of 62812 LinkedIn

'Ik maak me geen zorgen over de daling van de winst'

BNG Bank merkt, terugkijkend op een ongewoon halfjaar, dat gemeenten in de eerste helft van 2020 meer behoefte hadden aan krediet dan verwacht, al drukte de verkoop van Eneco-aandelen die vraag enigszins. De nettowinst daalde met 21 procent, maar bestuursvoorzitter Gita Salden maakt zich geen zorgen. ‘Gemeenten hebben terecht vertrouwen in ons om in zware tijden voor financiering te zorgen.’

BNG Bank merkt, terugkijkend op een ongewoon halfjaar, dat gemeenten in de eerste helft van 2020 meer behoefte hadden aan krediet dan verwacht, al drukte de verkoop van Eneco-aandelen die vraag enigszins. De nettowinst daalde met 21 procent, maar bestuursvoorzitter Gita Salden maakt zich geen zorgen. ‘Gemeenten vertrouwen terecht dat we in zware tijden voor financiering zorgen.’

De vorige keer dat we elkaar spraken was half maart, op de tweede werkdag dat mensen vanwege de corona-uitbraak thuis moesten blijven. Hoe ontwikkelde de crisis zich voor gemeenten?

Salden: ‘Het ging van een gezondheidscrisis naar een economische crisis. Toen zagen we de eerste berichten van gemeenten die de verantwoordelijkheid namen, inwoners hielpen en hulp boden. Daar was geen twijfel over, maar ze zagen op dat moment dat hun inkomsten zouden dalen en daarom deden ze de eerste oproepen aan de rijksoverheid. En het stelsel werkte. Niet dat alle problemen opgelost werden, want het blijft de vraag wat de reële kosten zijn, maar er kwam compensatie, steun en geld voor herstelmaatregelen.’

 

BNG Bank wil voor gemeenten voordelige financiering realiseren op internationale markten, maar in het jaarverslag staat: ‘…in de eerste weken van maart was de markt voor langlopende funding dicht als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus.’ Was dat schrikken?

‘Nu we een paar maanden verder zijn, voelt het wat minder ongewoon, maar toen was het een ongekende situatie. We volgen per dag wat de markten doen, wat aantrekkelijke uitgiftemomenten zijn om funding binnen te halen, en in die periode was zo veel onzeker of onduidelijk dat mensen zeiden: ik doe even niets. Dat is niet wereldvreemd, maar het gaf aan hoe onzeker de wereld op dat moment was. Met deze situaties houdt de bank rekening, daar hebben we liquiditeitsbuffers voor.'

 

De nettowinst daalt van 128 miljoen naar 100 miljoen euro en dat wijten jullie aan de herwaardering van activa. Is dat coronagerelateerd?

‘Ja, er zijn twee factoren. De eerste is een wat technisch verhaal, maar het resultaat financiële transacties, zoals obligatieleningen, verandert van waarde door schommelingen van de wisselkoersen. En de tweede factor is dat de voorzieningen verhoogd moeten worden omdat de economische vooruitzichten zijn verslechterd: het meest sombere scenario is somberder geworden. Maar als je mij vraagt of ik me zorgen maak om de daling van de nettowinst dan zeg ik nee.’

 

De kredietvraag van gemeenten was hoger dan verwacht, mede door de gevolgen van de pandemie. Was het veel meer dan het jaar ervoor?

‘Het was niet significant meer dan in het jaar ervoor, maar het was hoger dan wij verwachtten. Wat precies het verschil is door de crisis kan ik niet zeggen. Waarschijnlijk zijn er investeringen uitgesteld, is er bezuinigd en zijn er extra kosten gemaakt.

 

We horen en zien van gemeenten dat de pandemie een enorme impact heeft en ze hebben een financieringsvraag, maar we hebben geen exact getal. Eigenlijk is dat waar ze nu over in gesprek zijn met de rijksoverheid. Wij moeten vooral de bank zijn die er altijd voor ze is.’

 

Het is de vraag hoe de rest van het jaar eruit gaat zien, maar jullie vinden het niet verantwoordelijk om daar uitspraken over te doen?

‘We verwachten dat we meer dan tien miljard euro aan nieuwe verstrekte langlopende leningen verstrekken. De nettowinst ligt 21 procent lager en daar zit een component in, de financiële transacties, die best wel dominant is. Die is afhankelijk van marktwaardeveranderingen, wisselkoersen, kredietrisico’s, enzovoort. Dat is nu zo onzeker dat we daar geen uitspraken over doen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners