of 60715 LinkedIn

Kabinet onderzoekt opsplitsing ABP

Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Dat staat in een reactie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) op een interdepartementaal onderzoek.

Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Er moet in elk geval een structurele verbinding komen tussen het loon- en pensioenoverleg.

Dat staat in een reactie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) op een interdepartementaal onderzoek. Die reactie van het kabinet te gaan nadenken over vereenvoudiging van het pensioenstelsel bij de overheid volgt ruim een half jaar na aanbieding van dat onderzoek – Eenvoud loont – aan het de minister.

 

Weinig grip

Volgens het onderzoek zijn de huidige onderhandelingen over cao en pensioen bij de overheid zijn te complex. Dat is onder meer een gevolg van het feit dat de pensioenpremie voor ambtenaren centraal wordt vastgesteld, terwijl over de cao's voor de veertien overheidssectoren telkens apart wordt onderhandeld.

Jaarlijks dragen de overheidswerkgevers in die sectoren ruim 7 miljard euro aan pensioenpremie af, maar ze hebben – zo klagen ze in het rapport – weinig grip hebben op de ontwikkeling van die pensioenpremie. Het in stukken knippen van het grootste pensioenfonds van ons land zou een oplossing voor dat probleem kunnen zijn. Het is in elk geval één van de vier opties.

 

Decentrale overheden

In de opknip-variant kunnen sectoren hun eigen pensioenregeling overeenkomen. ‘Bij splitsing kan er een scheiding gemaakt worden tussen alle veertien sectoren afzonderlijk of tussen clusters van sectoren die qua bestuurlijke inbedding, samenstelling, voorkeuren en beleidsopvattingen meer op elkaar lijken. Er kan gedacht worden aan een splitsing in drieën: kabinetssectoren, onderwijssectoren en decentrale overheden’, aldus het rapport. Sociale partners geven dan per sector invulling aan de pensioenregeling, zodat deze aansluit bij hun eigen voorkeuren, arbeidsmarkt en financiële draagkracht. Sectoren kunnen zich met deze variant een risico- en beleggingsbeleid aanmeten dat past bij hun achterban. Bij deze variant zijn de nieuwe pensioenfondsen vrij de pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoeringsbedrijf naar keuze.

 

 

Fundamentele herbezinning

In zijn reactie schrijft de minister dat ‘een fundamentele herbezinning' van het pensioenstelsel in de publieke sector ‘in de rede ligt’. Zo ziet hij voordelen in het meer structureel met elkaar verbinden van het cao-overleg en het pensioenoverleg, waarbij er sprake is van aparte onderhandelingstafels voor (clusters van) sectoren. Op die manier kan een integrale afweging tussen loon en pensioen plaatsvinden, rekening houdend met de verschillen tussen de overheidssectoren.

 

Voordeel hoogopgeleiden

De bij het ABP aangesloten werkgevers zijn divers van aard. De sectoren verschillen qua bestuurlijke inbedding, samenstelling van het personeelsbestand, aard van het werk en financiering. Deelname aan de bovensectorale pensioenregeling met heterogene sectoren beperkt volgen het rapport de mogelijkheden van sociale partners in hun specifieke sectorale behoeften te voorzien. Door de gezamenlijke deelname aan de pensioenregeling, vindt tussen de bij ABP aangesloten sectoren herverdeling van premiebijdragen plaats. ‘Deze is in het voordeel van vergrijsde, hoogopgeleide en feminiene sectoren’, aldus het rapport.

 

Voorjaar 2016

Een eventuele opsplitsing betreft volgens Plasterk een majeure operatie. Daarom zal het kabinet de komende periode een studie uitvoeren naar het ideale model om de gewenste verbinding tussen de cao-tafel en de pensioentafel te realiseren, zodat op de cao-tafel over pensioen(kosten) kan worden onderhandeld. De studie zal in het voorjaar van 2016 zijn afgerond.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees Jonkerman (Handhaver) op
Het is weer eens te zot om over te praten. Het pensioen fonds is na een aantal misdragingen van de vorige ministers, waarbij er door de overheid geld uit het penioenfonds is gehaald om bijvoorbeeld de vut te betalen , onafhankelijk van de minister gekomen. hij heeft er niets over te zeggen dit gaat de werkgevers en de werknemrs aan. Nu begint deze minister opeens er zich meet te bemoeien omdat hij zijn spelletje van verdeel en heers niet kan uitvoeren.
Door hendrik op
Deze werkgever is zeer onbetriouwbaar. Voorbeeld: "ambenaren krijgen er 3,4 % bij! " zo wordt dit gepresenteerd. De werkelijkheid is:
Vrijval arbeidsvoorwaarde pensioen 2015: 0,74% Vrijval arbeidsvoorwaarde pensioen 2016: 1,4% + 0,01% over vrijval 2015 Effectief een salarisverhoging van 0,85% in 2016 en 0,4% in 2017 = 1,25%
Wele even anders dan 3,4%. En zo gaat dit maar door.

Het wordt tijd dat al het door de werkenden gespaarde geld wordt teruggestort!

Door José (Ambtenaar ) op
Het kabinet zet twee petten op. Zij zijn de wetgever en ook de werkgever. Als de werkgever iets niet zint kan zij zich richten tot de wetgever die in het voordeel van de werkgevers de wet aan kan passen. Hoe voorkomen we dat het kabinet als wetgever zich oneigenlijk bemoeit met het pensioen e.d.?
Door henk op
Bij de volgende verkiezingen niet op de VVD of pvda stemmen en tegelijk een proces starten om geld terug te eisen ivm wanprestatie en wanbeheer.
Door Wim (gepensioneerd) op
Plasterk (pvdArmoede) streeft ten koste van alles, geheime agenda, inkomensnivellering na. Ook door deze maatregel wordt daar weer een steentje aan bijgedragen en komen er weer goed betaalde banen beschikbaar voor partijleden die bij een volgende verkiezing buiten de boot vallen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dit rapport vormt vooral een opstap voor het uitsluiten van risico's rond (toekomstige) pensioenen voor het Rijk (de werkgever) en voor het verschuiven van die risico's naar de deelnemers (de werknemers). Het lijkt bovendien de opmaat te worden voor een zoveelste greep uit het ABP-fonds. Deelnemers van het ABP hebben in het geheel geen belang bij vergelijkingen van eventuele nadelige effecten ten opzichte van andere pensioenfondsen (PFZW/PFUWV). Schaalverkleining leidt voorts tot hogere kosten, dus hogere premies of lagere pensioenuitkeringen.
Het rapport bevat daarnaast pertinente onjuistheden over premieverhogingen tussen 2010 en 2013 en rept in het geheel niet over de sigaren uit eigen doos via in 2015 en 2016. Kortom, oppassen geblazen voor werkende en niet meer werkende ambtenaren. Laat je vooral geen knollen voor citroenen verkopen.
Door D.v.D. (oud Douane-ambtenaar) op
Inderdaad een duidelijk geval van Verdeel en Heers; en extra kosten maken.
Al 10 jaar met pensioen maar dit jaar weer netto minder.
Voorbeeld: ABP + AOW + € 31,19 bruto, + € 3,38 netto.
Moeten mijn vrouw en ik daar de jaarlijkse huur-
verhoging van betalen? En de overheid maar zeggen dat we er niet op achteruit gaan!
Door Henk Eleveld (interimmanager - adviseur) op
Als de reden voor opsplitsing een probleem bij het ABP was: soit. Maar de reden is een verondersteld gebrek aan middelen voor een fatsoenlijke loonsverhoging. En dan is een greep in de pensioenpot de meest aangelegen oplossing.
Kortom: een poging van Plasterk om de politieke peilingen nog meer neerwaarts bij te buigen.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Ik krijg sterk de indruk dat de echte redenen om het ABP op te splitsen niet genoemd worden en dat zijn: verdeel en heers enerzijds en politieke grip op het geld anderzijds. De aardgasbaten gaan terug lopen en dan moeten er nieuwe bronnen worden aangeboord...
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Het voorstel van Plasterk is een slecht idee en werkt alleen maar kostenverhogend. Wij worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen het komende jaar gekort te worden. De splitsing creëert dure nieuwe directies.
De overhead moet zo laag mogelijk worden gehouden.
Maar ja, we hebben ons leven wel moeten betalen en kunnen ons niet verweren tegen deze zinlose voornemens.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners