of 64231 LinkedIn

Invoering Omgevingswet na 19 jaar terugverdiend

Het kost gemeenten gemiddeld bijna twintig jaar om de invoeringskosten van de Omgevingswet terug te verdienen. Er is ook een scenario denkbaar dat het helemaal niet gebeurt, zo blijkt uit onderzoek van KoksDeVoogd naar de kosten van de stelselherziening Omgevingswet.

Het kost gemeenten gemiddeld bijna twintig jaar om de invoeringskosten van de Omgevingswet terug te verdienen. Er is ook een scenario denkbaar dat het helemaal niet gebeurt, zo blijkt uit onderzoek van KoksDeVoogd naar de kosten van de stelselherziening Omgevingswet.

Optelsom

Het onderzoek ‘Integraal financieel beeld stelselherziening Omgevingswet’ is de optelsom van elf deelonderzoeken die door minister Ollongren (Binnenlands Zaken) zijn aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De Tweede Kamer ging in december al met de invoeringsdatum van 1 januari 2022 van de Omgevingswet akkoord; de Eerste Kamer zal daar vermoedelijk in april een definitieve knoop over doorhakken. De financiën en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gelden als voornaamste knelpunten.

4,3 miljoen
De totale initiële kosten worden door de onderzoekers van KokxDeVoogd op een bedrag becijferd van tussen de 1,4 en 2.1 miljard euro – ongeveer in lijn met onderzoeken van vorig najaar. Daarvan komt tussen de 1,1 en 1,7 miljard voor rekening van gemeenten, oftewel 4,3 miljoen per gemeente. Provincies zouden gemiddeld 8,8 miljoen aan de invoering kwijt zijn; waterschappen 3,3 miljoen.

Decentrale ruimte
Daar tegenover staan de besparingen die de Omgevingswet de decentrale overheden kan gaan opleveren. Die zijn in belangrijke mate afhankelijk van het lokaal gevoerde beleid. Een gemeente die na invoering van de wet de decentrale ruimte maximaal benut voor financiële efficiëntie komt – uiteraard – eerder uit de kosten. Bijvoorbeeld door in de bouwregelgeving vaker terug te vallen op algemene regels, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van vergunningen. Daarbij speelt ook de staat van het DSO een rol: is dat straks de minimaal vereiste of een volledig doorontwikkelde variant? Een beperkt ingericht DSO levert gemeenten meer aanvullend werk op.

Terugverdientijd
Wanneer van alle variabelen de gemiddelde versie wordt genomen, kost het gemeenten 19 jaar om de initiële kosten terug te verdienen. Voor provincies en waterschappen is dat respectievelijk 3,6 en 9 jaar. Wordt er strak op financiën gestuurd, dan valt de terugverdientijd voor gemeenten tot zes jaar te reduceren. In het meest pessimistische scenario komen gemeenten nooit uit de kosten en provincies pas na meer dan 40 jaar.

Scheve verdeling
Waar overheden in eerste instantie vele honderden miljoenen aan de Omgevingswet kwijt zijn, levert het nieuwe systeem burgers en bedrijven besparingen op die – in het meest ideale scenario ­– kunnen oplopen tot 1,1 miljard per jaar. ‘Dan komt goed in beeld dat de kosten en baten scheef verdeeld zijn over enerzijds gemeenten en anderzijds burgers en bedrijven’, wordt in het rapport gesteld. Gemeenten zouden leges als stuurvariabele kunnen inzetten om die disbalans recht te zetten.

Marges
De onderzoekers erkennen dat dit ‘type vooruitberekeningen behept is met veel onzekerheden’. Dat spreekt uit eerder onderzoek naar de transitiekosten van de Omgevingswet uit 2015, dat in het rapport wordt aangehaald. Toen ging men uit van 190 tot 268 miljoen aan invoeringskosten. Het werd dus 1,3 tot 1,9 miljard – een factor zeven meer. De onderzoekers: Destijds konden er geen inschattingen worden gemaakt van de effecten van de invoering van de regelgeving en daar blijken veel kosten mee gemoeid te zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wietske op
@ van Den Bosch :
- bedacht onder verantwoordelijkheid van Rutte.
Door W. van den Bosch op
Dus gemeenten die hun taken straks laten versloffen en maximaal projectontwikkelaars hun gang laten gaan, zijn lekker snel uit de kosten.

Wat een heerlijke incentive! Welke gek verzint dit?
Door Wim op
Begrijp de positieve opstelling van het bedrijfsleven ook niet.
Gemeenten gaan straks allemaal eigen regels opstellen over vergunningvrij bouwen, milieu, energienormen, natuur, e.d.
Dus standaardiseren in de woningbouw bijvoorbeeld wordt dan onmogelijk. Bedrijfsleven heeft bij elke gemeente te maken met andere normen.

Dit werkt toch ook enorm kostenverhogend?
Waarom is Bouwend Nederland, VNO NCW, enz, dan zo positief??!!

We hebben onder de Woningwet jaren lang toegewerkt aan centrale wet en regelgeving onder wens van het bedrijfsleven. Dat wordt nu weer teruggedraaid. Vanwaar die draai vanuit het bedrijfsleven?
Door Annenarie (waterschapsambtenaar) op
Ik vraag me af of ik ooit nog eens blij ga worden van de Omgevingswet. Ik vrees het ergste........
Door Harold op
Begrijp de kostenbesparing voor het bedrijfsleven niet:
-Over milieuvergunningen gaan leges worden geheven die fors zullen zijn.
-De onderzoekslasten bij aanvragen worden groter door de nog integralere benadering. Dus meer onderzoek nodig.
-Voor bouwen is waarschijnlijk minder snel een vergunning nodig. Echter hier staan de torenhoge kosten van Wet Kwaliteitsborging tegenover.
-Kosten van opstellen omgevingsplannen en alles wat daar bij komt kijken zullen gemeenten verhalen op initiatiefnemers.
-Verhogende kosten door juridische onzekerheden.

Dus waar bestaan die kosten beparingen precies uit?

Gemeenten die ik ken zijn alleen maar bezig met driftig aanvullend en nieuw beleid te schrijven wat zeker ook niet kostenverlagend zal gaan werken voor het bedrijfsleven.
Overigens ook niet voor de gemeenten zelf.
Door Joost (beleidsmedewerker) op
@wietske - Om alles te kunnen betalen kunnen we wel wat langer doorwerken. Als er dan wat over blijft van het langer doorwerken kan de Vennootschapsbelasting voor bedrijven verder omlaag. Afgelopen jaren van 20 naar 15%. Daar lees je niets over ...
Door F. Vollebergh (ambtenaar) op
Het zou meer winst voor zowel de burger als mede de overheid opleveren. Volgens mij wordt het een juridische chaos, vele misstappen in allerlei processen en bovendien worden de bedrijven weer getrakteerd op hoge leges voor een omgevingsvergunning milieu.
Door wietske op
weer zo n mislukking van de regering Rutte. En wat een geldverspilling.....