of 58952 LinkedIn

Harlingen heeft als enige verliesgevende haven

De haven van Harlingen is als enige in Nederland verliesgevend. De gemeente moet jaarlijks 7 ton bijleggen. Wethouder Peter Glasbeek (PvdA) hoopt op een herverdeling van baggerkosten en de komst van cruiseschepen.

De gemeente Harlingen moet jaarlijks zeven ton bijleggen, omdat de haven van Harlingen als enige haven van Nederland verlies lijdt. Een herverdeling van baggerkosten en de komst van cruiseschepen zouden verlossing kunnen bieden.

Verliezen zijn historisch gegroeid
De Harlingse wethouder financiën Peter Glasbeek (PvdA) zegt de verliezen van de haven “historisch gegroeid” zijn. De grootste kosten zijn volgens hem de baggerexercitie. ‘De reden dat wij steeds moeten baggeren is de aanvoer uit het Van Harinxmakanaal. De vraag is dan: wie veroorzaakt wat? En hoe verdelen we de kosten? Tot dusverre is de gemeente Harlingen de enige die ervoor opdraait en dat komt neer op 8 ton tot 1 miljoen per jaar.’ Uit extern onderzoek van Ernst& Young, in opdracht van de gemeente, blijkt dat het jaarlijkse verlies dat de gemeente moet bijleggen ongeveer 7 ton is. ‘Dat wordt altijd opgebracht, maar dat is niet de bedoeling. Je wilt geen negatief saldo voor het exploiteren van een haven.’

Veel functies in haven
De reden dat de Harlingse haven wel verlies lijdt is best complex, mede omdat de haven nogal gediversifieerd is. Glasbeek: ‘We hebben te maken met nog niet uitgegeven kavels die we samen met andere publieke partijen hebben. Dat is een complexe zaak en dat moeten we anders doen. We hebben de vishaven, waar vooral vissers uit Urk vissen. We hebben de passantenhaven, de binnenhaven, de vaste ligplaatsen tussen zoet en zout en de grootste bruine vloot. Het is nu zaak deze diverse activiteiten in onderdelen uiteen te trekken en te kijken wat we kunnen doen. We hebben ook nog te maken met de veiligheidsproblematiek, dus dat is best complex.’

Nieuwe baggerafspraken maken
Vaststaat dat de huidige situatie niet kan blijven voortbestaan en daarom op zijn minst nieuwe afspraken moeten worden gemaakt met andere publieke partijen als het waterschap en de provincie over het uitbaggeren. ‘Of we moeten rechtstreeks ingrijpen in de exploitatie van de deelgebieden.’ De problematiek met de veerhaven maakt de situatie er ook niet gemakkelijker op, zegt Glasbeek. ‘We zijn in ieder geval eruit dat we gezamenlijk de baggerproblematiek wetenschappelijk verantwoord in kaart willen brengen. We hopen natuurlijk dat we dan een minder groot deel van de kosten voor onze rekening hoeven te nemen. Verder komt er een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de totale positie van Harlingen in de grotere context en welke onderdelen we dan kunnen verbeteren.’

Harlingen als aanlegplek cruiseschepen
Glasbeek merkt op dat een grote groei is te merken in het aantal cruisevaarten. Nu gaat dat vooral om riviercruises. ‘Maar buitenlandse cruisemaatschappijen blijken ook geïnteresseerd in Harlingen als standaard aanlegplek voor de cruises naar Scandinavië.’ Andere maatregelen die Glasbeek noemt naast kostenreducties zijn tariefaanpassingen en nieuwe business, zoals in de Willemshaven, een oude industriehaven die de gemeente weer op gang wil brengen. ‘De tariefaanpassingen zou naar boven toe kunnen zijn voor veerboten. Er is een discussie gaande of dit gerechtvaardigd is. Ook voor het eilandparkeren zouden we hogere tarieven kunnen vragen. Daarmee moeten we het gat zien te dichten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het heeft wel lang geduurd voordat de gemeente Harlingen hier achter is gekomen en wat aan gaat doen. Op zichzelf is het een simpel probleem dat in beeld moet worden gebracht: hoe komt er zoveel bagger in de haven?, wie maken er gebruik van de haven en wat is de toekomst van deze haven? Vervolgens wordt hier een business-model op gemaakt.
Maar je moet het natuurlijk wel doen!
Door Henri Okken (nvt) op
Bestuurders moeten in de bres springen, en alle zeilen bij trekken om er een leuk visite plaatje van te maken. laten zien dat ze graad in hun rug hebben . Het roer om en aanpakken . Al het mogelijke uit de kast !. Straks verzuipt u in uw eigen haven !. Vriendelijke groet. Klokkenluider corruptie en misbruikpraktijken Drenthe. H. Okken.
Door Loek van der Heide (zelfstandige ) op
Harlingen versus Fryslân
De financiiële problemen vd zeehavenexpoitatie Harlinigen spelen al ca. 150 jaar. In tegenstelling tot Amsterdam/IJmond is de Harlinger zeehaven nooit financieel/bestuurlijk/politiek ondersteund door zowel Fryslân als de Rijksoverheid.Ook in het MIRT, wordt de Friese zeehaven door het I&M-verkeerssministerie niet gezien als zijnde 'van landsbelang' Om te beginnen moet Harlingen beginnen met financiële bijdregen e claimen
Met terugwerkende kracht over 10 jaren
- van de ggebruikers van de veerhaven en middels toeristenbelasting voor elke passgier die overgezet wordt r de Wad-eilanden]
- voor elke m3 gas dat Petroland en Vermillion oil via Harlingen aan land brachten
- bij de prov. Fryslân en buurgemeenten Westergo-zone
- bij het VenW/I&M ministerie
Daarnaast moet het transport en IM/Exporterend bedrijfsleven VERPLICHT WORDEN meer van de Harlinger zeehaven gebruik te maken en daarin te participeren in een te privatiseren zeehaven- en industrieschap
Loek van der Heide

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners