of 59318 LinkedIn

Kritiek VNG op voorstel belastingstelsel UvW

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatst enkele kanttekeningen bij de voorstellen van de Unie van Waterschappen voor het beter verdelen van waterbeheerkosten. De VNG vindt het ‘onwenselijk dat overheden elkaar heffingen gaan opleggen.’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatst enkele kanttekeningen bij het voorstel van de Unie van Waterschappen voor het beter verdelen van waterbeheerkosten. De VNG vindt het ‘onwenselijk dat overheden elkaar heffingen gaan opleggen.’

Riooloverstorten

De uitgangspunten van de Unie van Waterschappen (UvW) bij de aanpassingen hebben te maken met de belastingen die waterschappen heffen: de watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Bij de verontreinigingsheffing wil de UvW dat de vervuiler betaalt, dus ‘wie oppervlaktewater vervuilt met lozingen krijgt hiervoor een rekening’. Zo ook voor riooloverstorten, buizen die bij hevige regenval riolen ontlasten door het teveel aan water naar sloten te leiden. De inschatting van de UvW is dat gemeenten hiervoor 3 miljoen euro moeten gaan betalen. Maar volgens de VNG zijn riooloverstorten geen keuze. ‘Het is een veiligheidsventiel tegen wateroverlast.’

 

Hemelwater

Zo’n 29 procent van de zuiveringskosten wordt volgens de UvW, die onderzoek van Royal HaskoningDHV aanhaalt, veroorzaakt door hemelwater. Dit is relatief schoon water, maar maakt het zuiveren van het overige afvalwater wel moeilijker en duurder. De UvW wil dit aanpakken, waarbij het geld komt uit de opbrengst van de zuiveringsheffing, met als ultieme maatregel het aanleggen van gescheiden riolen, waardoor hemelwater niet bij afvalwater terecht komt. Maar als significante verbeteringen uitblijven, schrijft de UvW, is het denkbaar dat er kosten op gemeenten verhaald worden. ‘Wij vinden dit onverstandig en verwachten dat dit uitblijft’, schrijft de VNG. De vereniging schrijft dat gemeenten op dit moment al veel doen aan dit probleem en dat samenwerking en afstemming de voorkeur hebben.

 

Voordeel voor gemeenten

Toch is er in ieder geval één voordeel voor gemeenten. Volgens de UvW kan al worden gesteld dat ‘de eigenaren van wegen (gemeenten, provincies, Rijk en de waterschappen zelf) minder gaan betalen als gevolg van het beperken van de tariefdifferentiatie wegen.’ Alle waterschappen zullen komende maanden het voorstel van de unie bespreken. In oktober besluit men of het advies wordt aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Uitgaande van het principe dat de vervuiler moet betalen is dit (commerciële) standpunt van het UvW goed te volgen. Het schept vooral duidelijkheid t.a.v. gemeenten die achterblijven met noodzakelijke aanpassingen van hun rioolstelsel.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners