of 59250 LinkedIn

Het rijk bespaart op kantoren

De rijksoverheid kan 136 miljoen euro per jaar besparen op kantoren voor ambtenaren. Dat is ongeveer 25 miljoen euro meer dan eerder werd gedacht. Dat schrijft VVD-minister Blok (VVD, Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer. Er komen minder ambtenaren, en door flex- en thuiswerken hebben die bovendien minder ruimte nodig. Het aantal plaatsen waar de rijksoverheid in 2020 in kantoren is gevestigd, verandert niet.

De rijksoverheid kan 136 miljoen euro per jaar besparen op kantoren voor ambtenaren. Dat is ongeveer 25 miljoen euro meer dan eerder werd gedacht. Dat schrijft VVD-minister Blok (VVD, Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer. Er komen minder ambtenaren, en door flex- en thuiswerken hebben die bovendien minder ruimte nodig. Het aantal plaatsen waar de rijksoverheid in 2020 in kantoren is gevestigd, verandert niet.

De totale huisvestingsbehoefte waar de departementen voor de rijksdienst in brede zin voor 2020 rekening mee houden daalt minder dan in 2013 werd verwacht. De efficiency van de kantoorruimte neemt evenwel toe door een hogere werkplekbezetting. Het totaal aantal vierkante meters kantoorruimte kan daarom in de periode tot en met 2020 naar de huidige inzichten dalen met ongeveer 33 procent. Dat was in 2013 exclusief Den Haag ongeveer 30 procent. De daling in Den Haag was en blijft ongeveer 40 procent ­gerekend in vierkante meters, conform de eerdere planning.

Voortschrijdend inzicht
De bijstelling volgt uit een actualisering van de oorspronkelijke opzet uit 2013. Per pand is nu – in overleg met de departementen en de diensten – vastgelegd welke gebruiker(s) er gebruik van gaat maken en welke planning voorzien is voor verhuizing of inhuizing. Volgens Blok is er sprake van voortschrijdend inzicht. De totale werkgelegenheid bij het rijk daalt de komende jaren met bijna 6000 ­arbeidsplaatsen. Dat is minder dan eerder ­geraamd, onder andere door het terugdraaien van bezuinigingen op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.