of 59821 LinkedIn

Kleine gemeenten hekelen ‘zwaktebod’ Blok

Nu minister Blok van Binnenlandse Zaken kleine gemeenten 90 miljoen euro door de neus wil boren, richten zij hun lobby voor een eerlijkere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten op de Tweede Kamer.

Nu minister Blok van Binnenlandse Zaken kleine gemeenten 90 miljoen euro door de neus wil boren, richten zij hun lobby voor een eerlijkere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten op de Tweede Kamer.

‘Jammer, jammer, jammer,’ verzucht wethouder Peter Hoek (SGP) van Tholen in reactie op de Kamerbrief van minister Blok waarin hij aankondigt dat kleine gemeenten toch minder geld krijgen van het rijk dan waar ze volgens objectieve en onafhankelijke onderzoeken en adviezen recht op zouden hebben. Die rapporten wezen uit dat plattelandsgemeenten met relatief veel buitengebied de afgelopen jaren te weinig hebben gekregen, sterk verstedelijkte gebieden te veel. Een herverdeling van 129 miljoen euro zou gerechtvaardigd zijn, een verschuiving van grote richting kleine(re) gemeenten.

 

Feitelijke kosten

Minister Blok vindt dat blijkens zijn brief te gortig en stelt voor de compensatie te beperken tot 43 miljoen euro, daarmee financiënwethouder Hoek en zijn Zeeuwse collega’s het nakijken gevend. ‘Een zwaktebod’, aldus Hoek. ‘Je weet natuurlijk dat er een belangenstrijd is tussen grote en kleine gemeenten. Maar als het om de verdeling van het gemeentefonds gaat, moet je altijd kijken naar de feitelijke kosten en uitgaven. Daar gaat de minister nu aan voorbij en dat is teleurstellend.’ De draai van Blok kost Tholen bijna twee ton per jaar, structureel. ‘Dat is veel geld voor onze gemeente.’

 

Ernstig tekort

Volgens burgemeester Ben Visser (CU) van de gemeente Scherpenzeel en tevens bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet de minister met dit besluit ‘de kleine gemeenten ernstig tekort.’ Visser: ‘De minister betoogt dat gemeenten verschillend denken over de verdeelsystematiek van het gemeentefonds. Dat klopt. Daarom is het bestuur [van de VNG/red] met een voorstel gekomen waar een compromis tussen klein en groot in zat. Als vertegenwoordiger van de kleine gemeenten sta ik daar nog steeds achter. Wel conform de adviezen Raad voor de financiële verhoudingen meer geld naar de kleine gemeenten en gemeenten met een groot buitengebied en tegelijk compensatie voor de grootste nadeelgemeenten.’

 

Bananenrepubliek

Hij roept de minister op zijn besluit te heroverwegen. ‘De minister moet er voor alle gemeenten zijn. De stad gaat voorop en de rest volgt, lijkt het nu. Dat doet geen recht aan al die andere gemeenten en inwoners binnen en buiten de Randstad’, aldus Visser. ‘Wat is dit voor bananenrepubliek? Meerderheid van de VNG is voor, de Rfv is voor en de minister doet het lekker toch niet!’, aldus een verbolgen Gert-Jan Kats( SGP)  van de gemeente Zuidplas op Twitter. ‘Hier schrik je van. Zo worden onhoudbare negatieve effecten gewoon genegeerd door de minister’, aldus zijn SGP-collega Jan Luteijn van de gemeente Cromstrijen.

 

Niet logisch

Hoek en zijn Zeeuwse collega’s hebben de hoop op de Tweede Kamer gevestigd. ‘Wij hebben het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten gevraagd actief een signaal richting Tweede Kamer af te geven dat het besluit van de minister niet strookt met de adviezen en niet logisch is’, aldus Hoek. Hij verwacht van de VNG dat die de minister nog eens wijst op het standpunt van de meerderheid van de gemeenten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in vorig maand stemde 51 procent van de VNG-leden voor een door de Zeeuwse gemeenten ingediende motie om de herverdeling van het gemeentefonds onverkort en onverwijld door te zetten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door joschke op
Driemaal raden? Is Stef Blok niet vvd? Dan weet je het wel...
Door H. Wiersma (gepens.) op
En .....wat doet de VNG en de Rfv? Is de brief aan de 2e Kamer al in de maak?
Door Harry (wethouder) op
Minister Blok neemt waar voor Plasterk vanwege diens hartoperatie. Het is zeer spijtig dat Blok geen relatie met het Brexit referendum, waarin de groeiende achterstand op het platteland, zich uiteindelijk tegen Londen heeft gekeerd. Als Minister die ook verantwoordelijk is voor het Krimpbeleid heeft hij een opgelegde kans gemist. Hopelijk zwicht de Kamer niet voor de lobby van de G8.
Door van Domburg (raadslid) op
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de geldstromen vanuit Zeeland naar den Haag en andersom, zijn wij een soort wingewest voor den Haag?
Door Jac (wethouder) op
Als de Tweede Kamer wel bij zinnen is, kan zij een volkomen terechte herschikking afdwingen. Misplaatst gedarg van dit kabinet corrigeren!!
Door F. Scheerder (controller) op
Bij mijn weten is Ronald Plasterk op dit moment de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en niet Stef Blok, maar dat terzijde.
Hoewel het besluit over de herijking van het cluster VHROSV mij niet verrast, klopt het natuurlijk niet. Er is eigenlijk geen objectieve reden om de tweede fase van het Groot Onderhoud Gemeentefonds onverkort door te voeren, zoals ook het advies van de Rfv luidt. Dat met name de gemeente Amsterdam in de afgelopen jaren voor het onderdeel VHROVS verhoudingsgewijs te veel middelen uit het Gemeentefonds heeft ontvangen en bij een volledige uitvoering van de tweede fase er fors op achteruit gaat, mag niet de reden zijn dat andere gemeenten (met name kleine gemeenten met een groot buitengebied) die in de afgelopen jaren verhoudingsgewijs te weinig middelen hebben ontvangen hiervan de dupe worden. Uiteindelijk bedraagt het herverdeeleffect voor de gemeente Amsterdam 'slechts' 30% van het bedrag wat eigenlijk gekort zou moeten worden. Dit is m.i. niet goed uit te leggen. Het zou onze hoofdstad sieren om en groter deel van het verlies te nemen. Verder dient zich de vraag op of er voldoende recht is/wordt gedaan aan de motie van de Zeeuwse gemeenten die toch met een meerderheid is aangenomen in de ALV van de VNG. Tot slot het pleidooi om het vaste bedrag voor de grote vier in de algemene uitkering te ontmantelen wordt hierdoor alleen maar sterker.
Door Jan Geuchie (ondernemer bouw/infra en burgerraadslid) op
Minister Blok speelt met alleen maar met cijfers. Heeft totaal geen inzicht in de lokale politiek. Dit is geen beleid, maar roepen in de woestijn.
Door Mark op
Zoals in het al artikel aangeven. Randstedelijke arrogantie en invloed (van de grotere gemeenten)
Door Hans op
Het wordt tijd dat de kleine gemeenten zich verenigen tot de K300 gemeenten om de macht van de G8 te breken. Absurd wat er nu gebeurt.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners