of 61441 LinkedIn

Inzet dwangmiddel tegen leegstand hooguit deeloplossing

Gemeenten proberen van alles om de transformatie van leegstaande winkels en kantoren op gang te brengen. Gezocht wordt naar extra juridische instrumenten. ‘Maar het is toch vooral een probleem van de markt.’

Gemeenten proberen van alles om de transformatie van leegstaande winkels en kantoren op gang te brengen. Gezocht wordt naar extra juridische instrumenten. ‘Maar het is toch vooral een probleem van de markt.’

Verlies winkelbestemming

In Winschoten willen ze de Langestraat korter maken. Dat wil zeggen, de gemeente Oldambt wil de vele winkels aan die straat graag concentreren op een kleiner stukje. Er staan er aan die lange straat zo veel leeg, dat het afbreuk doet aan het gezellige karakter van het centrum. Deze zomer start de gemeente met het aanschrijven van de eigenaren. Als die de leegstand en de verloedering allemaal niet zo erg zeggen te vinden – veel eigenaren wonen elders – dan wil de gemeente uit een ander vaatje gaan tappen door de winkelbestemming van het object af te halen. De zogeheten marsroute van de passieve risicoaanvaarding  begint met het in het openbaar afgeven van een concreet signaal aan de eigenaren. Na openbaarmaking krijgen zij voldoende tijd om in actie te komen. ‘Doen ze dat niet, dan willen we de winkel­bestemming van het pand halen, waarbij tegelijkertijd voor de eigenaren het recht op planschade komt te vervallen’, zegt beleidsambtenaar Geke Löhr.

 

Claim tegen passieve eigenaar

Oldambt onderzoekt ook of omwonenden niet alleen passieve eigenaren kunnen dwingen tot herstel of fatsoenering, maar ook of zij met succes een claim kunnen neerleggen bij diezelfde passieve eigenaar. Als buren ondervinden zij  nu immers waardedaling van hun eigen woning door deze verpauperende leegstand.

Wat betreft het tegengaan van de leegstand in kantorenland knellen volgens Dennis Jansen, senior adviseur ruimtelijke ordening van de gemeente Zwolle, vooral de bestemmingsplannen. Die bieden niet veel flexibiliteit. Hij heeft de hoop gevestigd op een wetswijziging die in de maak is. Die verruimt de mogelijkheden voor een tijdelijke invulling van gebouwen. Nu is vijf jaar ander gebruik toegestaan. In de wijziging van de wet die naar verwachting na de zomer aan de Kamer wordt voorgelegd, wordt die termijn verruimd naar maximaal tien jaar. ‘Dat maakt een leeg kantoor interessanter voor een tijdelijke oplossing’, zegt Jansen.  ‘Het is niet dé oplossing, maar alle beetjes helpen. Het is schrapen, sprokkelen en maatwerk.’

 

Leegstand is probleem van de markt

Cees Jan Pen, programmaleider onderzoek bij kennisinstituut Platform31, gelooft niet zozeer in uitbreiding van het juridisch instrumentarium van overheden in de strijd tegen de leegstand van winkels en kantoren.  ‘Een kansloze weg’, zegt hij. ‘Ik geloof veel meer in overleg.’  Bovendien vindt hij dat het probleem niet primair op het bordje van de gemeenten ligt, maar op dat van de eigenaren. ‘De markt is aan zet om in actie te komen. Als je als gemeente wat zou willen doen, dan toch pas nadat een vereniging van eigenaren met initiatieven is gekomen. Daar mag je dan blij mee zijn en er de ruimte voor bieden, zoals verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijk gebruik’, aldus Pen.

 

Gebrek aan ambtelijke capaciteit

Bescheidenheid past gemeenten volgens Cees Jan Pen van Platform31 des te meer omdat ze noch de middelen noch de ambtelijke capaciteit hebben om zich volledig in het oplossen van het leegstandsprobleem te storten. Als gezegd, hij ziet niet veel in het ontwikkelen van extra instrumenten. Op één uitzondering na misschien: een instrument waarbij de raad goed kijkt of nieuwbouw echt wel nodig is.


 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Parleys (behartiger individuele en collectieve belangen huurders commercieel vastgoed) op
Leegstand is te wijten aan gebrek aan marktwerking in commercieel vastgoed. Oplossen kan alleen door concurrentie tussen eigenaren panden aan te wakkeren. Als huren drastisch dalen stopt de uitstroom aan ondernemers en vinden nieuwe ondernemers een nieuwe exploitatie voor panden. We hebben niet een overschot aan meters maar een tekort aan ondernemers met een rendabele exploitatie. Zie ook www.parleys.nl
Door Henri Okken (klokkenluider misbruik praktijken gehandicapten Alescon gemeente Hoogeveen,Drenthe.) op
Overheid moet zich nog meer bezig houden met kenniseconomie !. Dat hebben de bestuurders in Drenthe ook redelijk op de rails!. Maar liefst ruim 200 miljoen euro is spoorloos verdwenen. Men weet in Drenthe niet meer wie wat in de zakken hebben gestopt !.Provinciale bestuurders zeggen geschrokken te zijn. Dit toont weer eens aan hoe men in Drenthe met de centjes omgaat. Bestuurders om van te kotsen!. Ik noem het een grove schande dat deze mensen aan het bewind mogen blijven. Zo gaat dat, de corruptie word verdedigd. De kleine winkelier uitgeroeid, en de grote staan op ( verzuipen!. Op naar de volgende blunders. Vriendelijke groet. H. Okken. Klokkenluider misbruik en corruptie praktijken Drenthe, gemeente Hoogeveen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners