of 58952 LinkedIn

Horeca boos over oneerlijke concurrentie

Horecaondernemers ondervinden ernstige hinder van grootschalige horeca-activiteiten binnen culturele instellingen, stelt Koninklijke Horeca Nederland. KHN ontvangt signalen uit het hele land en vindt wet- en regelgeving tegen oneerlijke concurrentie door overheden tekortschieten.

Horecaondernemers vinden dat de wet Markt en Overheid hen onvoldoende beschermt tegen oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde cultuurinstellingen. Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat die wet buitenspel zet.

Ernstige hinder
Horecaondernemers ondervinden ernstige hinder van grootschalige horeca-activiteiten binnen culturele instellingen, stelt Koninklijke Horeca Nederland. KHN ontvangt signalen uit het hele land en vindt wet- en regelgeving tegen oneerlijke concurrentie door overheden tekortschieten. De brancheorganisatie wil landelijke wetgeving waardoor instellingen die structureel subsidie ontvangen geen commerciële activiteiten kunnen ontplooien. De wet Markt en Overheid moest vanaf 1 juli 2012 oneerlijke concurrentie door overheden en overheidsbedrijven op de markt voorkomen en een gelijk speelveld bevorderen. Volgens KHN zou die wet zo moeten worden aangepast dat economische activiteiten van gesubsidieerde instellingen aan diezelfde overheid worden toegerekend.

’80’s en ’90’s parties
Het gaat hem niet om het geld, zegt bestuurder Stephan Groen van de KHN-afdeling Groot Nijmegen. ‘Poptempel Doornroosje houdt zich wel aan de paracommerciële verordening, maar hun programmering is nogal commercieel. Met dancefeesten en ’90’s parties trekken ze omzet uit de markt. Vooral nachtzaken hebben daar last van.’ Raadslid Rutger Zwart van de Nijmeegse coalitiepartij PvdA vindt dat horeca bij cultuur hoort en dat aanbod goed is voor het culturele klimaat in de stad. ‘Je moet een balans vinden. Doornroosje houdt zich aan de kernopdracht. Over grensgevallen moet je afspraken maken. Horecazaken moeten zich daar ook voor inspannen.’ Directeur Toine Tax van Doornroosje zegt volledig transparant te zijn. ‘Dat was ik en dat ben ik. Onze horecaverdiensten gaan rechtstreeks terug naar het podium.’ Tax beaamt dat ’80’s en ’90’s parties niets creatiefs hebben. ‘Dat doen we heel beperkt en tijdelijk vanwege slechte ervaringen hiermee van bezoekers elders in de stad.’

Commerciële bv’s
Andere culturele instellingen exploiteren commerciële bv’s die horeca-activiteiten uitoefenen. Groen: ‘Zij hoeven zich niet aan de paracommerciële verordening te houden. Filmhuis LUX heeft een groot terras en een café. Dat is opgericht met gemeenschapsgeld en daarin zit nu een bv die vol de concurrentie aangaat met andere horecazaken. In Het Huis voor de Kunsten Lindenberg is het niet anders. Werk nou volgens die paracommerciële verordening. Of wees ongesubsidieerde horeca en tik dan ook nog even het pand af en betaal marktconforme huur net als de andere horecazaken.’ Tax noemt die bv-constructie een schijnconstructie. ‘Betaalt een bv een marktconforme prijs, omdat de stichting zoveel bezoekers binnenlaat? Daarom doe ik dat niet.’

Initiatiefwet
‘De huidige wet schiet door de algemeen belangbepaling tekort’, vindt Groen. Als we lokaal geen gehoor krijgen, moeten we het landelijk aanpakken via een aanpassing van die wet.’ Kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Kees Verhoeven (D66) dienen een initiatiefwet in over de wet Markt en Overheid, zodat overheden minder gemakkelijk kunnen concurreren met het bedrijfsleven. Zij willen de algemeen belangbepaling helemaal schrappen.

Kamp: Geen verbodsstelsel
Uit de evaluatie van de wet die minister Kamp vorige week naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat 90 procent van de overheden één of meer economische activiteiten verricht. Een derde van de ondernemers ondervindt daar in enige mate concurrentie van. Volgens de helft van hen is deze concurrentie zeer oneerlijk. Het verbodsstelsel van Ziengs en Verhoeven gaat Kamp te ver. Hij wil de algemeen belanguitzondering in de wet aanscherpen met specifieke motiveringsvereisten en meer inspraak voor ondernemers vooraf. Daarmee blijft het huidige stelsel intact. Overheden kunnen economische activiteiten blijven verrichten, zonder extra lasten.

Lees het hele artikel over oneerlijke concurrentie in Binnenlands Bestuur nr. 12 (inlog).


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Berend Schans (directeur) op
Het is eerder andersom (als je het mij vraagt pure profilering van KHN richting leden die geen antwoord hebben op veranderend consumentengedrag)…
Het aanvoeren van oneerlijke concurrentie is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan KHN verkeerdelijk veronderstelt dat ze waar zijn ("het biertje dat 'daar' wordt gedronken wordt niet bij mij gedronken").

Het is eerder andersom veel horecaondernemers hebben baat bij de aanwezigheid van culturele infrastructuur en dus ook poppodia en -festivals. Daarnaast vindt er niets ‘oneerlijks’ plaats. Het gebeurt allemaal binnen 'de perken' van het bestuursrecht dat daarvoor in het leven is geroepen.

Ht lijkt erop alsof de georganiseerde horeca een soort Oost EU planeconomie nastreeft waarin horeca-activiteiten voor culturele instellingen verboden of aan zeer strenge banden werden gelegd.

In dit kader geloof ik niet in concurrentie. We moeten juist verbinden en kijken hoe we elkaar juist sterker kunnen maken ...
Door de vries (nvt) op
Als penningmeester van een kleine culturele instelling maak ik van nabij mee hoe dit werkt. Culturele instellingen kunnen niet zonder subsidies en de laatste jaren staan kaartverkoop e.d. zwaar onder druk. Bovendien gaat een steeds groter deel van de kaartverkoop (noodgedwongen) naar de uitvoerend artiest. Het eerste en meestal ook het laatste wat de gemeente in zo'n geval roept is: meer eigen inkomsten genereren en dat is dus: horeca opbrengst omhoog al dan niet in combinatie met verhuur van de accommodatie. En inderdaad: de bv constructie is fiscaal gezien afdoende maar feit blijft dat steeds meer culturele instellingen noodgedwongen financieel afhankelijker worden van de bierpomp.
Door Theo Stam, Middelburg (Antipsychiatrie ) op
Wat te denken van Multinationals als Starbucks die dealtjes met de Belastingdienst dienst sluiten terwijl de kleine Middenstander in dezelfde straat de volle pond moet betalen ??? Een oneerlijk Monsterverbond !!!

Relevante Parlementaire Dossiers

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners