of 59082 LinkedIn

Kabinet bouwt crisismaatregelen versneld af

Door het sneller dan verwachte economische herstel na de kredietcrisis, kan het kabinet volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) 'op een verantwoorde manier' crisismaatregelen afbouwen.
2 reacties
Door het sneller dan verwachte economische herstel na de kredietcrisis, kan het kabinet volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) 'op een verantwoorde manier' crisismaatregelen afbouwen.

Krappe arbeidsmarkt
Kamp wees er in een brief aan de Tweede Kamer op dat de werkloosheid afneemt en dat het aantal banen toeneemt. Op langere termijn ontstaat volgens hem door de vergrijzing juist een krappe arbeidsmarkt. Dat kan schadelijk zijn voor de economie, omdat ondernemers in hun ontwikkeling worden geremd als ze onvoldoende geschikt personeel kunnen vinden.


Maatregelen
Het kabinet wil in 2011 maatregelen nemen om zo veel mogelijk mensen aan de slag te krijgen en het ondernemers makkelijker te maken. Hieronder een greep uit de maatregelen.


- Buschauffeurs zijn al schaars. Om de belangstelling van jongeren voor dit vak aan te
wakkeren, kan vanaf januari al op 17-jarige leeftijd worden begonnen aan de opleiding tot buschauffeur. Ook geldt tijdens de drie jaar durende proefperiode een lagere minimumleeftijd voor het besturen van bussen (18 in plaats van 21 jaar) en touringcars (20 in plaats van 21 jaar).


- Tijdelijke maatregelen die het vorige kabinet wegens de crisis trof voor de arbeidsmarkt, zoals deeltijd-WW en de mobiliteitscentra, worden afgebouwd in 2011. Wel loopt de aanpak van de jeugdwerkloosheid nog tot en met volgend jaar door.


- De werkwijze van de dertig mobiliteitscentra, waarin onder meer uitkeringsinstituut UWV, gemeenten, onderwijsinstituten en werkgevers regionaal samenwerken, worden wegens succes tot alledaagse praktijk gemaakt op alle werkpleinen van het UWV. Het idee is dat overtollige werknemers beter aan een andere baan geholpen kunnen worden nog voor ze daadwerkelijk ontslagen zijn.


- Ruimere garantieregelingen voor (mkb-)ondernemers worden verlengd tot en met 2011 om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven voldoende kunnen lenen om te blijven draaien in crisistijden.


- Door een vereenvoudiging in de Arbeidsomstandighedenwet zijn er voor kleine werkgevers voortaan minder administratieve lasten en lagere kosten. Op jaarbasis scheelt dit werkgevers circa 80 miljoen euro.


- In de elektronische aangifte voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting hoeft de helft minder gegevens te worden ingevoerd.


- Het UWV en de Belastingdienst gaan in 2011 verder werken aan vermindering van de administratieve lasten in de loonaangifte voor werkgevers. Het plan voor een zogeheten eenduidige loonaangifte per 1 januari gaat niet door, onder meer na waarschuwingen van ondernemers voor administratieve rompslomp.


- In 2011 wil het kabinet met werkgevers en de vakbeweging een akkoord sluiten over het zo veel en zo lang mogelijk aan de slag houden van mensen.


- Ook worden belastingen aangepast om werken te stimuleren. Zo stijgt de arbeidskorting voor lage en middeninkomens met 85 euro en voor hogere inkomens met 64 euro.

 

- Het minimumloon stijgt met cao-lonen mee. Hierdoor stijgen ook uitkeringen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, zoals bijstand en AOW.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kobus (adviseur ) op
Het kabinet moet zijn bakens verzetten op economisch gebied en in relatie daarmee ook op gebieden van de gemeentelijke overheden en op het - voor de kwaliteit van de samenleving belangrijke - gebied van cultuur. Kortzichtigheid is, immers, zeer slecht voor de economie.
Door Lia (Schuldhulpverlener) op
Als ik hierboven lees over het succes van de mobiliteitscentra vraag ik me toch af welke successen hiermee worden bedoeld. Vanuit mijn werk heb ik van dichtbij meegemaakt dat de "werkcoaches" gewoon niets doen, ze zijn zeer slecht tot helemaal niet bereikbaar en laten het na een eerste gesprek gewoon afweten onder de melding dat er geen geld beschikbaar is of dat de betreffende client het zelf zal moeten doen. Ik ben dus zeer benieuwd wat voor successen hier bedoeld worden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners