Bewuste keuze
Eindhoven laat nog onderzoeken hoe het rijksgeld voor zorg en uitkeringen precies is besteed. De gemeente wil daarna zo snel mogelijk maatregelen treffen om de begroting sluitend te krijgen. De gemeente had in totaal 25 miljoen gereserveerd voor tegenvallers. Het was een bewuste keuze om inwoners de noodzakelijk zorg te bieden. 'Tegelijkertijd hangt daar een prijskaartje aan. Bovendien hebben risico's zich in volle omvang voorgedaan. Zo waren er meer mensen die recht hadden op een uitkering en was de uitvoering van de sociale regelingen nog niet op orde', aldus de gemeente.

Problemen rond zorg

Veel meer grotere steden worstelen met problemen rond de zorg. Vorige week maakte Venlo een vergelijkbaar tekort met vergelijkbare oorzaak bekend. De 32 grote gemeenten willen dat het Rijk honderden miljoenen extra uittrekt voor de zorg, waarvoor de gemeenten sinds 2015 moeten opdraaien. (ANP)