of 59250 LinkedIn

Kritiek en steun voor Plasterk

In zijn actieplan kondigt Plasterk aan, in 2016 met een wetsvoorstel te komen, waarbij hij een einde maakt aan rekenkamercommissies en gemeenten verplicht een echte rekenkamer te hebben. Hierin mogen geen raadsleden zitting hebben, maar alleen externe, onafhankelijke leden. Raadsleden moeten op een andere manier wel betrokken zijn bij de rekenkamer.

Het ‘actieplan lokale rekenkamers’ van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) roept gemengde gevoelens op. De reacties lopen uiteen van ‘prima zaak’ tot ‘waar bemoeit de minister zich mee’. Ook wordt betreurd dat Plasterk met zijn actieplan de financiële positie van lokale rekenkamers niet verbetert.

Een norm voor een minimaal budget voor rekenkamers zou een goede zaak zijn, vindt een ander. Er wordt al jarenlang bezuinigd op lokale rekenkamers. Het totale rekenkamerbudget is de afgelopen jaren gedaald van 18 miljoen euro in 2013 naar circa 15 miljoen euro dit jaar. Verder dan het monitoren van de budgetten van rekenkamers wil Plasterk niet gaan.

In zijn actieplan kondigt Plasterk aan, in 2016 met een wetsvoorstel te komen, waarbij hij een einde maakt aan rekenkamercommissies en gemeenten verplicht een echte rekenkamer te hebben. Hierin mogen geen raadsleden zitting hebben, maar alleen externe, onafhankelijke leden. Raadsleden moeten op een andere manier wel betrokken zijn bij de rekenkamer. Vooruitlopend op de wetswijziging roept hij gemeenten die geen rekenkamer hebben op dit zo spoedig mogelijk te regelen of een gemeenschappelijke rekenkamer in te stellen. Het plan is in lijn met het advies van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).

De kwaliteit van de rekenkamers moet eveneens omhoog, vindt Plasterk. Een van de huidige knelpunten is dat aanbevelingen van rekenkamer(commissie)s onvoldoende worden doorvertaald naar concrete beleidswijzigingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bestuurskundige op
@ Bart Muurling: je doelstelling lijkt niet op die van een rekenkamer, maar op die van een politieke partij. Wat let je om er een op te richten, of je expertise in dienst te stellen van een van de bestaande fracties in Langedijk ?
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Frank Galesloot. Gemeenterekeningen en gemeentebegrotingen worden sowieso al getoetst door interne financiële adviseurs, een externe accountant en bovendien behandeld en goedgekeurd in de Gemeenteraad. Wat raadsleden dan nog in hun eigen lokale Rekenkamer moeten doen lijkt me volkomen onjuist (de bekende slager). Dat kan je dan beter aan andere deskundigen overlaten.
Door Frank Galesloot (Controller en onderzoeker) op
De effecticiteit van rekenkamers vindt zijn grenzen in het gebrekkig en ontransparant toezicht op de colleges van BenW, raadsleden er buiten plaatsen is een afgeleide en weinig productieve discussie. Fundamenteel probleem is dat gemeenteraden, in meerderheid. spreekbuis vd coalities zijn ipv boven de colleges te staan en op te treden als hoofd van de gemeente. Burger verwacht die toezichthoudende taak wel !
Door doeterniettoe (-) op
@H. Wiersma:
Het is eigenlijk sowieso al vrij triest dat er (externe) deskundigen nodig zijn om de boel inzichtelijk te maken. Niet alleen een Rekenkamer, maar ook een ombudsman bijvoorbeeld. Beiden worden door de politiek ingesteld, omdat de politiek het zelf niet aan kan.
(Overigens vind ik beiden goed, daar niet van.)

Inderdaad uiterst hoognodig dat er dingen gaan veranderen.
Door Bart Muurling (oprichter De Burgerrekenkamer Langedijk ) op
De Burgerrekenkamer Langedijk is eind 2012 opgericht door een aantal verontruste burgers van de gemeente Langedijk (NH). Zij keken met zorg naar de steeds verslechterende financiële positie van hun dorp. Extreem grote grondposities en investeringen vanuit de winst die daarop gemaakt moest worden zorgden daarvoor. Wij weten maar al te goed dat voor de uitvoering van welk beleid dan ook altijd geld nodig is. De gemeente ontkende de problemen, verklaarde het grondbeleid ‘’vertrouwelijk’’, zei graag te willen samenwerken maar de Burgerrekenkamer ondervond in de praktijk slechts tegenwerking. De verdeelde raad, 21 zetels op 8 fracties, was niet in staat tegenwicht te bieden. Met lede ogen hebben wij aan moeten zien hoe Langedijk dieper het moeras in raakte maar geen adequate maatregelen nam de verliezen te stoppen. De beleidsfabriek bleef onuitvoerbaar en kostbaar beleid produceren. Uiteindelijk worden subsidies, tot voor kort kwistig uitgedeeld aan iedereen die erom vroeg, teruggebracht tot bijna 0. Nieuw beleid is daarvoor echter niet ontwikkeld; dat moet nog komen.
Per 1 januari 2015 staat Langedijk onder preventief toezicht van de provincie. Tot eind 2014 is er € 40 miljoen verlies geleden. Langedijk heeft 27.000 inwoners. De Burgerrekenkamer is van mening dat het huidige democratische model in dit soort situaties volstrekt achterhaald is en verlegt zijn inspanningen successievelijk van controle naar veranderen. Wij hebben ons aangemeld bij ‘’Nederland Kantelt’’ en hebben deelgenomen aan de activiteiten van Democratic Challenge, een initiatief van het ministerie van BZK. De Democratic Challenge gaat over vernieuwing van de lokale democratie. Want een zichzelf respecterende democratie doet aan regulier onderhoud. De Democratic Challenge is bedoeld om samen het noodzakelijke onderhoud aan de lokale democratie een flinke impuls te geven.
De Burgerrekenkamer is één van de geselecteerden voor ondersteuning door het ministerie van BZK om onze doelstellingen te bereiken. Met wetenschappers, bestuurders, ambtenaren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en experts van verschillende departementen hebben wij in juni 2015 de focus geformuleerd voor ambities en activiteiten die bijdragen aan verdere transparantie en modernisering van de overheid. Binnenkort volgt individueel overleg met medewerkers van BZK over de steun die zij ons kunnen geven.
Ons doel is het idee van burgertoezicht op de besteding van publiek geld breed te verspreiden en de Burgerrekenkamer een legitieme positie te geven in het democratische bestel. Zodat zij gevraagd en ongevraagd mee kunnen praten over de besteding van het geld dat burgers beschikbaar stellen voor het publieke domein.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het controleren van publieke organisaties op financieel beleid en effectiviteit is en/of wordt peperduur gemaakt (interne controles, externe accountant, lokale rekenkamers). Ondanks dat kunnen er af en toe nog merkwaardige politieke besluiten worden genomen (bijv. 18 miljoen euro investeren voor 400 honkballers). Ook het provinciaal toezicht is wel erg afstandelijk gemaakt.
Misschien is het een idee om de gehele systematiek eens flink op de schop te nemen en de procedures voor de gehele cyclus door te lichten en te vernieuwen op efficiëntie en effectiviteit. Daarbij kan bijv. ook eens worden gekeken naar de mogelijkheid van het creëren van regionale rekenkamers (uiteraard zonder slagers die hun eigen vlees keuren), voor zover die er nog niet zijn.