of 59162 LinkedIn

Hilversum stopt met oppotten geld

Het college wil preciezer gaan aangeven welk budget waarvoor bedoeld is. De neiging bestaat om op voorhand potjes aan te leggen voor ideeën waar nog geen plan voor is. ‘We stoppen met het oppotten. Voortaan moet van elk budget duidelijk zijn waar het voor is en hoe het gebruikt gaat worden. Zo niet, dan noemen we het een ‘beukennoot’ en komt het geld weer ter beschikking van de raad’, aldus licht de gemeente de zogeheten ‘Beukennotenwet’ toe.

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders wil de financiële regels drastisch aanpassen. Voortaan worden er geen geldpotjes meer aangelegd voor ideeën waarvoor nog geen plan is.

Het college wil preciezer gaan aangeven welk budget waarvoor bedoeld is. De neiging bestaat om op voorhand potjes aan te leggen voor ideeën waar nog geen plan voor is. ‘We stoppen met het oppotten. Voortaan moet van elk budget duidelijk zijn waar het voor is en hoe het gebruikt gaat worden. Zo niet, dan noemen we het een ‘beukennoot’ en komt het geld weer ter beschikking van de raad’, aldus licht de gemeente de zogeheten ‘Beukennotenwet’ toe.

Geld teruggeven
‘De raad kan dan bedenken wat hij met het geld wil: er iets moois mee doen voor de samenleving, of teruggeven aan de belastingbetalers. Waar dan uiteraard een plan voor moet komen’, aldus D66-wethouder Wimar Jaeger van financiën.

Kosten activeren
Het huidige financiële beleid belast in zijn ogen te veel de portemonnee van toekomstige generaties. ‘Dat hoort niet’, aldus Jaeger. ‘Als wethouder financiën vind ik dat de politieke wensen van vandaag ook door de politiek van nu betaald moeten worden en niet doorgeschoven mag worden naar de toekomst. Daarom stoppen we ermee om bepaalde kosten door te schuiven naar de toekomst en er jaren over te doen om ze af te betalen. Dat heet kosten activeren. En van dat activeren van kosten willen we af. Dat gaan we niet meer op die manier doen.’

Creditcard
De bedoeling is om na 2018 jaarlijks 1,5 miljoen euro minder kosten naar de toekomst schuiven. ‘Zodat we ieder jaar minder op de creditcard van onze kinderen leven’, aldus Jaeger.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door DteN (adviseur) op
Indien geld wordt aangevraagd hoort hier een doel bij (motivatie) die al dan niet wordt overgenomen door de raad. Meestal worden deze voorstellen integraal afgewogen in de Kaderbrief of VJN whatever. Bij de jaarrekening scherp op de (eenmalig) toegekende budgetten zitten en afrekenen als er geen goede motivatie is voor het slepen naar het andere jaar. Dit voorkomt al dat veel geoormerkte middelenbeslag van jaar tot jaar overgaan zonder goede motivatie.
Door de vries (Financieel Adviseur) op
Activeren van kosten heeft als doel profijt en kosten bij elkaar te brengen of houden. Als toekomstige generaties profiteren van een uitgave in het nu dan is het toch redelijk om kosten naar de toekomst door te schuiven. Het stoppen met oppotten van geld voor ideeen zonder plannen is heel wat anders; Hilversum kon het zich kennelijk veroorloven om 'doelloos' geld op dr plank te laten liggen. Een 'probleem' dat echt bij de Gooise matras past. Dr meeste gemeenten hebben last van het omgekeerde: veel plannen maar geen geld om ze uit te voeren.
Door Marinske Horstman (Communicatie adviseur Gemeente Hilversum) op
Eric, dat is niet het doel. Het gaat om transparantie van de beschikbare gelden en niet meer oppotten betekent niet dat het dan allemaal maar wordt uitgegeven. Het geld vloeit terug naar de algemene reserves. Dat maakt het overzichtelijk wat er te besteden is. Niemand hoeft zich meer af te vragen of en hoeveel geld er nog te besteden is. Kunst is met die gelden op de algemene reserve zorgvuldig om te springen en keuzes daarin te maken voor een toekomst bestendig financieel beleid. Omdat er geen potjes zijn, is het geld bij voorbaat niet geoormerkt en dat vergroot de keuze vrijheid van de raad. Essentie is evenwel een onbelaste toekomst creëren voor volgende generaties.
Door Eric Immink op
Dit heeft weer een perverse prikkel tot gevolg (die vaker is te zien bij overheden). Al het geld uitgeven, want er mag niets opgepot zijn.

Dat er geen kosten vooruit worden geschoven (een heel ander probleem) dat lijkt mij evident is alleen maar prijzenswaardig.