of 59318 LinkedIn

Kwart gemeenten vindt moeilijk accountant

Een kwart van de gemeenten maakt zich zorgen over het vinden van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Grote accountantskantoren trekken steeds meer hun handen af van de gemeentelijke markt. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

Een kwart van de gemeenten maakt zich zorgen over het vinden van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Grote accountantskantoren trekken steeds meer hun handen af van de gemeentelijke markt.

Dat blijkt uit een recente enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar beschikbaarheid van accountants. Van de 192 gemeenten/respondenten die aan het onderzoek meedeed, zegt 23 procent zich zorgen te maken in de toekomst een accountant te kunnen vinden. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Het gaat daarbij om als moeizame procedures, stijging van de kosten, toegenomen controledruk en afname van ervaringsgraad.

 

Aflopen contract

Iets meer dan één op de vijf gemeenten heeft blijkens de enquête een contract – exclusief de optie tot verlenging – dat loopt tot en met controlejaar 2017. Dat is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen  lag dat percentage op 28,9 procent. De helft van de groep geeft aan nu al een accountant te hebben gevonden voor de periode erna. De andere helft (21 gemeenten) zei op het moment van het invullen van de enquête nog geen accountant voor het controlejaar 2018 te hebben. Inmiddels blijkt ook die groep echter zo goed als voorzien.

 

Terugtrekken

De enquêteresultaten bevestigen volgens de VNG de signalen over de terugtred van de grote accountantskantoren, en dan met name EY (van 38 naar 20 gemeenten) en Deloitte (van 54 naar 40 gemeenten). PwC vormt daarop de uitzondering. Opvallend is volgens de VNG dat partijen als IPA ACON en Stolwijk Kelderman ook niet of minder terugkomen. Nieuwe partijen zijn: Astrium, Crowe Horwath Foederer en PSA.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens op
Er zijn nog steeds gemeenten die hun interne beheersingsprocessen zodanig goed op orde hebben dat zij klant zijn gebleven bij die op Audit gespecialiseerde kantoren.

25% gemeenten die, nu nog steeds!, moeite hebben om een accountant te vinden is weer eens een item voor de VNG. Zij kan die 25% beter royeren als lid. Dat is een vergaande maar bitter noodzakelijke stap. Leden die hun kwaliteit niet hebben geborgd zijn een smet op het blazoen.

De VNG zou de burgers een overzicht van die 25% kunnen geven, dan kunnen de burgers van gemeenten die een fusie weigeren andere politici in het bestuur kiezen. Zelf kan de VNG de gemeente die in gebreke blijven een boete gerelateerd aan de OZB waarden en heffingen opleggen. Eens zien hoe snel dat dat werkt.
Door D te N (adviseur) op
De toenemende regeldruk van de AFM legt zo z'n beslag op de accountantsmarkt. Het wordt allemaal te complex. De profitmarkt is wat dat betreft minder complex en veel groter. Dit is m.i. de reden van de verschuiving van de Big4 van non-for-profit naar de profit markt, Wim Dus het suggestieve pleit niet voor ambtenaren duidt op een te grote afstand van het werkelijke probleem. Opvallend dat je dan toch een mening hebt en ook nog ongenuanceerd het internet opslingert....
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Pleit niet voor de verantwoordelijke lokale ambtenaren.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners