of 59318 LinkedIn

Huishoudboekjes Zuid-Holland en Zeeland minst florissant

Dat blijkt uit het overzicht van de financiële kengetallen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zuid-Holland en Zeeland hebben schulden en daardoor ook een lagere solvabiliteit dan de andere provincies. Gelderland en Overijssel hebben verreweg de hoogste solvabiliteit. Het kengetal solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Op de balans van Gelderland bedraagt het eigen vermogen in 2018 95 procent. Vorig jaar was dat zelfs 100 procent.

Zuid-Holland en Zeeland staan er van alle provincies financieel gezien het minst goed voor. 

Dat blijkt uit het overzicht van de financiële kengetallen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zuid-Holland en Zeeland hebben schulden en daardoor ook een lagere solvabiliteit dan de andere provincies. Gelderland en Overijssel hebben verreweg de hoogste solvabiliteit. Het kengetal solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Op de balans van Gelderland bedraagt het eigen vermogen in 2018 95 procent. Vorig jaar was dat zelfs 100 procent.

Thermphos
De lage solvabiliteit van Zeeland komt door de bijdrage van  27,7 miljoen euro aan de sanering van het failliete fosforbedrijf Thermphos. De commissie Samsom adviseerde dat rijk, Zeeland Seaports en de provincie gezamenlijk de resterende kosten van de sanering zouden dragen. Dit betekende een bijdrage van 27,7 miljoen ieder. Volgens de commissie kon de provincie een bijdrage van een dergelijke omvang dragen met als consequenties belastingverhoging en/of uitstel van voorgenomen beleid. De solvabiliteit van Zeeland is in 2018 wel naar 20 procent gezakt, wat volgens het ministerie als laag te kwalificeren is.

Vorig jaar september gaf de minister van Binnenlandse Zaken goedkeuring dat de provincie in maximaal 15 jaar weer toegroeit naar een algemene reserve die van voldoende niveau is om financiële risico’s op te vangen.

Belastingdruk
Uit het overzicht valt ook af te leiden dat de belastingdruk in de provincies Groningen, Drenthe, Zuid-Holland en Gelderland ruim boven het landelijke gemiddelde ligt. Die provincies hebben naar verhouding hoge opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De onbenutte belastingcapaciteit is hierdoor lager dan die van de andere provincies. Noord-Holland en Friesland kennen relatief gezien de laagste belastingdruk.

Uit het onderzoek naar de begrotingen 2018 en meerjarenramingen 2019-2021 komt overigens naar voren dat er geen provincies zijn waarvan de begroting een structureel tekort vertoont, dat wil zeggen dat de structurele lasten niet worden gedekt door structurele baten. Alle provincies hebben over het jaar 2016 jaarrekeningen ingediend met een positief saldo. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door C.F. de Graaf (Ambassadeur Senatus Consultum (www.senatusconsultum.nl)) op
De provincie Zuid-Holland is veel beter in het opleggen van ondemocratische herindelingen, zoals in de Hoeksche Waard is gebeurd. Een regelrechte schande en een schandvlek voor onze democratie. Drie van de vijf gemeenteraden stemden TEGEN een herindeling en zij vertegenwoordigen 53.000 inwoners, tegenover 2 gemeenten met 33.000 inwoners die voor een herindeling stemden. Ook een burgerpeiling in genoemde drie gemeenten, bij een opkomst van 80%, stemden 7 op de 10 inwoners TEGEN een herindeling. En dan toch een herindeling door de strot van de inwoners duwen, zonder nut, noodzaak en urgentie van een herindeling aan te tonen. Het CDA Zuid-Holland onder leiding van Meindert Stolk meende zich te permitteren verraad te plegen aan de inwoners van de Hoeksche Waard, gevolgd door het landelijke CDA. En deze fractie-voorzitter denkt werkelijk dat hij volgend jaar weer gekozen gaat worden. Dacht het niet. Aan onbetrouwbare sujetten is geen behoefte, dus de inwoners zullen straks massaal op een andere partij gaan stemmen. Zuid-Holland en Zeeland staan er van alle provincies financieel gezien het minst goed voor. Kortom: de provincie Zuid-Holland heeft een hele grote mond, maar kunnen niet eens hun eigen financiële broek ophouden. Onkunde ten top. Tijd voor verandering en geen CDA meer in een coalitie! Gewoon niet meer op zo'n onbetrouwbare CDA Zuid-Holland stemmen!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners