of 59185 LinkedIn

Kamervragen over berekening zorgoverschot gemeenten

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten wil van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nadere reactie op die publicatie. Tegen de eigen verwachting van het ministerie van Binnenlandse Zaken in, zijn de onderzoeken naar de totstandkoming van die cijfers eind vorige week niet openbaar gemaakt. Binnenlandse Zaken had, mede naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer, de bureaus Cebeon en AEF de opdracht gegeven de precieze gang van zaken uit te zoeken.

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten wil van minister Schippers opheldering over de foutieve berekening van het zorgoverschot van gemeenten door het CBS. Uit een door Binnenlands Bestuur gepubliceerde reconstructie bleek dat overschot geen 1,2 miljard, maar hooguit 400 miljoen euro.

Leijten wil van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nadere reactie op die publicatie. Tegen de eigen verwachting van het ministerie van Binnenlandse Zaken in, zijn de onderzoeken naar de totstandkoming van die cijfers eind vorige week niet openbaar gemaakt. Binnenlandse Zaken had, mede naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer, de bureaus Cebeon en AEF de opdracht gegeven de precieze gang van zaken uit te zoeken.

Jeugdzorg
Eind oktober vorig jaar bracht het CBS naar buiten dat gemeenten in 2015 1,2 miljard euro hadden overgehouden op de gedecentraliseerde taken maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De cijfers waarop de uitkomsten waren gebaseerd, zouden volgens het ministerie van de gemeenten zelf afkomstig zijn. Niet veel later bracht Binnenlandse Zaken destijds zelfs cijfers per gemeente naar buiten.

Foute cijfers
Uit de reconstructie die vorige week in Binnenlands Bestuur te lezen was, bleek dat niet alle cijfers afkomstig waren van de gemeenten. Dat gold alleen voor de daadwerkelijke uitgaven, de realisatiecijfers. Het CBS maakte de berekeningen echter deels ook op basis van cijfers die door het ministerie van Binnenlandse Zaken waren aangeleverd betreffende de inkomsten. Maar omdat die niet uitgingen van daadwerkelijke inkomsten van gemeenten maar van grove ramingen, rolden er cijfers uit waarin veel gemeenten zich niet herkenden. SP-Kamerlid Leijten wil nu weten bij hoeveel gemeenten foute cijfers zijn gehanteerd. Ook vraagt ze Schippers uit te leggen hoe het kan dat zij er niet van op de hoogte was dat het CBS haar rekenwerk deels heeft gebaseerd op cijfers van Binnenlandse Zaken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Misschien al die uitgaven over cijfers en opheldering eens steken in transparante zorg?
Door H. Wiersma (gepens.) op
De zoveelste keer dat Binnenlandse Zaken prutswerk aflevert. Het CBS doet er niet voor onder. Keer op keer blijken cijfers boterzacht of er wordt mee gerommeld ten gunste van dit blunder-Kabinet (VVD/PvdA).
Door Esther (ambtenaar) op
Volgens mij is hierbij niet in ogenschouw genomen;
1) De gemeente in het gemeentefonds de eerste jaren meer hebben ontvangen om een reserve op te bouwen.
2) Nog niet alle gemeenten functioneren nog naar verwachting.
Door K.de Beer (adviseur) op
Als het geen Russisch nepnieuws is, dan schieten we zelf enorme bokken waar de pers en de politiek vervolgens hijgend bovenop duikt. Waarom gaan we allemaal niet eens meer normaal en gedegen te werk en met een bepaald vertrouwen?