of 59185 LinkedIn

Kleine gemeenten hekelen ‘rare fratsen’ Plasterk

Veertig vooral kleine gemeenten hebben geen goed woord over voor de plotselinge aarzeling van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om geld over te hevelen van de grote steden naar de plattelandsgemeenten.

Veertig vooral kleine gemeenten hebben geen goed woord over voor de plotselinge aarzeling van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om geld over te hevelen van de grote steden naar de plattelandsgemeenten.

Objectieve verdeling
Dat schrijven zij in een protestbrief aan de PvdA-bewindsman. CDA-wethouder Hubert Mackus van Nederweert zegt namens de veertig gemeenten – ‘uit heel het land’ – te zijn geschrokken van de twijfels bij de PvdA-bewindsman meer geld uit het gemeentefonds naar kleine gemeenten te laten vloeien. Die herverdeling van de rijksmiddelen, op basis van een objectieve berekening, zou  ten koste gaan van met name de grote steden. Een recent nader onderzoek van AEF – in opdracht van BZK – liet daar geen twijfel over bestaan. Als gevolg van het groot onderhoud van het gemeentefonds, zou in totaal 88 miljoen euro van grote naar kleine gemeenten gaan. Kleine gemeenten zouden er als gevolg van de herindeling bijna 25 euro per inwoner op vooruit gaan, terwijl zeer stedelijke gemeenten er 10 euro per inwoner op achteruit gaan.

Onzekerheden
In een reactie op het verdiepingsonderzoek gaf Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs blijk van zijn aarzeling de herverdeling door te zetten. ‘De genoemde onzekerheden en ontwikkelingen zouden ook aanleiding kunnen zijn om ervoor te kiezen niet – of niet nu reeds – de voor de verdeling ingrijpende vervolgstappen te zetten die AEF voorstelt’, schreef hij. Hij vroeg de VNG nadrukkelijk aan te geven hoe zij er tegenaan kijkt, voordat hij en medefondsbeheerder Financiën een besluit nemen.

Mee hellen
Mackus, de initiator achter de protestbrief, vindt dat Plasterk de deur open wagenwijd zet voor het terugdraaien van de herijkingsoperatie van het gemeentefonds. ‘Toevallig net als het de grote steden niet uitkomt. Dat zijn rare fratsen’, zegt hij. Een herverdeling van financiële middelen is volgens hem essentieel is voor de leefbaarheid van veel plattelandsgemeenten en buitengebieden. De groep kleine roept ook de VNG op in actie te komen, omdat gemeenten buiten de vier grote steden ook op Plasterk moeten kunnen rekenen. Mackus heeft niet de indruk dat de gemeentelijke koepelorganisatie ‘mee helt’ met de minister. ‘Eerder was men bij de VNG immers al akkoord met de herverdeling’, zegt hij.

 

Lees hier de brief

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is wel duidelijk dat deze minister van BZK alleen nog maar op de winkel kan/wil passen. Het ontbreekt hem aan politiek overwicht en elan om nieuwe zaken aan te pakken. Van deze niets presterende minister (zie regeerakkoord) is dan ook weinig te verwachten.
Door Mark op
Het geeft de macht van de grotere gemeenten weer. Zij zitten letterlijk aan tafel bij de ministeries.
Door F. Scheerder (controller) op
De 'aarzeling' van de minister van BZK geeft de nodige onrust onder met name de (kleine) plattelandsgemeenten, wat m.i. niet nodig was geweest. Zoals ik al eerder heb aangegeven, kun je nu eigenlijk niet anders dan de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek accepteren. Het kan niet zo zijn dat er nu besloten wordt met de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek niets te doen. De gedachte achter het Groot Onderhoud was om de scheefgroei binnen het verdeelsysteem van de algemene uitkering te herstellen. Dat zou nog steeds moeten gelden, ook al zijn de uitkomsten wellicht voor een specifieke groep gemeenten minder prettig. Dat is nu eenmaal de consequentie van een herijking/aanpassing van het verdeelsysteem. De andere gemeenten (m.n. kleine plattelandsgemeenten) hebben jarenlang te weinig middelen van het Rijk gekregen, dat dient dus z.s.m. te worden hersteld. Wat nog wel eventueel te overwegen valt is om het onderdeel gebiedsontwikkeling op een andere wijze te verdelen over de gemeenten.
Wethouder Mackus, die mede namens andere (kleine) gemeenten een protestbrief aan de minister heeft gestuurd, stelt m.i. terecht de aarzeling van de minister aan de kaak.