of 62812 LinkedIn

'Jongeren moeten goed op beslissingen pensioenen letten'

Er worden fundamentele beslissingen genomen over de pensioenen. Op dit moment spreken sociale partners af hoe het oude pensioenstelsel zal worden omgezet in het nieuwe. Volgens sommige mensen zijn jongeren al bij voorbaat slechter af. Volgens Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, is het te vroeg om dat te zeggen. Maar ze moeten wel heel goed opletten.
© Shutterstock

Er worden fundamentele beslissingen genomen over de pensioenen. Op dit moment spreken sociale partners af hoe het oude pensioenstelsel zal worden omgezet in het nieuwe. Volgens sommige mensen zijn jongeren al bij voorbaat slechter af. Volgens Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, is het te vroeg om dat te zeggen. Maar ze moeten wel heel goed opletten.

Verdeling

‘De crux is dat pensioenen een zero-sum game zijn: wat de een krijgt, krijgt de ander niet’, zegt Jacobs. Hoe die verdeling bij pensioenen plaatsvindt, wordt bepaald door de toezichtregels (waarbij nu de gevreesde rekenrente bepalend is). In het nieuwe pensioencontract kijkt men op een nieuwe manier naar hoe de pensioenen verdeeld worden, waarbij de rekenrente wordt vervangen door het projectierendement.

 

Onzekerder

‘Het projectierendement ligt hoger dan de rekenrente en dat betekent dat er sneller kan worden geïndexeerd, maar in het nieuwe pensioenstelsel zijn de pensioenen ook onzekerder geworden.’ In goede tijden gaat het pensioen makkelijker omhoog en in slechte tijden makkelijker omlaag. ‘Volgens mij is dit een verbetering ten opzichte van het huidige systeem. De fictie van een gegarandeerd pensioen wordt losgelaten. Maar we moeten wel uitkijken dat in goede tijden wel wordt uitgekeerd maar in slechte tijden niet wordt gekort.’

 

Kruissubsie verdwijnt

Bij het omzetten van het huidige systeem naar het nieuwe systeem gebeurt echter nog iets: de doorsneepremie, waarbij iedereen hetzelfde betaalt ongeacht de leeftijd, verdwijnt. ‘In het huidige systeem zit een subsidie van jong naar oud en die valt eruit.’ Dat is gunstig voor jongeren, want die betalen nu eigenlijk te veel. Maar de ouderen verliezen deze ‘kruissubsidie’ en dat is een probleem.

 

Eerlijke verdeling

Pensioenfondsbesturen moeten beslissen hoe ze dit probleem oplossen. Mogelijk worden de lasten bij jongeren neergelegd. ‘Het is cruciaal dat zij hierbij goed opletten’, benadrukt Jacobs. ‘De beslissingen over het omzetten bepalen of zij wel of niet de pineut worden. Dat is waarom minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) heel wat toezicht heeft gezet op de afspraken die worden gemaakt bij de overgang naar het nieuwe systeem: zodat er een eerlijke verdeling wordt gemaakt tussen generaties.’

 

Ongedekte rekening

Tot slot is het volgens Jacobs een groot probleem dat er een sprake is van een ongedekte rekening. ‘Jarenlang is er meer beloofd dan dat er kan worden uitgekeerd. Mensen rekenen op prijsindexatie, terwijl er al jaren niet is geïndexeerd en ook niet kan worden zolang de dekkingsgraden zo laag zijn. Dat maakt de omzetting zo lastig: die ongedekte rekening komt direct naar boven.’ Het is te vroeg om te zeggen dat de nieuwe verdeling slecht is voor jongeren, maar ze moeten de afspraken die hun pensioenfondsen gaan maken goed in de gaten houden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Henk.
Ook nog eindloon werd middelloon, BOS-belasting etc. Hoogleraar Jacobs kan beter nog eens plaats nemen in het studentenbankje.
Door Henk op
Feiten:
- de VUT is ingeleverd;
- je partner krijgt later aow
- al 13 jaar op de 0 lijn
- en aow leeftijd naar 67.


Ik ben geen hoogleraar met een topinkomen, maar weet wel dat ik er heel slecht van af ben gekomen onder dit VVD juk.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het ABP-rendement van gemiddeld ca. 7% over de laatste 20 jaar is helemaal niet zo slecht. Er zijn weinig beleggers die niet een enkele keer in de fout gaan. Er zijn pensioenfondsen die het gemiddeld veel slechter doen. Het probleem zit niet zo zeer in de rendementen van het ABP maar in ten onrechte gedane rijks-uitnames (bij privatisering en pensioengelden gebruiken voor salarisverhoging werkenden), het na de kredietcrisis hanteren van te lage pensioenpremies en vooral ook in het hanteren van achterlijk lage rekenrenten voor toekomstige pensioenen die de pensioenfondsen van Klaas Knot (DNB)/het Rijk moeten hanteren. Hierdoor zijn/worden pensioenfondsen gedwongen om zich arm te rekenen. Dit terwijl he pensioenvermogen (inmiddels totaal ca. 1650 miljard) voor nagenoeg alle fondsen ruimschoots voldoende is voor uitbetaling van de pensioenen in de eerstkomende 40 jaar en om de huidige pensioenen te indexeren.
Dat jongeren mee zouden betalen aan de pensioenen van ouderen zal (misschien) waar zijn. Maar de huidige generatie gepensioneerden heeft vanwege de doorsneeproblematiek in veel hogere mate meebetaald aan de pensioenen van de 80-plus generaties.
De huidige generatie gepensioneerden wordt nu dubbel gepakt door:
1. het vroeger meebetalen voor redelijke pensioenen voor de 80-plus generaties.
2. het inmiddels reeds sinds 2008 niet meer indexeren van de pensioenen.
Mede vanwege de al jarenlange lage ECB-rente (voordeel minimaal 25 miljard) zou het Rijk feitelijk mee behoren te betalen aan de oplossing van de doorsneeproblematiek. Als er, via de landenschuld en de lagere aftrekmogelijkheden voor hypotheken, iemand is die van de lagere ECB-rente heeft geprofiteerd is het de Staat der Nederlanden.
Het steeds oprakelen van hoogleraar Jacobs dat jongeren mee zouden betalen aan de huidige pensioenen past vast heel goed in het straatje (de verdeel en heerspolitiek) van dit Kabinet waar hijzelf zijn bijzondere opdrachten vandaan haalt. Jacobs kan zich echter beter eens goed gaan verdiepen in de consequenties van het onzinnige onderdeel van het nieuwe pensioenakkoord, waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om 10% van het pensioen direct uit te betalen. En daarnaast uiteraard het probleem waarom de pensioenen nog steeds niet worden geïndexeerd.
.

en past in de verdeel en heers politiek van dit Kabinet.
Door René (bel.adviseur) op
"Ongedekte rekening.
Tot slot is het volgens Jacobs een groot probleem dat er een sprake is van een ongedekte rekening. ‘Jarenlang is er meer beloofd dan dat er kan worden uitgekeerd. Mensen rekenen op prijsindexatie, terwijl er al jaren niet is geïndexeerd en ook niet kan worden zolang de dekkingsgraden zo laag zijn."

Het kabinet heeft onder aanvoering van het CDA, Lubbers, destijds miljarden uit de ABP-pot geroofd. Het rijk moet daarom voor dit tekort opdraaien.
Door Frans Nijhof (vm senior beleidsadviseur) op
@Eric: De oorzaken van het structureel onderpresteren door pensioenfonds ABP ligt aan het bestuurlijk onvermogen, risicovolle beleggingen, ondeskundig op gebied van beleggingen en 'gedwongen' groen beleggen zoals in de groene Triodos bank, die nu op omvallen staat. Verlies ABP € 1,2 miljard. Ga naar: https://abppensioen menu berichten of:
https://abppensioen.nl/wp-content/uploads/2021/0 …
Door Hans op
En na afloop worden o.a. FNV en CNV beloond met € 300,- per premiebetaler voor het steunen van de regering welgevallige besluiten. Wat de premiebetaler er van vindt, zal ze worst zijn. Zie Kamerdebat 19/1 Pieter Omtzicht. Gebeurt bij CAO's ook.
Door Eric (Beleidsmedewerker) op
Ik vraag me al lange tijd af wat de oorzaken zijn van het onderpresteren van het ABP-pensioenfonds t.o.v. de pensioenfondsen van o.a. banken en zorgverzekeraars. Kan iemand mij dit uitleggen?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners