of 59162 LinkedIn

Leudal zet kritisch rapport rekenkamer weg als ‘een opvatting’

Aanleiding voor die reactie is het rapport Opvolging aanbevelingen in de periode 2008 – 2015 dat de rekenkamer afgelopen week aan de gemeenteraad van Leudal overhandigde. De rekenkamer kenschetst in dat rapport de fusiegemeente Leudal als eilandenrijk en stelt dat ‘verschillende verbindende elementen van bestuur, beleid en beheer, sinds de oprichting van de gemeente Leudal, niet tot wasdom zijn gekomen’

Een statisch, niet op feiten gebaseerd onderzoeksrapport. Dat is de kwalificatie die het college van burgemeester en wethouders van Leudal in een bestuurlijke reactie geeft aan een vernietigend rapport van de lokale rekenkamer.

Aanleiding voor die reactie is het rapport Opvolging aanbevelingen in de periode 2008 – 2015 dat de rekenkamer afgelopen week aan de gemeenteraad van Leudal overhandigde. De rekenkamer kenschetst in dat rapport de fusiegemeente Leudal als eilandenrijk en stelt dat ‘verschillende verbindende elementen van bestuur, beleid en beheer, sinds de oprichting van de gemeente Leudal, niet tot wasdom zijn gekomen’. In het rapport trekt de rekenkamer bovendien de conclusie dat de bedrijfsvoering van de gemeente – in 2007 ontstaan uit de gemeenten Haelen, Heythuijsen, Hunsel en Roggel en Neer – onvoldoende is en de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie te wensen over laat.

Aansluiten bij grotere gemeente
Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek gaf de rekenkamer de gemeenteraad de aanbeveling te overwegen taken terug te leggen bij die voormalige kernen dan wel over te hevelen naar een grotere gemeente. Wellicht dat het overblijvende, kleinere takenpakket voor Leudal dan vervolgens wel te managen is, aldus de rekenkamer.

Niet feitelijk
Het college van burgemeester en wethouders stelt nu in een bestuurlijke reactie zich na het lezen van het rapport niet aan de indruk te kunnen onttrekken ‘dat de conclusies en aanbevelingen meer een weergave zijn van een opvatting van de rekenkamer, dan een objectivering op basis van onderzoek.’ Volgens burgemeester en wethouders staan diverse aannames in het rapport die het college niet kan herleiden tot feiten. Daarover gaat het college het gesprek aan met de rekenkamer.

Op orde krijgen
Ondanks de constatering dat het rekenkamerrapport slechts een opvatting zou zijn, onderschrijft het college de passages waarin de rekenkamer vindt dat bestuurlijk stappen in de goede richting zijn gezet. ‘Op diverse terreinen is er al sprake van samenwerking, een suggestie die de rekenkamer doet. Zo zoekt de gemeente, uitgaande van eigen kracht, regionaal de samenwerking op het gebied van milieu, bedrijfsvoering en binnen het sociaal domein. Daarnaast werkt Leudal vanuit de nieuwe organisatievisie aan concrete veranderplannen om de basis verder op orde te krijgen.’

College gedeeltelijk vervangen
De rekenkamer stelde in de aanbiedingsbrief al dat gedurende de doorlooptijd van het onderzoek de tijd niet stil heeft gestaan ‘en hebben zich op bestuurlijk vlak een aantal veranderingen voorgedaan binnen de gemeente Leudal.’ Zo zit er inmiddels een nieuwe coalitie en is het college van burgemeester en wethouders gedeeltelijk vervangen. ‘Met het coalitieakkoord “Op vertrouwen een toekomst bouwen” wil het college richting geven aan een meer stabiele besluitvorming. Ook is op organisatorisch gebied een en ander in gang gezet. Zo heeft de nieuwe gemeentesecretaris een aantal ontwikkelingen in gang gezet die moeten leiden tot het herstel van een deugdelijk planning & control-cyclus waardoor de organisatie weer vat krijgt op de diversiteit van werkzaamheden die hun beslag moeten krijgen’, aldus de rekenkamer.

Het is nu aan de gemeenteraad van Leudal wat zij met het onderzoek van de rekenkameer gaat doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door E. Engerda (verblufte niet-inwoner) op
Sneudal ...

Wel prachtzin. Parafrase: 'Na het lezen van de in de verdediging-schietende-reflex van het college kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de conclusies en het gesneer meer een weergave zijn van een opvatting van het college, dan een objectieve reactie op basis van lezen en lering trekken'.
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Leuk om te lezen hoe het college met z'n eigen ambtelijk jargon de conclusies van de rekenkamer naadloos bevestigt. Ik heb het rapport gelezen. Goed werk.
Door A.M.B. te Naar op
Het is toch werkelijk schandalig. Ze onderschrijven wel 'dat bestuurlijke stappen in de goede richting zijn gezet'. Dat mag ook wel na 9 jaar! Stel dat 2 bedrijven gaan fuseren en dat de directie na 9 jaar zegt dat er stappen in de goede richting zijn gezet m.b.t. de samenwerking. Volstrekt ongeloofwaardig dit college!
Door Albert Knop (Inwoner Leudal) op
Wat een triestheid. Wat als negatief gezien wordt, wordt niet herkend en wat positief is is uiteraard wel waar. Er is "al" sprake van samenwerking. De fusie heeft 9 jaar geleden plaatsgevonden. Dan mag je ook wel verwachten dat er wat funktioneert. Op zich ben ik het er mee eens verantwoordelijkheden van gemeentelijke overheden te vergroten, maar met dergelijke amateuristische bestuurders zal dat nooit gaan werken. Gelukkig lijkt het ambtelijk apparaat wat meer capaciteiten te hebben om de puinhopen op te ruimen.
Door Tom Theune op
Domme club, die Rekenkamer. Door zo uit te halen (gehakt maken van) biedt ze college en raad de gelegenheid om dit rapport in een diepe la te leggen.
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Heerlijk en hilarisch, als het niet gelijktijdig zo dirptreurig zou zijn. De voorspelbaarheid van zo'n op de collectieve pik getrapt college, inclusief het klassieke "we herkennen ons hier niet in"-stuipje.

Ik zou acuut verhuizen uit Leudal.