of 64204 LinkedIn

Jaarrekening mag later vanwege coronavirus

Normaal gesproken dienen de gemeentelijke jaarstukken vóór 15 juli te worden aangeleverd. Dat betreft zowel de stukken voor de SiSa-verantwoording bij het CBS, als het indienen van de jaarstukken bij de provinciale toezichthouders. Het is volgens minister Knops van Binnenlandse Zaken echter denkbaar dat de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de verdere verspreiding van het corona virus een impact hebben op de vaststelling van de jaarrekening.

Het COVID-19 virus kan de voortgang in het opstellen en controle van de gemeentelijke jaarstukken 2019 in gevaar brengen. De minister van Binnenlandse Zaken is bereid de termijnen voor de aanlevering van de jaarstukken aan te passen.

De overheidsmaatregelen, zoals het thuiswerken en het vermijden van grootschalige bijeenkomsten de financiële processen en de verantwoordingsprocessen van de decentrale overheden.

Aanlevering jaarstukken
Normaal gesproken dienen de gemeentelijke jaarstukken vóór 15 juli te worden aangeleverd. Dat betreft zowel de stukken voor de SiSa-verantwoording bij het CBS, als het indienen van de jaarstukken bij de provinciale toezichthouders. Het is volgens minister Knops van Binnenlandse Zaken echter denkbaar dat de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de verdere verspreiding van het corona virus een impact hebben op de vaststelling van de jaarrekening. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de controlewerkzaamheden van de accountant niet volgens plan kunnen worden uitgevoerd, dan wel omdat de gemeenteraad of Provinciale Staten niet bijeen kunnen komen.

Uitstelverzoek
Hoewel veel nog onzeker is – sommige controlewerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld op afstand worden verricht en wellicht kunnen vergaderingen van raden en Staten straks wel weer doorgang vinden – zal de minister ‘indien het noodzakelijk is’ de termijnen voor de aanlevering van de jaarstukken aanpassen. Gemeenten hoeven wat hem betreft geen uitstelverzoek in te dienen, ‘tenzij er sprake is van andere redenen.’ Dat geldt tevens voor de indiening van de begroting door Gemeenschappelijke regelingen die normaal gesproken voor 1 augustus binnen moeten zijn.

Het is niet voor het eerst dat er soepel wordt omgegaan met de indieningstermijn. De laatste keer gebeurde dat nog voor het verslagjaar 2015 in verband met de toenmalige problemen met de verantwoording over de lasten in het sociaal domein.

Financieel effect
Het corona-virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Maar vanwege de maatschappelijke impact ligt dat anders voor de financiën van 2020. ‘Gezien de grote impact van het COVID-19 virus waarvan de financiële effecten onzeker (maar materieel) kunnen zijn, moet deze gebeurtenis na balansdatum worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening 2019 en ook moet de invloed – financieel en procesmatig – worden opgenomen in het jaarverslag’, zo waarschuwt de commissie Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV).

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door HH op
Dit artikel blinkt weer uit door onduidelijkheid. De kop suggereert uitstel. Nu moet per 15-7-2020 de jaarrekening 2019 bij GS liggen. Wat is de beslissing|???

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners