of 59185 LinkedIn

Kamp wil bedrijfje spelen gemeenten lastiger maken

Een aanscherping van de Wet markt en overheid moet het moeilijker maken voor overheden om bedrijfje te spelen. Minister Kamp van Economische Zaken wil dat ze zich minder snel achter het begrip algemeen belang kunnen verschuilen.

Een aanscherping van de Wet markt en overheid moet het moeilijker maken voor overheden om bedrijfje te spelen. Minister Kamp van Economische Zaken wil dat ze zich minder snel achter het begrip algemeen belang kunnen verschuilen.

Kamp antwoordt dat in reactie op vragen van D66, CDA en 50PLUS naar aanleiding van de evaluatie van de Wet markt en overheid, die sinds 2014 van kracht is. De bedoeling van die wet was ondernemers te vrijwaren van oneerlijke concurrentie van de overheid. Door een beroep te doen op een ingebouwde uitzonderingsclausule voor activiteiten die het algemeen belang dienen, blijken overheden die wet redelijk eenvoudig buiten spel te kunnen zetten. Zich beroepend op het algemeen belang kunnen ze nog steeds veel economische activiteiten te kunnen ontplooien. Dat doen ze bijvoorbeeld in de schoonmaak- en de beveiligingsbranche.

 

Specifieke omstandigheden

Om die reden vroegen de fracties de minister om een nadere omschrijving van het begrip algemeen belang. Volgens Kamp is algemeen belang echter een lastig af te bakenen criterium en gaat hij dat ook niet doen. ‘Met een wettelijke definitie van wat een algemeen belang is in het kader van de Wet markt en overheid zou een situatie kunnen ontstaan waarbij onvoldoende rekening kan worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval’, schrijft hij. Bestuursorganen hebben volgens hem zogeheten discretionaire ruimte nodig voor specifieke gevallen.

 

Inspraak voor ondernemers

Wel is hij van plan de procedure voor de ‘algemeenbelanguitzondering’ aan te scherpen. Met aanscherping van de procedure waarmee overheden bepalen of een activiteit in het algemeen belang is, wordt volgens de minister voorkomen dat activiteiten te eenvoudig kunnen worden gekwalificeerd als in het algemeen belang en de wettelijke gedragsregels die ongelijke concurrentie tegengegaan niet meer gelden. ‘Ik denk daarbij aan specifieke motiveringsvereisten en meer inspraak voor ondernemers voordat overheden eventueel gebruikmaken van een uitzondering op de gedragsregels.’

 

Opstellen lijst

Overheden houden daarmee de mogelijkheid om per geval af te wegen of het in het algemeen belang is om een bepaalde activiteit al dan niet uit te zonderen van toepassing van de gedragsregels. Het concretiseren welke activiteiten daar wel en niet onder kunnen vallen, zoals de fracties willen, stuit volgens Kamp op bezwaren. ‘Het concretiseren welke activiteiten wel en niet onder het algemeen belang kunnen vallen zou kunnen neerkomen op een lijst met economische activiteiten waarvoor het (on)mogelijk is om de algemeen belanguitzondering te gebruiken. Het is de vraag of het mogelijk is een dergelijke lijst op te stellen. Economische activiteiten die overheden verrichten zijn niet allemaal vooraf te voorzien en zijn aan verandering onderhevig, waardoor een lijst steeds herzien zou moeten worden’, stelt hij.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JQK op
Ook interessant om in dit licht de concurrentiepositie van multinationals ten opzichte van het MKB te bekijken. Ook hier speelt vervaging maar dan van multinationale bedrijven die veel meer dan MKB bedrijven sturing geven aan de overheid (overheidje spelen). Multinationals krijgen speciale belastingtarieven, goedkope vestigingslocaties en gunstige vestigingsvoorwaarden, onderzoeksgeld en ondersteuning van universiteiten en hogescholen voor research en development. Daarnaast lobbyen ze en schrijven mee aan wet en regelgeving. Overheden worden door multinationale bedrijven in een race to the bottom tegen elkaar uitgespeeld om zo gunstig mogelijke voorwaarden. In de tussentijd moeten overheidsvoorzieningen als infrastructuur, onderwijs, etc. waar multinationals dankbaar gebruik van maken steeds meer gefinancierd worden vanuit loonbelasting en het belasten van MKB of wordt erop bezuinigd.

De BBC heeft een leuke documentaire "The town that took the taxman" gemaakt over Crickhowell waarin lokale ondernemers het zat zijn om te concurreren met belasting ontvluchtende bedrijven als Starbucks en besluiten als dorp offshore te gaan via een belastingconstructie op Isle of man. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=3rm53t1ljLw
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Het is volstrekt logisch dat Kamp dit niet gaat doen. Specifieke interpretatie van begrippen uit wetten en regels zijn aan de rechtsmacht. Jurisprudentie is al een eeuwigheid een aanvulling op wetten.

Het is dus aan (plaatselijke) ondernemersverenigingen om via het bestuursrecht e.e.a. aan te kaarten.
Door p op
@Den Draak. Nee de wet vindt nu eens niet zijn oorsprong in Europa. Maar nav klachten van ondernemers die door de overheid werden/worden beconcurreerd.
Als je een party centrum beheerd en even verderop kan je (te)goedkoop een sportkantine huren van de gemeente- wordt je niet blij
Door Hans de Jager op
Bosma bedoelt de horeca in sportkantines en musea aan marktpartijen te laten....
Door Ronald van Eerten (IT manager) op
De overheid als ondernemer, is bijna het oudste beroep ter wereld. Om niet te ver terug te gaan: denk aan Schiphol (jaren twintig ontwikkeld door de gemeente Amsterdam), de gemeentelijke viswinkels (Amsterdam), het Centraal Inkoop Bureau, enz. enz. enz. Mijns inziens is de overheid als ondernemer niet een per definitie onwenselijke situatie i.h.b. waar de overheid als innovator, facilitator, e.d. acteert. De pijn zit erin daar en wanneer de overheid concurreert met de markt en dan overheidsmiddelen inzet waar niet-overheidsmarkt-partijen niet over beschikken. Zoals het inzetten van vastgoed en niet de volle kosten doorberekenen in de tarieven van de geleverde diensten.
Door Den Draak (financieel adviseur) op
Bosma zegt "sport en cultuur aan de ene kant en verkoop van alcohol aan de andere kant afserveren.'
Ik begrijp niet wat hij bedoeld. De invloed van de overheid op deze sector als ondernemer is beperkt. Steeds meer culturele ondernemers zijn in deze sector bezig. Ook buurt en wijk En niet de overheid.
Dus: ik begrijp hem niet in zijn rol van adviseur.


Daarnaast slaan we in Nederland ten opzicht van ander Europese landen wel heel door in dit opzicht.
Wordt Europese regelgeving veel stringenter toegepast als elders in Europa
Hierdoor kan je als overheid steeds minder met het gevolg dat de bedoeling van de rol als overheid minder goed kan worden uitgevoerd.
Ik geloof de we wel de kerntaak voor ogen moeten houden en voldoende slagkracht moeten hebben als dit nodig blijkt te zijn.
Door Opmerker op
Lees "Specifieke omstandigheden": naar mijn idee kunnen recht-sprekenden wel eens heel erg moe worden van een wetgever die eigenlijk niet precies wil of kan "begrippen" wat deze bedoelt in of met de wet. En dat is dus zo rechtsonzeker als maar mogelijk is. Zeker weer eens een advies van de afdeling Advisering (RvS) terzijde geschoven? Slechte zaak dus, minister.
Door bosma (adviseur) op
Eens met Kamp om vooral via procedure de lat hoger te leggen. Maar hij zou ook enkele categorieën Algemeen Belang-claims op voorhand kunnen afwijzen. Bijvoorbeeld 'werkgelegenheid in stand houden' of 'werkgelegenheid bevorderen'. Of: alle koppelingen tussen sport en cultuur aan de ene kant en de verkoop van alcohol aan de andere afserveren. Idem dito voor buurt- en wijkcentra.