of 59185 LinkedIn

Lichte winstdaling NWB Bank

Dat blijk uit het halfjaarbericht van de overheidsbank. Het negatieve verschil komt volgens de bank vooral door enerzijds het incidentele karakter van een deel van de nettowinst in het eerste halfjaar 2015 en anderzijds de betaling van een bijdrage van bijna 7 miljoen euro aan het Europese Resolutiefonds, het fonds voor probleembanken.

De nettowinst van de NWB Bank is over de eerste zes maanden van dit jaar ruim 8 miljoen euro lager uitgekomen ten opzichte van het eerste half jaar van 2015 –  54 tegenover 62,7 miljoen euro.

Dat blijk uit het halfjaarbericht van de overheidsbank. Het negatieve verschil komt volgens de bank vooral door enerzijds het incidentele karakter van een deel van de nettowinst in het eerste halfjaar 2015 en anderzijds de betaling van een bijdrage van bijna 7 miljoen euro aan het Europese Resolutiefonds, het fonds voor probleembanken.

Behoud marktaandeel
Over het eerste halfjaar van 2016 is in totaal 3,6 miljard euro aan kredieten verstrekt. Daarmee behoudt de bank haar marktaandeel van circa 30 procent van de kredietverlening aan de publieke sector in Nederland. De klantenkring bestaat voornamelijk uit decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen.

Vooruitzichten 2016
De verwachtingen voor de Nederlandse economie, alsmede het investeringsklimaat binnen de publieke sector, blijven gematigd positief. De bank handhaaft haar prognose van een renteresultaat voor 2016 op een met 2015 vergelijkbaar niveau.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.