of 59082 LinkedIn

KvK: rol gemeenten bij bestrijding winkelleegstand

Gemeenten zijn net zo goed verantwoordelijk voor de bestrijding van de winkelleegstand als de ondernemers en de vastgoedsector. Dat stelt de Kamer van Koophandel vandaag tijdens een congres in Den Haag. Leegstand heeft een negatief effect op de sociale veiligheid op straat en de leefbaarheid van wijken.

Gemeenten zijn net zo goed verantwoordelijk voor de bestrijding van de winkelleegstand als de ondernemers en de vastgoedsector.

 

Binnensteden

Dat stelt de Kamer van Koophandel vandaag tijdens een congres in Den Haag over de problematiek van leegstaande winkels in binnensteden. De oorzaken van winkelleegstand zijn onder andere een dalend consumentenvertrouwen, verandering in de bevolkingsopbouw en internetwinkelen. Een combinatie van die factoren speelt een belangrijke rol in een dalende omzet en groeiende leegstand.

 

Omzetdaling detailhandel

En het leed is volgens de Kamer van Koophandel nog lang niet geleden. De omzet van de detailhandel in de non-foodsector daalt dit jaar met 3,2 procent en in 2013 met nog eens 2 procent. Die voorspelling bracht ING Economisch Bureau eergisteren naar buiten.

 

Leefbaarheid wijken

Leegstand schaadt volgens de Kamer van Koophandel niet alleen de ondernemer maar ook de bewoner, vastgoedeigenaren en de gemeenten. Leegstaande panden verminderen de aantrekkelijkheid van een winkelgebied en hebben een negatief effect op de sociale veiligheid op straat en de leefbaarheid van wijken.

De Kamer van Koophandel geeft in een speciale brochure (‘Winkelleegstand praktisch oplossen’) praktijkvoorbeelden hoe de problematiek kan worden aangepakt. Een blauwdruk om winkelleegstand tegen te gaan is er volgens de KvK niet, omdat een lokale aanpak maatwerk vereist. Wel zijn er inmiddels volop ervaringen uit het hele land waar veel van te leren valt.

 

Toestaan horeca

Er zijn drie oplossingsrichtingen: het voorkomen van leegstand, de inzet van tijdelijke oplossingen en het aangaan van de confrontatie met leegstand. Voorbeelden van tijdelijke oplossingen zijn het vullen van lege etalages, het huisvesten van zogehet pop-up stores en het tijdelijk toestaan van horeca. Wat betreft het tegengaan van leegstand doen gemeenten er goed aan leegstandsverordeningen in te stellen, wonen boven winkels toe te staan en initiatieven om wijkontwikkelingsmaatschappijen op te zetten te ondersteunen voor een betere sturing op vastgoed.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mijn mening op
-Gemeenten zijn net zo goed verantwoordelijk voor de bestrijding van de winkelleegstand als de ondernemers en de vastgoedsector.-
Dat klopt. Maar er is een gemeente (Almelo) die met haar beleid juist tegen ondernemers aan het werk is...al moeten de uitgesproken woorden anders suggereren. Hier worden ondernemers die niet tot de intimi behoren en duidelijk openbaar hebben laten blijken het niet eens te zijn met gemeentelijke besluiten behoorlijk gefrustreerd in hun werkzaamheden De vele vormen van wanbeleid heeft al een aantal ondernemers besloten te doen vertrekken. Bijvoorbeeld als je meerdere keren voor de zaak de straat eruit moet. Als men dat dan in 1 keer goed zou doen...dan was het leed nog te overzien. Maar in Almelo blijkt telkens dat men het NIET in 1 x goed kan doen. Daar is men telkens meermaals bezig met 1 euvel. Dat wekt geen vertrouwen meer en is schadelijk gebleken voor veel ondernemers. Nu nog steeds.
Door J. Derckx (adm) op
Huurverlagingen kunnen niet altijd tot oplossing dienen zolang de overheid te zware belastingen op ondernemerzijn legt. Minder nieuwbouw, meer verbouw en soberheid in luxe.
Door Parleys (bestuurder) op
Stcihting Parleys behartigt de belangen van huurders van winkels en kantoren. Parleys pleit voor meer marktwerking in het commerciele vastgoed. De gemeente moet juist meer marktwerking bevorderen en anderzijds ondernemerschap bevorderen. We hebben niet een overschot aan winkels, maar vooral een tekort aan ondernemers die willen huren. Dus eerst huren fors omlaag en dan ondernemerscvhap aanjagen. Gemeentes moeten faciliterend zijn, niet dominerend. Zie ook www.huurverlagers.nl
Door W. Couprie (coördinator economisch en ruimtelijk beleid) op
Volgens een bericht in de Volkskrant, ontleend aan Locatus, is de laatste vier jaar is het winkelvloeroppervlak in Nederland met 1 mln m2 uitgebreid. Dat zou neerkomen op 15%. Volgens Platform 31 is het totale winkelverkoopoppervlak in Nederland gegroeid van 26 miljoen m² in 2003 tot bijna 31 miljoen m² in 2012, waardoor er op sommige plaatsen in Nederland wellicht simpelweg een overaanbod van winkelruimte is ontstaan.
Een leegstand van 6% is lijkt mij daarom vooral toe te schrijven aan een grotere uitbreiding van winkeloppervlak dan van de consumentenbestedingen. De invloed van online winkelen is daarmee veel geringer dan wel gesuggereerd.
Door schaduwfractielid PvdA op
De gemeenten moeten de kleinere winkels niet leeg trekkken door grote winkle centra's aan te trekken.
Men moet oog houden voor de Krimp, meer winkeltjes gespreid houd de lokale bevolking meer op hun plaats.
Door Henk op
De koopkracht daalt flink, dus hebben we minder winkels nodig? De rol van de gemeente is dus simpel, slopen die handel
Door Easymoney (Financiën) op
De overheid heeft de onroerend goed markt gereguleerd. Met als gevolg dat de genomen besluiten in het verleden door ondernemers niet goed waren. Als de overheid zich niet met de financiële en onroerend goed markten had bemoeid dan was deze ellende niet gebeurd.
Bij een groeiende markt zie de structurele fouten niet, maar op het moment dat de markt krimpt, zie je de ellende wat overheidsingrijpen veroorzaakt.
Zelfs Lenin in de begindagen van het communisme had het vrij snel door dat je economie niet kunt plannen. En bij een sociaal democratische staat kun je niets alles via de wet regelen. Helaas zijn dit lessen die veel nederlanders opnieuw moeten leren. Onze problemen los je niet op met nieuwe technologie, of een softwarepakketje, of zelfs ondernemers creëeren/bevorderen.
Wij zullen weer moeten leren goederen en diensten te produceren waar behoefte aan is, en mensen belonen naar hun prestaties. En systemen die niet functioneren gewoon failliet laten gaan. En als dit betekent dat grote bouwbedrijven, banken etc vallen, dan moet toegelaten worden.
(www.libertarischepartij.nl)
Door Luc Habets (bestuurder) op
Leegstand is ontstaan door het ontbreken van goede marktwerking in commercieel vastgoed. Oplossen kan dus best door het bevorderen van marktwerking: in veel gevallen huurverlaging, maar ook vergroten transparantie, tegengaan machtsconcentratie etc Bovenal hebben we een tekort aan ondernemers die willen huren. Het aanwakkeren van ondernemerschap is de belangrijkste tweede maatregel. Leegstand heeft dus minder te maken met lege gebouwen dan wel met bevorderen van marktwerking en ondernemerschap.
Door Fris op
Bouw ze om tot gaarkeukens, de verzorgingsstaat heeft de langste tijd gehad en belastingbetalers hebben toch geen geld meer om te winkelen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners