of 59130 LinkedIn

Intensiever toezicht voor 3 Overijsselse gemeenten

Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Interbestuurlijk toezicht van de provincie. Het overgrote deel van de Overijsselse gemeenten heeft zijn zaken goed voor elkaar. Vorig jaar vielen nog zes gemeenten onder het intensievere toezicht.

De gemeenten Borne en Losser worden komend jaar intensiever gevolgd door de provincie Overijssel. Ook Almelo blijft net als afgelopen jaar onder datzelfde regime staan.

Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Interbestuurlijk toezicht van de provincie. Het overgrote deel van de Overijsselse gemeenten heeft zijn zaken goed voor elkaar. Vorig jaar vielen nog zes gemeenten onder het intensievere toezicht.

Kwetsbare positie
De gemeente Borne heeft volgens de provincie niet kunnen voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders, het heeft een bestemmingsplan niet geactualiseerd en heeft een kwetsbare financiële positie. Losser scoort op het gebied van de omgevingsvergunningen en archiefbeheer onvoldoende. Daarnaast heeft de gemeente de structuurvisie niet geactualiseerd. Losser heeft afgelopen jaar daarentegen wel z'n financiële positie voldoende verbeterd.

Het beeld over de gemeente Almelo is volgens de provinciale monitor ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Zo heeft de gemeente op het gebied van de omgevingsvergunningen (Wabo) de zaken dit jaar op orde gekregen. Ook het herstel van de financiën is voortvarend opgepakt, maar op dat terrein loopt Almelo volgens de provincie echter nog risico's die een verder herstel mogelijk nog kunnen verstoren.

Noodzakelijke bezuinigingen
De andere gemeenten worden op afstand gevolgd. Over het algemeen presteren de Overijsselse gemeenten beter dan vorig jaar. Dat komt volgens de toezichthouder omdat ze tijdens de recessie op tijd de nodige maatregelen hebben genomen en daar waar noodzakelijk bezuinigingen hebben doorgevoerd.

Omgevingsvergunningen
Op het terrein van de omgevingsvergunningen hebben de gemeenten een flinke slag gemaakt. ‘Door een grote inzet van de gemeenten is er een duidelijke verbetering te zien ten opzichte van vorig jaar. De handhaving- en uitvoeringsprogramma's geven meer inzicht in de risico's, de afwegingen en de gemaakte keuzes’, aldus de provincie.

Asielzoekers
De provincie is toezichthouder voor de uitvoering door gemeenten van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, waaronder de omgevingsvergunningen vallen), Wet ruimtelijke ordening (Wro, waaronder de bestemmingsplannen vallen), Archiefwet en de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de financiën van de gemeente.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Geeske vD op
Altijd weer die Tukkers.
Door Gijs Oskam (sr beleidsmedewerker) op
Ik begrijp de term 'intensiever toezicht' niet. We kennen preventief en repressief toezicht. Intensief toezicht kom ik in de officiële geschriften niet tegen.