of 59965 LinkedIn

Liever bezuinigingen dan lastenverhoging

Na jarenlange bezuinigingen is het laaghangende fruit nu wel geplukt. Het rigoureus snoeien in taken en/of voorzieningen lijkt in deze tijd de beste manier om met het almaar krimpende budget uit te komen. Hoewel bezuinigingen niet altijd op begrip kunnen rekenen, prefereert een meerderheid van de inwoners (55 procent) dat nog altijd boven lastenverhoging. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Na jarenlange bezuinigingen is het laaghangende fruit nu wel geplukt. Zowel ambtenaren als inwoners stellen dat de ‘kaasschaafmethode’ niet (meer) een erg doeltreffende bezuinigingswijze is. Hoewel bezuinigingen niet altijd op begrip kunnen rekenen, prefereert een meerderheid van de inwoners (55 procent) dat nog altijd boven lastenverhoging.

Kerntakendiscussie

Het rigoureus snoeien in taken en/of voorzieningen lijkt in deze tijd de beste manier om met het almaar krimpende budget uit te komen. Maar liefst 65 procent van de ambtenaren – en 32 procent van de inwoners –zou graag zien dat er in de raadszalen (opnieuw) kerntakendiscussies worden gevoerd. Bijna zeven op de tien ambtenaren (69 procent) stelt dat het volledig stoppen met enkele taken en voorzieningen de meest doeltreffende manier van bezuinigen is. Van de inwoners is 35 procent die mening toegedaan. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.


Zowel ambtenaren als inwoners zien weinig in een generiek bezuinigingspercentage (de ‘kaasschaafmethode’), al staan ambtenaren daar negatiever tegenover dan burgers. Een op de drie inwoners (32 procent) is er voorstander van dat bepaalde doelgroepen bij een nieuwe bezuinigingsronde worden ontzien. Slechts een op de vijf ambtenaren sluit zich daarbij aan.


Eigen portemonnee 

Verdere bezuinigingen - vooral op het terrein van (ouderen)zorg, openbare orde, huishoudelijke hulp en de leefomgeving - liggen burgers en ambtenaren zwaar op de maag. Uit de peiling blijkt echter dat voor een meerderheid van de inwoners de eigen portemonnee belangrijker is. Een meerderheid van de inwoners (55 procent) prefereert nog altijd bezuinigingen boven lastenverhoging. Bij ambtenaren ligt dat percentage op 41 procent. Slechts één op de vijf inwoners kiest liever voor lastenverhoging dan voor bezuinigingen. Bij ambtenaren ligt dat percentage op 30 procent.

 

Het onderzoek naar de standpunten van burgers en ambtenaren ten aanzien van het gemeentelijk bezuinigingsbeleid is uitgevoerd onder 1.373 gemeenteambtenaren en 2.192 burgers.

 

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr 18 van 11 september en op de site.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder Pak de Wind op
@Ron_8491 Overheid gaat over minstens 2 dingen
eerlijk beheer en ontwikkeleing van gemeenschappelijke goederen, diensten en voorziengen, en die aan iedereen ter beschikking stellen (al of niet tegen betaling)

En het organiseren van gezamenlijke investeringen, in voor een betere samenleving.

Rechtse mensen willen geen gezamenlijke investeringen, omdat ze dat niet aan anderen gunnen, en alleen voor zichzelf willen betalen.
Daarmee slopten rechtse kiezers hun eigen samenleving, en takelen we af naar een middeleeuwse moderpoel, met een hofhouding, waar maar een paar mensen van genieten.
Rechtse stemmers denken dat alleen zij uitverkoren worden voor die hofhouding
Door econoom op
Het is beter om te investeren met het oog op de toekomst. Keynes, Marshall plan e.d. hebben dit dubbel en dwars aangetoond. De stelling boven dit artikel is complete onzin. ff terug naar de schoolbanken zou ik zo zeggen :)
Door Jan op
Bijna iedereen kiest voor zijn eigen portemonnee totdat het moment aanbreekt dat hij een beroep moet doen op gemeentelijke voorzieningen, die dan echter al wegbezuinigd zijn. Allemaal korte termijn denken. Je zou toch hopen dat raadsleden verstandiger zijn en wèl aan het algemeen belang en de langere termijn denken. En ja, dat kost geld, maar dan heb je ook wat.
Door henk op
Teveel snoeien leidt vanzelf tot afsterven. Jammer dat we dit doen in de zorg, jeugdopvang en bij ouderen. In ruil hiervoor pompen we onnodig veel subsidiegeld in dure windmolens. Zo worden de zakken van de rijken (projectontwikkelaars) veel gevuld.
Door Ron_8491 (adviseur) op
Het zetten van de tering naar de nering is de enige methode om op termijn financieel gezond te worden en te blijven. Het weigeren om te snijden in, het verbeteren van de efficientie en verhogen van de productiviteit van de eigen organisatie zal blijven leiden tot verhoging van de lasten voor de burger. Het voorstel van @Henk Daalder is m.i. alleen dan een goed voorstel als dit zou leiden tot minder ambtenaren en door de overheid ingehuurde krachten, waardoor een kostenreductie van het overheidsapparaat eindelijk eens werkelijkheid zou worden..
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Naast de kaasschaaf en de kerntaken manier om de overheid te slopen, is er nog een goede manier, biede de diensten aan als betaald produxt, of gezamenlijkeinvestering. Dat doet de gemeente al bij nieuwe woonwijken. Daar gaat veel gemeenschaps geld in zitten, de grond en de ambtelijke tjd voor de RO procedures, maar uiteindelijk kunne ninwoners een kavel bouwgrond kopen. Dat hoeft niet, maar mag wel.
Beleid en de uitvoering is ook als gezamenlijke investering te zien.
Meestal geeft de gemeenteraad het gemeenschaps geld uit, maar het s ook vooraf te verkopen aan de inwoners.
Wie meebetaalt aan de aanleg van een park of natuurgebied, mag er gratis in, derest moet toegang betalen.
Kan ook met ouderen voorzieningen, de brandweer kazerne, mooiere stoffering van de buitenruimte.
Deel een plan op in dtukjes en bied ze aan de inwoners en MKB te koop aan.
Deel waar voldoend egeld voro wordt ingelegd, worden uitgevoerd, de rest niet.

Zie het als een referendum met geld als stem.
Vooral voor dure zaken die niet perse noodzakelijk zijn, kan de toegang alleen voor betalers gelden, zoals een kavel bouwgrond.

Ook een windpark is zo goed aan te leggen.
Veel gemeenten wordstel enmet de vraag welke vande alternatieve windpark locaties ze moeten kiezen. Verkoop die locaties in opties aan de inwoners. De best verkochte locatie wordt gebouwd, en de deelnemers mogen er hun egen stukje windpark kopen, alleen voor eigen gebruik.
Deelnemeres halveren hun stroom kosten.
De gemeente zou zwelf mee moeten doen voor zijn sociale dienst klanten en het eigen verbruik.

De markt voor de laten werken

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners