of 62688 LinkedIn

Kans op pensioenverlaging verder vergroot

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is vorige maand opnieuw verslechterd. De dekkingsgraad zakte van 88,2 eind september naar 87,0 procent eind oktober. Als dit eind dit jaar de stand is, rest ABP niets anders dan de pensioenen in 2021 te verlagen.

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is vorige maand opnieuw verslechterd. De dekkingsgraad zakte van 88,2 eind september naar 87,0 procent eind oktober. Als dit eind dit jaar de stand is, rest ABP niets anders dan de pensioenen in 2021 te verlagen.

Het verder wegzakken van de dekkkingsgraad wordt volgens het ABP vooral veroorzaakt door een daling van de rente. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat ABP in kas heeft en het geld dat het fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen heeft het pensioenfonds voor de ambtenaren  precies nog 87 cent in kas.

 

Kleinere verlaging

Binnen de regels van het huidige pensioenstelsel moet de dekkingsgraad een bepaalde hoogte hebben. Normaal gesproken zou de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar 104,2 procent moeten zijn. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelde die grens naar 90 procent. Door die versoepeling wordt een eventuele verlaging van de pensioenen overigens wel ‘veel kleiner’, aldus het ABP.

 

Schommelingen

Of het tot een verlaging komt, is volgens het ABP nog niet gezegd, omdat de dekkingsgraad nogal schommelt. ‘Daardoor is het te vroeg om conclusies te trekken op basis van de huidige situatie’,  aldus het ABP. ‘Of we daadwerkelijk de pensioenen moeten verlagen, weten we pas begin 2021.’ Veel zal afhangen hoe de coronacrisis zich de komende tijd ontwikkelt en wat de impact daarvan is op de economie. Daarbij is met name de ontwikkeling van de rente belangrijk.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door pensionado op
In het nieuwe pensioenakkoord is opgenomen dat je 10% ineens mag opnemen. Ik zou zeggen doen!! Zoals hier te lezen valt zijn er veel kapers en graaiers in het land ( de corona subsidies moeten toch ergens vandaan komen) En nog beter: als je alles kunt opnemen....... Ook zeker doen! De tijd van solidariteit ligt al ver achter ons.
Met een zonnige zwaai van het terras in de avondzon (het is nog steeds 20 graden hier), groet ik u allen :)
Door jonge ambtenaar (financieel adviseur) op
@Henk: Toch jammer dat zowel u als "Gemeentesecretaris" Jeroen en mij puur aanvallen op de persoon ipv te proberen onze argumenten te weerleggen. Op deze manier is een inhoudelijk gesprek onmogelijk. Ligt het eraan dat de argumenten kloppen en dus niet te weerleggen zijn?
Of wilt u simpelweg een statement maken en is iemand persoon aanvallen makkelijker voor u, omdat u er inhoudelijk stiekem weinig kaas van heeft gegeten?

Mocht u toch inhoudelijk een reactie kunnen plaatsen dan hoor ik dat oprecht graag. De enige manier hoe mensen hun menig behoren te veranderen is op basis van inhoudelijke argumenten. Ik ben van harte bereid mijn ongelijk aan te geven als u kunt aantonen dat mijn reactie niet klopt. Hopelijk durft u het aan.

@pensionado: Ik hoop dat u de ironie inziet van uw "ik, ik, ik" opmerking om vervolgens uw voorkeur uit te spreken voor een maatregel waarvan vooral anderen last hebben.
En zelf ben ik gelukkig ook nog van de periode dat je gemakkelijk langer over je studie kon doen zonder flinke gevolgen. Daardoor kon ik vrijwilligerswerk doen als bestuur (onbetaald) en mijn bijdrage dus leveren aan iets waar ik materieel niks voor terug kreeg. De reden dat veel van de huidige studerenden inderdaad in vier jaar moeten studeren is omdat ze niet meer de luxe hebben om lang te studeren. Dat wordt ze financieel en door vereisten als minimaal aantal studiepunten in de eerste ja(a)r(e)n heel moeilijk gemaakt. Studeren blijkt uit onderzoek zo weer dus alleen voor de gegoede burgerij te worden. Heel apart dat u vier jaar studeren als een egoïstische actie ziet ipv als een noodgreep door deze jongeren om niet met een enorme studieschuld opgescheept te worden...
Door Frits op
@Henk. Hartelijk dank voor uw reactie, u had het niet treffender kunnen schrijven: "Pensionado, U bent voor de bui binnen geweest. Geniet er van!". Het geeft precies aan wat er aan de hand is. Boomers zijn zo gewend aan de wind in de rug en de zon in hun gezicht dat ze veronderstellen dat dat ook in lengte van dagen door zal moeten gaan ook al gaat dat ten koste van de generaties na hun. Die staan zeiknat te worden ten koste van de gepensioneerden. Dan verklaar je gewoon dat die rekenrente flauwekul is, dan doe je net of het verschil tussen nominale en reële waarde gezeur is van jonge ambtenaren en vreet je de pensioenappel op tot er niets rest dan een klokhuis.

Wat betreft de Trumpiaanse opmerking aan de jonge ambtenaar om zich te gaan schamen: u bent de caps Lock vergeten...
Door Henk op
@ Pensionado, U bent voor de bui binnen geweest. Geniet er van!
@ Jonge ambtenaar, die zich financieel adviseur noemt: op uw uitlatingen reageren heeft geen enkele zin. U begrijpt niets van deze materie. Schamen moet u zich.
Door Pensionado op
Inmiddels ben ik tien jaar met pensioen en geniet ik met mijn camper in zonnige oorden, met verbazing kijk ik naar het respectloze gedrag van enkele jongeren hier. Het tekent de hedendaagse tijd, ik ik ik, slechts 4 jaar gestudeerd ( ik ben oude stijl en heb 7 jaar gestudeerd) en een poeha van hier tot Tokio. Wat mij betreft wordt er nog tientallen jaren niet geindexteerd. Daar hebben de jongeren straks het meeste last van. Ik neem nog wat lekkers op dit heerlijke terras . met een zonnige zwaai.
Door jJonge ambtenaar (financieel adviseur) op
@gemeentesecretaris:

Wat u aannames noemt zijn in werkelijk doorberekeningen van de huidige maatstaven. En vreemd zijn ze dus zeker niet. Ter uitleg, want informeren is inderdaad de beste manier:

10 jaar langer doorwerken: De toekomstige pensioenleeftijd wordt inmiddels (terecht) berekend obv levensverwachting. Volgens een staatje van de FNV van vorig jaar was dit voor mensen van mijn leeftijd 72 jaar en 3 maanden. Mijn vader (en blijkbaar ook die van Jeroen) had 65 als leeftijd en kon door regelingen van het werk eerder met pensioen. De 10 jaar is dus een vrij scherpe schatting.
45 jaar doorwerken: Ik ben op mijn 24e begonnen met werken, dus mag zelf 48 jaar werken als ik mijn pensioenleeftijd haal. 45 jaar is dus zelfs een voorzichtige schatting.

En ter beter informeren: Ik heb een opleiding bedrijfseconomie en ik ben dus afgestudeerd op materie als nominale en reële waarde. Ons pensioenstelsel is daarop gebaseerd, dus heel veel meer "laten informeren" kan amper. Ter extra illustratie: bij de pensioenbijeenkomst van de FNV bleken vrij weinig mensen deze materie (en dus ook rekenregels) daadwerkelijk te begrijpen. Vrijwel iedereen daar had alleen zich over individuele variabelen binnen de pensioenberekening zonder het effect op de rest van de formule te bevatten. Eigenlijk hetzelfde als uw reactie dat nu meer uitkeren dan volgens de rekenregels beschikbaar is geen effect heeft op latere uitkering als er maar (uw quote) "hard genoeg gewerkt wordt". Dat laatste heeft nul komma niks met uit te keren pensioenen te maken. Uit te keren pensioenen heeft te maken met de reële waarde van de pensioenpotten. Niet de nominale waarde. Dat veel mensen het verschil daar niet in zien en alleen kijken naar de huidige nominale waarde van de pensioenpot is niet vreemd. Tenslotte hebben mensen daar vierjarige studies voor gevolgd om het te begrijpen. Maar het is dan wel een blijk van ontzettende lef of onwetendheid om juist deze mensen te vertellen dat ze zich beter moeten laten informeren...


Door steven op
@gemeentesecretaris:
Een beetje perspectief. Jongeren denken niet aan zich zelf, zij zijn al jaren solidair in riante overgangsregelingen en subsidie aan VPL. Dat deze VPL premie niet meer ingehouden wordt op het salaris doet niet ter zake, effect van deze premie is dat zijn loonruimte missen. Aanvullend geldt dat generatiepacten een riante lokale aanvulling zijn op deze VPL-regelingen.

Hiernaast mist elke deelnemer in het fonds indexatie en is de ambitie van het fonds sinds invoering middelloon verlaagd, terwijl de premie stijgt. Eens de premie is niet geheel kostendekkend, maar is dit vaak nooit geweest. Rendement draagt bij aan de kostendekkendheid en in het verleden de backservice in de eindloonregeling.

Ook de stelling dat jongeren in de toekomst achterstallige indexatie en inhalen van kortingen kunnen goedmaken, is niet realistisch gezien de grote economische, demografische en milieu-uitdagingen.

Hierbij een grote stelselwijziging, waarbij compensatie doorsneepremie nog niet bekend is.

Gelukkig hebben gepensioneerden wel indexatie gehad voor het langer leven, helaas niet in de prijsindex maar wel vanuit de basisvoorziening AOW. Deze indexatie wordt vanuit solidariteit door werkenden/rendement vormgegeven.

Wat betreft kortingen en indexatie: gelijke monniken gelijke kappen en geen inkomenspolitiek binnen een arbeidsvoorwaarde. Solidariteit is een groot goed en leidt tot een betere individuele uitkomst, solidariteit gaat wel 2 kanten op.
Door Frits op
@Henk en @Jeroen Wat mij betreft is dat precies de reden dat we cohortgewijs gaan korten. Degenen die het meeste profijt hebben gehad van het pensioenstelsel gaan ook het meest inleveren. Dat betekent dat de huidige 70+ ers als eerste gekort dienen te worden. Deze generatie heeft het het meest voor de wind gehad met bijvoorbeeld FPU, VUT, pensioen op eindloon en (wanneer ze toch na hun 60e doorwerkten) een lagere pensioenleeftijd. Het is onredelijk om de huidige werknemers op te laten draaien voor én een premieverhoging én een pensioenkorting. De premieverhoging die ook nog eens doorwerkt aan de CAO onderhandelingstafel waarbij de grotere verplichtingen van de werkgever zich vertalen in een schamele (if any...) loonverhoging.

Ik verheug me nu al op de reacties van de geriatrische reaguurders die afgaande op hun eerdere commentaren op hun 14e in de kolenmijnen zijn begonnen met werken :)
Door Gemeentesecretaris op
Beste Jeroen,

Je betoog staat bol van aannames en vreemde beweringen. Ik lees wel je betrokkenheid, maar mss moet je je wat beter inlezen of laten informeren,
Met vriendelijke groet
Door Jeroen op
@Henk en @gemeentesecretaris, waar zijn jullie argumenten? Dit is puur op de man spelen en onzin verkopen. Op die manier zet je je alleen maar buitenspel in een discussie. Het impliceren dat er tegenwoordig minder hard gewerkt wordt slaat echt nergens op. Mijn pensioenleeftijd zal minstens 10 jaar hoger zijn dan die van mijn vader, waarbij ik ook de 45 werkjaren vol zal gaan maken met een pensioen wat minder riant is dan de vorige generatie. Ik ga ervan uit dat ik dus zelf ook voor mijn pensioen moet sparen.

Wat ik van mijn ouders heb geleerd is dat je geen geld kan uitgeven wat er niet is. Er is nu te weinig geld om aan de verplichtingen te voldoen dus moet je minder uitgeven. Dat betekent ook dat mijn tot nu toe opgebouwde pensioen lager wordt maar heeft geen effect op degene die nog geen pensioen opbouwen. Hoe langer je blijft potverteren hoe groter de rekening wordt voor de komende generaties.

De hoogte van het pensioen van de komende generaties zal grotendeels afhankelijk zijn van de economische ontwikkelingen. Deze vooruitzichten zijn nu minder gunstig dan de afgelopen decennia, ofwel ze zullen minder profiteren van de economische groei die de huidige gepensioneerden hebben mee gemaakt. Ze zullen dus al meer moeten inleggen om aan een zelfde pensioen te komen. Als jullie ze daarbij ook nog de tekorten willen laten betalen die nu ontstaan dan ben ik niet degene die aan mezelf denkt.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners