of 59345 LinkedIn

Hengelo fout in met Europese aanbestedingen

Drie jaar op rijk heeft de gemeente Hengelo geen goedkeurende accountantsverklaring gekregen. De oorzaak? Problemen met de rechtmatigheid op het gebied van inkoop. Een eigen inkoopanalist en een  professionaliseringstraject moeten volgens het college tot een meer rechtmatige inkoop gaan leiden.

Drie jaar op rijk heeft de gemeente Hengelo geen goedkeurende accountantsverklaring gekregen. De oorzaak? Problemen met de rechtmatigheid op het gebied van inkoop.

Hengelo is een van de 25 gemeenten die recentelijk door het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de schandpaal werden genageld wegens het structureel in gebreke blijven bij de verantwoording. Raadslid Patrick Rillman (LokaalHengelo) vroeg het college van burgemeester en wethouders via schriftelijke vragen om opheldering.

 

Corruptie

Het raadslid had namelijk vernomen dat de grootste oorzaak voor het almaar uitblijven van goedkeurende accountantsverklaringen zou liggen bij het overtreden van de Europese aanbestedingsregels. Dat brengt de gemeente volgens Rillman in een ongewilde positie, want  ‘zo wordt mogelijk de schijn gewekt dat er in plaats van onvoorziene omstandigheden of inschattingsfouten sprake is van corruptie en vriendjespolitiek.’

Het college neemt in haar antwoorden nadrukkelijk afstand van de suggestie dat de gemeente niet integer zou zijn. Wel wordt erkend dat er problemen zijn met de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de Europese aanbesteding. Uit een gemaakte analyse van de onrechtmatigheid bij de controle van de jaarrekening 2017 zijn de uitgaven aan 18 crediteuren als onrechtmatig aangemerkt. Daarbij gaat het onder andere om crediteuren in de sectoren software en informatiesystemen, dienstverlening door ingenieurs, telefoon- en datatransmissiediensten, diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel en reinigingsdiensten.

 

Extra geld

Om de rechtmatigheid van de uitgaven te verbeteren zijn door het college inmiddels enkele acties ingezet, zoals de inhuur van een inkoopanalist. Om tot een meer rechtmatige inkoop te komen, is bovendien een project voor de professionalisering van de inkoop gestart. Daarnaast is de gemeente bezig met het werven van een eigen inkoopanalist geworven. Daarvoor is in de begroting 2019 ook structureel extra geld gereserveerd.

 

Zonder debat

Fijntjes merkt het college in haar beantwoording van de raadsvragen op dat de rechtsmatigheidsproblematiek de afgelopen jaren steeds voorafgaand aan de behandeling en vaststelling van de diverse jaarverslagen met de raad is gedeeld. Ook aan de vaststelling van de meest recente jaarstukken heeft de fractie LokaalHengelo volgens het college ‘ten volle meegewerkt’. De vaststelling van die jaarstukken, ‘het instrument bij uitstek voor de controlerende rol van de gemeenteraad – heeft plaats gevonden zonder enig debat.’

 

Ministerie

Omdat ook Binnenlandse zaken van Hengelo weten waarom het daar zo vaak mis gaat met Europese aanbestedingen, mag verantwoordelijk SP-wethouder Mariska ten Heuw dat medio december in Den Haag komen uitleggen aan de directeur van de directie Bestuur, Financiën & Regio’s bij het ministerie.


Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door F.H.E. Scheffer op
Tsja; hier kun je dus vraagtekens zetten bij de kwaliteit van de gemeenteraad, immers het hoogste orgaan in de gemeente en controleur van B&W?!
Door johannes (ambtenaar) op
Ja dus !!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners