of 59212 LinkedIn

Hogere inkomens in gemeenten rond grote steden

In de randgemeenten rondom de grote steden wonen veel mensen met hogere inkomens. In de steden zelf hebben huishoudens over het algemeen minder te besteden. Vooral in Groningen en Nijmegen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. (CBS).

In de randgemeenten rondom de grote steden wonen veel mensen met hogere inkomens. In de steden zelf hebben huishoudens over het algemeen minder te besteden. Vooral in Groningen en Nijmegen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. (CBS).

Studenten

Het doorsnee inkomen in de randgemeenten van de tien grootste steden is hoger dan in de steden zelf. Dat geldt vooral voor Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg en in mindere mate voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda en Groningen. Voor Almere geldt het niet, daar wijkt het doorsnee inkomen minder af van het doorsnee inkomen van de randgemeenten. In acht van de tien grootste steden staat een groter deel van de huishoudens onderaan de inkomensladder dan landelijk. In Groningen is de oververtegenwoordiging in de lage inkomensgroepen het grootst. In veel randgemeenten van de grote steden worden juist meer huishoudens aan de bovenkant van de inkomensladder aangetroffen. Met name Wassenaar als randgemeente van Den Haag en Blaricum bij Almere springen er uit. De reden dat Groningen en Nijmegen minder te besteden hebben per huishouden is omdat dit steden met een hoge studentenpopulatie zijn.

 

Afbeelding


Koplopers

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (het inkomen gedeeld door het aantal personen in een huishouden) bedroeg in 2015 gemiddeld 24,7 duizend euro. De gemeenten met het hoogste inkomen bevinden zich vooral in het westen van het land. Maar Rozendaal in de provincie Gelderland en het Noord-Hollandse Bloemendaal zijn de koplopers met respectievelijk 36,7 duizend en 34,7 duizend euro, gevolgd door Laren en Oegstgeest (beide 32,3 duizend euro). Op plaats vijf stond Heemstede, met 32,2 duizend euro. De vijf gemeenten met het laagste doorsnee inkomen waren Groningen (18,4 duizend euro), Wageningen (20,1 duizend euro), Nijmegen (20,3 duizend euro), Delft en Rotterdam (beide 20,5 duizend euro). In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg liggen naar verhouding de meeste gemeenten met een laag doorsnee inkomen.

 

Uitkeringen

In de vier grote steden ligt de piek van de inkomensverdeling tussen de 14 tot 16 duizend euro. Deze groep bestaat vooral uit huishoudens met een uitkering voor werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid of pensioen als belangrijkste inkomensbron. Rotterdam herbergt naar verhouding de grootste aantallen huishoudens met een inkomen tussen de 14 en 16 duizend euro, de piek is hier het hoogst. In Utrecht is de piek het laagst en minst puntig, wat aangeeft dat het aandeel Utrechtse huishoudens dat voornamelijk van een uitkering moet leven kleiner is dan in de drie andere grote steden. Wel is in Utrecht een piek zichtbaar bij de inkomensgroep tussen de 2 tot 4 duizend euro. Deze piek reflecteert het relatief grote aantal studenten in Utrecht dat rond moet komen van studiefinanciering.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners