of 59130 LinkedIn

Hogere vergoeding raadsleden

Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die afhankelijk is van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het bedrag voor de vergoeding per maand bedraagt per 1 januari 2017 250 euro voor raadsleden van de kleinste gemeenten tot 2.352 euro voor raadsleden van de grootste gemeenten.

De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met 4,9 procent. Dat is het gevolg van een nieuwe indexering. Dat blijkt uit de circulaire over geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten.

Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die afhankelijk is van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het bedrag voor de vergoeding per maand bedraagt per 1 januari 2017 250 euro voor raadsleden van de kleinste gemeenten tot 2.352 euro voor raadsleden van de grootste gemeenten.

Aan de orde
Het verschil in de hoogte van de vergoeding is door de vereniging voor raadsleden, Raadslid.Nu, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de orde gesteld. Met name de vergoeding voor de raadsleden uit kleinere gemeenten past volgens de vereniging niet meer bij de uitbreiding van taken waarmee raadsleden in deze raadsperiode zijn geconfronteerd.

Onkostenvergoeding
Naast de raadsvergoeding ontvangen raadsleden ook een onkostenvergoeding. Deze bedraagt 167,65 euro per 1 januari 2017. Raadsleden uit gemeenten met meer dan 100.000 inwoners ontvangen tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een andere onkostenvergoeding vanwege een overgangsrecht. De vergoeding daarvoor varieert, afhankelijk van de grootte van de gemeente, van 183 tot 262 euro. Ook de vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen door commissieleden gaat met 4,9 procent omhoog. In de kleinste gemeenten ontvangen commissieleden 60 euro per vergadering. Die in de grootste gemeenten krijgen per 1 januari 159 euro per vergadering.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@A. Willemsen. Al eens verder op internet geweest dan de site van binnenlandsbestuur?
Door Henk Donkers op
Beste Toine Goossens. Volgens mij gebeuren er in kleine gemeenten niet zoveel rampen. Natuurlijk gaat overal wel eens iets fout maar dat geldt ook voor grote gemeenten. Wat te denken van de Noord-zuidlijn in Amsterdam of een parkeergarage vol met water in Rotterdam, of bedragen van vele miljoenen die in Amsterdam "kwijt zijn" (??) en zo kan ik nog wel even doorgaan. Grote gemeenten grote blunders en kleine gemeenten kleine blunders. Maar ik zie graag uw rekensom van de optelling van blunders in kleine gemeenten tegemoet. Als u die wilt overleggen dan zal ik hem maken van de grote gemeenten.
Ik kom nogal eens in kleine gemeenten en ik stel mij vaak de vraag wat de burgers in kleine gemeenten tekort komen ten opzichte van burgers in grote gemeenten. Het antwoord is vrijwel altijd dat ze niets te kort komen. Wel hebben ze vaak meer saamhorigheid, sociale cohesie, betrokkenheid en een rijker verenigingsleven. Is ook wat waard hoor.
Door A. Willemsen op
@H Wiersma. Welke onderzoeken zijn dat dan? Ik kan me herinneren dat ik dit jaar een artikel op BB heb gelezen waarin het tegendeel werd beweerd. bovendien zijn burgers in kleine gemeentes meer betrokken en werken werknemers er met meer plezier en ligt het ziekteverzuim stukken lager.
@Toine Goossens, welke rampen doel je op? De betalingsblunders in Amsterdam, de bonnetjesaffaire in Rotterdam, het havendrama in Arnhem, de grondexploitatie ellende in Apeldoorn?
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
@ Henk Donkers,

Laten we ook de kosten van de rampen in kleine gemeenten er eens bij optellen. Groot is beter.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Henk Donkers. Diverse onderzoeken wijzen uit dat zeker op de langere termijn een gemeente van voldoende omvang goedkoper presteert dan kleinere gemeenten. En dan hebben we het nog niet eens over de geringe bestuurskracht van kleinere gemeenten. Een totale herziening van de omvang van het openbaar bestuur en de hoeveelheid bestuurslagen is dringend noodzakelijk (het geeft te veel bestuursdrukte en regels/bureaucratie). Onder de politieke bestuurders zitten bovendien veel te veel plucheplakkers.
Door A. Willemsen op
@Henk Donkers. Ik ben het met u eens dat er een fatsoenlijke vergoeding moet zijn voor raadsleden. Maar het is niet zo dat dat alleen voor raadsleden geld. Ook aan ambtenaren worden steeds hogere eisen gesteld door de rap veranderende werkomgeving en taken. Ook de eisen vanuit controleperspectief en digitalisering vereisen meer vaardigheden en inspanning. Dan is het zuur dat er wel oog is voor de bestuurders maar niet voor de ambtenaren. Zoals gebruikelijk zal dat een geldkwestie zijn, want een verhoging voor ambtenaren kost door de omvang van het ambtenarenapparaat natuurlijk meer dan een verhoging voor bestuurders. Maar het vreet wel aan je, want een bestuurder is zo goed als hij wordt ingelicht door zijn ambtenaren
Door Henk Donkers op
Weer heel veel zure reacties.
Het werk van een raadslid is de ruggengraat van onze democratie. Als een volksvertegenwoordiger het goed doet (en heel erg veel van hen doen het integer en zorgvuldig. Er zijn in elk geval voldoende gemotiveerde vertegenwoordigers die de klaplopers kunnen marginaliseren) dan eist dat heel erg veel tijd en ook de nodige kosten. Ik vind het werk dermate belangrijk dat we daar ook wat voor over moeten hebben. De meeste mensen willen het werk niet doen dus degene die wel een behoorlijk aantal avonden opofferen verdienen ons respect.
En de opstelling van H. Wiersma is natuurlijk flagrante onzin. Het is wel te hopen dat hij dat zelf ook inziet. Diverse studies en onderzoeken hebben al aangetoond dat grotere gemeenten zeker niet goedkoper, effectiever, daadkrachtiger en beter voor de burgers zijn dan kleinere gemeenten. Soms blijkt zelfs het tegendeel. Idioot om de raadsvergoeding in te zetten om gemeenten te dwingen tot een fusie.
Door H. Wiersma (gepens.) op
De raadsvergoeding in kleinere gemeenten kan sowieso beter worden afgeschaft. Dat leidt tenminste tot fusies en opschaling van kleinere gemeenten en bevordert de met het oog op de geringe bestuurskracht noodzakelijke regiovorming.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
De raadsleden van de wijkraad Utrecht-N.O. een stadsdeel van 37.624 inwoners, waar ik zelf woon krijgen overigens he-le-maal niets buiten een jaarlijkse kerstborrel
Door Reiziger (Kritisch Volger) op
Praktisch geen ruimte voor personeel in de gemeente maar wel weet haast 5 procent op die posten niet te geloven