of 62284 LinkedIn

Lastendruk in Limburg omhoog

De totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker komt in 2016 gemiddeld op 708 euro. Voor een huurder komen de gemeentelijke belastingen dit jaar op een gemiddelde van 319 euro uit.

De lastendruk voor inwoners van de Limburgse gemeenten stijgt dit jaar. Huurders zien hun lasten met gemiddeld 0,81 procent toenemen, en eigenaar/gebruikers ruim dubbel zo veel: 1,9 procent. Dat blijkt uit het Belastingoverzicht 2016 van de Provincie Limburg over de ontwikkeling 2015-2016 van de onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Gemeentelijke heffingen

De totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker komt in 2016 gemiddeld op 708 euro. Voor een huurder komen de gemeentelijke belastingen dit jaar op een gemiddelde van 319 euro uit. Voor de eigenaar/gebruiker bestaat de gemeentelijke belastingaanslag 2016 gemiddeld uit 273 euro voor ozb (+4,3 procent) 213 euro voor rioolheffing (+2,1 procent) en 223 euro voor afvalstoffenheffing (+0,8 procent). Voor een huurder komen de rioolheffing en afvalstoffenheffing gemiddeld neer op respectievelijk 96 euro (+4,8 procent) en 223 euro (-0,8 procent).

Lagere ozb
Er is één gemeente waar de gemiddelde ozb-aanslag 2016 lager uitvalt: Onderbanken (-0,7 procent). De hoogste stijging treedt op bij Meerssen met bijna 38 procent en Weert met 11 procent. Stijgingen van de rioolheffing boven de 10 procent doen zich voor in Nuth (15 procent) en in Landgraaf (14, procent).

Waterschapsheffingen
De gemeentelijke en waterschapsheffingen gezamenlijk geven voor 2016 het volgende beeld: huurders betalen gemiddeld 501 euro (een stijging met 0,2 procent), eigenaren/gebruikers krijgen een aanslag van gemiddeld 935 euro (een stijging van 1,3 procent).

Bedrijven
Van bedrijven zijn in het belastingoverzicht alleen gegevens van de ozb niet-woningen opgenomen. In het overzicht staan de WOZ-waardeontwikkeling en de tarieven 2015 en 2016. Op basis daarvan is een opbrengstontwikkeling berekend. Daarbij is geen rekening gehouden met effecten van leegstand. De uitkomsten zijn daarom volgens de provincie niet nauwkeurig en laten vooral een ontwikkeling zien. De zo berekende opbrengst daalt in 2016 met 0,5 procent en de verwachte ozb-opbrengst is dan afgerond ruim een half miljoen euro lager ten opzichte van vorig jaar.

Lagere opbrengst
Er zijn 19 gemeenten waar een lagere opbrengst is berekend. Een afname in Eijsden-Margraten met 18,2 procent is een lagere opbrengst van ruim twee ton en -10,1 procent in Beek betekent 213.000 euro minder. In Venlo daalt de ozb-opbrengst niet-woningen met 5,6 procent. Dat is bijna een miljoen in harde euro’s. Voor Sittard-Geleen is de berekende opbrengt afgerond 435.000 euro lager ( -2,5 procent).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joop van Dieren (beleidsmedewerker belastingen) op
Even een nuancering bij de vorige reactie. Ik ken het rapport niet, maar als tarieven dalen wil dat nog niet zeggen dat de aanslag of de belastingopbrengst eveneens dalen. Een aantal waterschapsheffingen wordt naar de WOZ-waarde geheven. Als die stijgt dan is het heel goed mogelijk dat bij dalende tarieven de aanslag toch hoger uitkomt.
Door G.driessen op
Het artikel geeft een verkeerd beeld: zie hier de letterlijke tekst uit het provinciale rapport, waaruit blijkt dat de tarieven van de waterschappen dalen!

Waar onder het kopje waterschapsheffingen het beeld ontstaat dat de stijging veroorzaakt wordt door de waterschapsheffingen, is dat niet correct.

Tekst ware aan re vullen en te verduidelijken.

De heffingen van de waterschappen dalen voor huurders in 2016 met gemiddeld 0,83% en voor
eigenaar/gebruikers met gemiddeld 0,57%.
- De heffingen van gemeenten en waterschappen samen stijgen voor huurders gemiddeld met 0,20%
tot € 500,64 en voor een eigenaar/gebruiker met gemiddeld 1,35% tot € 934,58.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners