of 62812 LinkedIn

Kans op pensioenverlaging blijft reëel

Ambtenarenpensioenfonds ABP behaalde in het tweede kwartaal een rendement van 31 miljard euro, maar het is niet genoeg om de zorgen weg te nemen. De komende zes maanden zullen moeten uitwijzen of pensioenverlaging voorkomen kan worden.
© Shutterstock

Ambtenarenpensioenfonds ABP behaalde in het tweede kwartaal een rendement van 31 miljard euro, maar het is niet genoeg om de zorgen weg te nemen. De komende zes maanden zullen moeten uitwijzen of pensioenverlaging voorkomen kan worden.

Voorkomen verlaging

‘ABP denkt, uitgaande van de huidige stand, dat de kans op pensioenverlaging volgend jaar reëel is’, schrijft het pensioenfonds in een persbericht. Het gaat hierbij om de dekkingsgraad, het cijfer dat aangeeft in welke mate de beloofde pensioenen betaald kunnen worden. Die staat nu op 85,2 procent en moet op 31 december op 90 procent staan om verlaging van de pensioenen te voorkomen.

 

Vermogen versus verplichtingen

Het tweede kwartaal betekent weer een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal, waarin de dekkingsgraad als gevolg van de coronacrisis met maar liefst 15,8 procent daalde naar 82. Het beschikbare vermogen van ABP is nu 451 miljard euro, tegenover 529 miljard aan verplichtingen.

 

Kerncijfers

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

Q2 2020

Beleidsdekkingsgraad (%)

100,6

97,0

95,8

93,0

89,7

Dekkingsgraad (%)

95,3

91,0

97,8

82,0

85,2

Beschikbaar vermogen (€ miljard)

442

459

466

420

451

Verplichtingen (€ miljard)

464

504

476

512

529

Rekenrente (%)

0,8

0,4

0,7

0,4

0,3

 

Akkoord

Overigens is de benodigde 90 procent dekkingsgraad een aanpassing van de regels door minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) – eigenlijk ligt die grens op 100 procent. De aanpassing kwam omdat er inmiddels een akkoord is tussen kabinet, werkgevers en werknemers over een nieuw pensioenstelsel. In het nieuwe stelsel bewegen de pensioenen meer mee met de economie en de prestaties van het fonds. Dat stelsel staat echter pas gepland voor 2026 en er is nog veel onduidelijkheid over indexatie en verlaging in de tussenperiode. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ben (jurist) op
De EU en de Euro zijn gewoon niet houdbaar. Het verdrag van Dublin werd in feite opgeblazen door Merkel met Wir schaffen das en het verdrag van Schengen werd aangetast door de buitengrenzen niet goed te bewaken zoals wel toegezegd. Europese solidariteit is ook ver te zoeken als de Franse kustwacht assisteert met het overbrengen van mensen zonder verblijfstitel naar het VK. Ook het zich houden aan afspraken over begrotingsdiscipline is moeilijk gebleken. Zonder politiek een te zijn is dit alles niet vol te houden. Dan zie je een tendens om door te gaan met federalisering terwijl de Europese volkeren hier niet over worden geraadpleegd of genegeerd. Waarom zijn de EU en de Euro zo heilig? Ga terug naar Europese samenwerking maar schaf de Euro af en meteen ook het EU parlement en de EU commissie. Ga, waar nodig ad hoc, samenwerking aan en probeer de voordelen van Europese opschaling van de aanpak van problemen op te pakken als dat kan en mits het de soevereiniteit van de staten niet schendt. En laat ieder land de pensioenen en pensionering zelf regelen. Ik ben niet alleen voor een Nexit maar ook voor het afschaffen van de EU. En natuurlijk komt daar een andere (betere) vorm van samenwerking uit voort. Waarborgen van democratie en de verzorgingsstaat kan het beste op landelijk niveau. En je ziet nu al gigantische verschillen tussen de Europese landen, zowel economisch als cultureel en sociaal.
Door robert sabee (strategisch adviseur) op
31 miljard rendement in 1 kwartaal! Hoeveel rendement is dan wèl genoeg om er gerust op te zijn dat pensioenen in de toekomst betaald kunnen worden? Ervan uitgaan dat de rente tientallen jaren op 0 blijft staan is iig niet realistisch en wordt alleen maar gebruikt om het nieuwe pensioenstelsel door te drukken. Ik vraag me sowieso af waarom de staat zich zo sterk met ons pensioen mag bemoeien. Als hoeder van ons belang is het allang niet meer.
Door Peter-Paul (Rud) op
Een nieuw pensioenstelsel is helemaal niet nodig. (Reken)rente wordt kunstmatig laag gehouden om de financiering van Zuid te kunnen betalen.

Rendementen van de pensioenfondsen zijn over het algemeen goed maar ze worden gedwongen om met een lage rekenrente te werken. Hou een reële rendementsrente aan en je hebt helemaal geen ingrijpend nieuw pensioenstelsel - dat méér risico's kent - nodig. De dreiging dat anders de pensioenen volgend jaar gekort moeten worden is ook weer zo'n drogreden. Waar de vakbond weer blind in is meegegaan.

Door dit soort praktijken en Brussel verdwijnt onze welvaart en is de transferunie al lang een feit.
Door Spijker (n.v.t.) op
@MikeMilken. De huidige lagere dekkingsgraad heeft vooral te maken met:
-de onterechte uitname (diefstal) van het Rijk uit het ABP in de negentiger jaren (ramingen tegen huidige maatstaven 60 - 80 miljard). Zelfs Lubbers gaf het toe tijdens een laatste TV interview voor zijn overlijden.
-een verplicht te hanteren lage rekenrente voor toekomstige verplichtingen (rendementen van gemiddeld 7% halen en voor toekomstige verplichtingen moeten rekenen met ca. 1%). Dit zeer ongunstige en achterlijke systeem wordt in stand gehouden vanwege de totstandkoming van nieuwe pensioenwetgeving.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het ABP heeft de laatste 20 jaar gemiddeld ca. 7% rendement gemaakt. Het pensioenvermogen van het ABP is de laatste 10 jaar verdubbeld tot ruim 500 miljard. Via het huidige systeem voor de berekening van de rekenrente voor toekomstige verplichtingen worden de pensioenfondsen door het Rijk/DNB gedwongen om zich arm te rekenen. Gepensioneerden trappen er echter niet meer in. Zij eisen:
-pensioenen tegen redelijke verhoudingen.
-indexatie met terugwerkende kracht tot 2009 en/of langer.
-stopzetting van de gecamoufleerde onteigening van pensioengelden.
Door Jan op
Laat het ABP zo snel mogelijk overstappen op het nieuwe pensioenstelsel, dus al in 2022 in plaats van in 2026. Dan zijn we van die onzalige rekenrente af en kan er waarschijnlijk weer geïndexeerd in plaats van gekort worden. Plus moet het ABP nu eindelijk eens gaan snijden in de bonussen voor haar beleggingsadviseurs en andere kosten.
Door MikeMilken (gepensioneerd) op
@ Jantje: "Of denkt u dat de pensioenfondsen investeren in andere andere landen? Uw reactie slaat nergens op."

Zeer zeker koopt ABP ook staatsobligaties en bedrijfsobligaties uit de knoflookcoalitie. Een nederlandse staatsobligatie heeft op dit moment immers een negatief rendement.
https://www.apg.nl/nl/asset-management/het-beleg …
Door MikeMilken (gepensioneerd) op
De meeste reacties in dit onderwerp gaan over potverterende Zuideuropese landen. Maar ik wil hier graag iets anders voor het voetlicht brengen.
Er zijn namelijk ook grote pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 120%, die fondsen overwegen zelfs om weer te gaan indexeren.
ABP heeft grote fouten gemaakt in haar beleggingsbeleid. Zo is het renterisico naar onderen niet afgedekt.Kortom, ABP had al jaren geleden moeten korten!
Door Broadcaster op
@ jantje: Wij zouden onze miljarden dus beter kunnen besteden aan het compenseren van onze eigen pensionado's die de dupe worden van het Europese beleid dan dit in de bodemloze put Van Frankrijk, Italië en Griekenland blijven stoppen.
Door Broadcaster op
@ Jantje: Dat heeft er alles meer te maken. De Rente wordt ten gevolge van Europees beleid kunstmatig laag gehouden. Dat is gunstig voor de potverteerders maar zeer ongunstig voor ons land waarin we keurig voor ons pensioen hebben gespaard.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners