf ik als extra positief. Uiteindelijk zijn het ook de eindgebruikers van dit energiebedrijf geweest die tot deze capitaalbuffer hebben bijgedragen. Zo kom deze besteding toch weer op de goede plek.
Door F. Scheerder (ambtenaar ) op
Correctie: Wet Fido staat voor Wet financiering decentrale overheden (en geen financiële verhoudingenwet, dat is de Financiële verhoudingswet, Fvw)
Ik vraag me af waarom de woningcorporaties in Limburg geen leningen van banken krijgen; gemeenten staat toch via de WSW in de achtervang?
Door Bond (Adviseur) op
Inderdaad, wat nu Essent is, was destijds het openbare nutsbedrijf, opgebouwd met geld van de burgers. Moeten we dat dan verkwanselen aan organisaties met tonnen verdienende megalomane bestuurders?
Door Easymoney (Financiën) op
De VVD stemmers zouden dus akkoord moeten gaan met het bovenstaande voorstel. Dit zou dus ook betekenen dat je je eigen spaargeld erin moet steken, tenslotte het fonds moet een rendement opleveren. Wie van de VVD stemmers durft???!!!
Ik vind dat de verkoopopbrengst terug moet naar de belastingbetaler, want vroeger is essent opgebouwd d.m.v. belastingmiddelen. Veel burgers hebben geen geld, en teruggave is heel welkom.
Door luppo op
De wet FIDO is juist in het leven geroepen op te voorkomen dat dit soort risicovolle ideeen in praktijk worden gebracht. Een overheid moet niet voor bank of investeerder gaan spelen. Het idee is aandoenlijk en met de beste wil van de wereld, maar als commerciële banken al geen heil zien in hypotheekverstrekking, moet een provincie dat al helemaal niet willen. Dat corporaties niet falliet gaan is eveneens een vreemde, naïve gedachte. Het hele stelsel van zekerheden en borgstellingen staat onder hoogspanning. Als deze financiele bom ontploft zijn de rapen gaar.
Door Janneke op
Het is onverstandig van de overheid zich te bemoeien met de woningmarkt, de crisis is mede veroorzaakt door ingrijpen van de overheid (hypotheekrenteaftrek). En dan ook nog in een krimpgebied. Als er toch iets met het geld moet gebeuren kan de provincie beter investeren in duurzame energie. Dat zorgt ook voor werkgelegenheid in de regio en betaalt zichzelf weer terug.
Door easymoney (Financiën) op
Als je het verhaal leest, zou je denken, wat een aardige liberale vent die de huizenmarkt met publeke gelden wilt vlot trekken.
De afgelopen jaren waren meer aardige mensen en partijen die gelijksoortige ideen hadden; starterssubsidie, renteaftrek verruimen, verhogen NHG, renteafrek in stand houden etc.
Het resultaat is mager; de markt vertoont nog steeds "stagnatie". Waarom werken de overheidsmaatregelen niet?? Terug naar het begin.
De markt is een plaats waar kopers en verkopers producten en diensten tegen geld uitwisselen waarbij er een evenwichtsprijs ontstaat.
Tevens bestaat er ook nog een vrije markt en een gereguleerde markt.
In een vrije markt gelden de regels van de gewone markt, maar de overheid heeft hier geen directe of indirecte invloed.
In een gereguleerde markt bepaalt de overheid hoe de markt zich moet gedragen. Door middel van wetgeving komt de prijs tot stand. Dit is dus geen marktprijs maar een prijs onder de conditie van de overheid.
De huizenmarkt is een gereguleerde markt. Door middel van wetgeving, door de overheid ingestelde marktpartijen worden huizen gekocht en verkocht.
De invloed op de marktprijs is bijvoorbeeld de renteaftrek, vergunningen, bestemmingsplannen, ruimtelijke plannen etc.
De prijzen zijn door het plafond gegaan, te hoge leningen, en grote risico's zijn er genomen. Deze negatieve effecten zijn ontstaan omdat het besluitvormingsproces van de koper en verkoper door wetgeving wordt beinvloed en niet door marktregels.
Dus het bovenstaande voorstel om met publieke gelden de huizenmarkt vlot te trekken is gedoemd te mislukken. Mocht je denken dat dit wel kan, dan stel ik voor dat je je eigen geld in het bovenstaande fonds stopt. Dat geldt ook voor E. Knoppe. Het is nogal makkelijke om met oplossingen te komen, die hij zelf niet hoeft te betalen. En dat voor een VVD-er.
Door Ron (adviseur) op
Coöperaties hebben bewezen niet met geld om te kunnen gaan en feitelijk ook niet te bouwen conform de financiële mogelijkheden van de doelgroep,de sociaal zwakkeren. Slecht plan dus!!!!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners