of 61441 LinkedIn

Inkomsten lokale heffingen 6,3 procent hoger

© Shutterstock
© Shutterstock

Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke begrotingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. 

Reinigingsheffing
De onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen. Samen zijn ze met 8 miljard euro in 2020 goed voor bijna drie kwart van alle heffingen.

De opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing stijgt met 8,3 procent aanzienlijk. Samen zijn ze goed voor 2 miljard aan inkomsten. Ook vorig jaar begrootten gemeenten al een toename, toen van 5,5 procent. De stijging van de reinigingsheffingen komt vooral door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval. Daarmee is een einde gekomen aan een reeks van jaren waarin de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen op totaalniveau in Nederland nauwelijks veranderde.

Riool en ozb
Uit rioolheffingen ontvangen gemeenten dit jaar 1,7 miljard euro. Dit is 2,1 procent meer dan in 2019, een toename die overeenstemt met de gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,9 procent over de afgelopen vijf jaar.

De begrote opbrengst ozb neemt in 2020 met 4,7 procent toe tot 4,3 miljard euro. Dat is de grootste stijging in zeven jaar. De verandering van de opbrengst ozb wordt bepaald door de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed, van het aantal panden, en door de tariefontwikkeling.

Parkeren en toeristen
Ook parkeerheffingen en de toeristenbelasting leveren de gemeenten dit jaar meer op dan in 2019. Respectievelijk rekenen de 350 gemeenten daar 1 miljard en 411 miljoen euro aan inkomsten uit te halen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens op
@De Vries,

Welk mechanisme zorgt er dan voor dat gemeenten kritisch kijken naar hun uitgaven. Het landelijk inzamelen van afval is goedkoper.

Onze parkeerbelasting werd verhoogd met het inflatiecijfer per 1 januari. 4,2%. Dat is meer dan het dubbele dan de CBS inflatie. Ja, is het antwoord, wij hanteren verschillende inflatiecijfers.
Laat eens kijken Peters. o, ik zie het, onze kosten zijn komend jaar 4,2% hoger dan afgelopen jaar. Dan stel ik de inflatie nu op 4,2%

Gemeentelijk bedrog
Door Joopie de K op
Een prima melkkoe ??
Door de Vries (Ambtenaar) op
Je zou bijna denken dat Binnenlands Bestuur de jongste bediende het artikel heeft laten schrijven. Om te beginnen: noch de opbrengst vd afvalstoffenheffing noch die vd rioolheffing mag meer bedragen dan de kosten van afvalinzameling en verwerking en de kosten van aanleg en onderhoud vh rioolstelsel. Daar houden gemeenten dus geen geld op over. De stijging vd afvalstoffenheffing komt grotendeels door een verhoging van rijksbelasting die gemeenten niet anders kunnen dan doorbelasten aan burgers. Riolen kosten geld, maar wie het te duur vindt moet het eens een tijdje zonder proberen. Veel succes met de afvoer afvalwater inclusief het toilet. Overigens: riolen voeren vooral hemelwater af. Dat is reuze handig. Meer ozb opbrengsten? Misschien wel eens gelezen over de tekorten in het sociaal domein? Jeugd? Wmo? Extra ozb is nodig omdat Wopke Hoekstra er de voorkeur aan geeft en mooi weer speelt met een begrotingsoverschot van 10mrd euro.
Door Spijker (n.v.t.) op
Weer een aanslag op de gepensioneerde burgers, die in 2020 toch al niet of nauwelijks vooruitgaan.
Door Gerard op
Kan er kort over zijn; Je wordt al jaren aan alle kanten genaaid door de rijksoverheid, gaat de lokale overheid ook gewoon door.
Door A. Willemsen op
@Cor, een stijging van de woz-waardes levert gemeenten niks op, aangezien dit weer gekort wordt via het gemeentefonds. de afperser zit in Den Haag. Die houdt 14 miljard over door gemeenten uit te knijpen bij de nieuwe taken die over de schutting zijn gekieperd.
Door Kor (adviseur) op
Je zou toch zeggen dat door de enorme prijsstijging van onroerend goed in de meeste gemeenten, een tariefsverhoging van de OZB op afpersing gaat lijken?
Door Bejaarde (Lezer) op
En dat moet ook opgebracht worden door mensen waarvan het pensioen al tien jaar stil staat, maar waarvan de waarde van hun stenen verdubbeld is met dubbele OZB als gevolg. Tel uit je verlies.
Door joop (medewerker) op
Beetje eenzijdig zo niet? Nu lijkt het net of gemeenten alleen maar aan het harken zijn en dat is niet zo. Gemeenten worden ook geconfronteerd met hogere kosten, oa vanuit Den Haag. Zo jammer van het CBS, had daar meer van verwacht.
Door Bertduss (Kennert) op
En rupsje nooit genoeg wil een groter belastingareaal....
Het Rijk heeft een goede concurrent gevonden in het kaalplukken van de inwoners.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners