of 59244 LinkedIn

Hogere nettowinst NWB bank

De NWB Bank heeft een succesvol jaar achter de rug. De nettowinst van de bank is het afgelopen jaar met 14 procent toegenomen tot 122,5 miljoen euro.

De NWB Bank heeft een succesvol jaar achter de rug. De nettowinst van de bank is het afgelopen jaar met 14 procent toegenomen tot 122,5 miljoen euro. In 2016 was dat 107,4 miljoen euro. De winststijging komt volgens een toelichting bij de jaarcijfers vooral doordat de bank ‘optimaal maar gepast’ gebruik heeft kunnen maken van de bijzonder gunstige financieringstarieven in de geldmarkt. 

Die werden ingegeven door het omvangrijke opkoopprogramma van de ECB en de lage rentes. Die aantrekkelijke korte financiering heeft de bank onder andere ingezet voor kasgeldleningen aan klanten en een hogere liquiditeitsbuffer.

Het balanstotaal is uitgekomen op 87 miljard euro. Waterschappen en woningcorporaties blijven samen met gemeenten de grootste klantgroepen van de NWB Bank. Woningcorporaties kunnen sinds afgelopen jaar hun derivatencontracten met commerciële banken bij de NWB Bank omzetten in een nieuwe door het Waarborgfonds Sociale Woningen gegarandeerde langjarige lening met vaste rente. Corporaties krijgen daardoor weer meer financiële ruimte om te investeren in sociale huisvesting. In totaal heeft de bank in 2017 voor bijna 500 miljoen euro aan zogeheten doorzakconstructies meegewerkt.

De Nederlandse economie blijft volgens de bank in 2018 naar verwachting behoorlijk groeien door onder andere verhoogde bedrijfsinvesteringen, consumptie, investeringen in woningen en export. Ook de overheidsbestedingen zullen in 2018 toenemen. Dat leidt mogelijk ook tot meer publieke investeringen van klanten van de NWB Bank. De bank verwacht overigens wel dat de nettowinst in 2018 onder het niveau van 2017 uitkomt. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners