of 61869 LinkedIn

Hardenberg blijft lokale bedrijven voortrekken

Rekenkamercommissie concludeert dat alle opdrachten onder de Europese grens voor aanbesteden onderhands worden gegund. Nationaal aanbesteden gebeurt nooit.

Gemeente Hardenberg gunt aanbestedingen doelbewust aan lokale ondernemers. Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat alle opdrachten tot de grens voor Europese aanbestedingen onderhands worden gegund. Ongebruikelijk en onrechtmatig, constateert de Rekenkamercommissie.

15 miljoen

De gemeente Hardenberg koopt per jaar voor circa 83 miljoen euro in. Het betreft werken (bijvoorbeeld de aanleg van wegen of de bouw van het gemeentehuis), leveringen (bijvoorbeeld een brandweerauto of rioolbuizen) en diensten (bijvoorbeeld de inhuur van bewakingspersoneel). Circa 15 miljoen euro (17%) daarvan wordt jaarlijks ingekocht bij lokale leveranciers.

 

Coevorden

Dat is veel, volgens de Rekenkamercommissie, bijvoorbeeld vergeleken met buurgemeente Coevorden. Lokale ondernemers hebben een beduidend grotere kans om een opdracht van de gemeente Hardenberg te krijgen dan in andere gemeenten, aldus het onderzoek.

 

Onrechtmatig

De oorzaak daarvoor is dat in Hardenberg nooit nationaal wordt aanbesteed, terwijl het eigen beleid dat wel voorschrijft. Dat is op zichzelf onrechtmatig, schrijft de commissie.

 

Ongebruikelijk

Bovendien is het ongebruikelijk. ‘Als er sprake is van een opdracht onder de drempel voor Europese aanbestedingen, zijn de Europese procedures weliswaar niet van toepassing, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente naar eigen inzicht kan inkopen’, aldus het rapport. Een ondernemer net over de grens zou bijvoorbeeld geïnteresseerd kunnen zijn in de opdracht. Mede daarom worden in Nederland in de regel leveringen en diensten boven de 100.000 euro en werken boven de 300.000 à 400.000 euro nationaal openbaar aanbesteed.

 

10 miljoen schadevergoeding

Door dat niet te doen loopt de gemeente een financieel risico. Volgens de onderzoekers is het voorgekomen dat er partijen die niet op de hoogte konden zijn van een aanbesteding, via de rechter met succes schadevergoeding eisten. Zo moest het Kadaster in 2011 10 miljoen euro schadevergoeding betalen aan een softwarebedrijf dat door gebrek aan openbaarheid niet had kunnen meedingen naar een opdracht van 50.000 euro. Dergelijke risico's loopt Hardenberg ook bij onvoldoende openbaarheid over aanbestedingen.

 

Langdurige relatie

Uit de interviews blijkt dat Hardenberg graag zaken doet met ondernemers met wie een langdurige relatie bestaat. De vraag of dan nog de beste kwaliteit tegen de meest gunstige prijs wordt ingekocht, verdwijnt in de loop van de tijd naar de achtergrond.

 

Beleid is onjuist en onvolledig

Het inkoopbeleid is verouderd en op onderdelen onjuist en onvolledig, constateert de Rekenkamercommissie. Recente nota’s en notities zijn nooit bekrachtigd door het college van burgemeester en wethouders. Bovendien wordt de gemeentelijke inkoopcoördinator vaak niet betrokken bij aanbestedingen. Ambtenaren handelen op eigen houtje of schakelen externe adviseurs in.

 

Gemeente wil niet aanpassen

Aan de tekortkomingen in het inkoopbeleid gaat het college wat doen, meldt zij in een reactie op het rapport. Maar niet aan de oneerlijke concurrentie. ‘Wij zien het belang van concurrentie, maar zien - in deze economische zware tijden - ook de noodzaak ons eigen bedrijfsleven waar mogelijk in te schakelen. In dit verband zijn wij er niet zo voor de normbedragen in ons aanbestedingsbeleid te verlagen; in ieder geval niet op dit moment.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door maarten (directeur adviesbureau) op
Johannes, Jij noemt aanbestedingsbeleid een uitwas van Brusselse regelzucht. Ik vind dit domme en ook onware napraterij van wat de media ons willen doen geloven. Het aanbestedingsbeleid van de Gemeente Hardenberg ( en van alle andere gemeentes in Nederland) regelt het uitgeven van publieke middelen BENEDEN de drempelbedragen, waarboven de Europese aanbestedingsregels gelden, en is dus een zelfopgelegd beleid, waar Brussel niet mee te maken heeft. En overigens: Structureel aanbesteden is in Nederland ingevoerd door de VOC in de 17e eeuw!
Het is wel makkelijk om Brussel overal de schuld van te gevenals het even wat minder gaat. Feit blijft dat zonder de EU we in Nederland niet de welvaart zouden kennen zoals die nu bestaat. Wellicht is het goed dat mensen zich eens verdiepen in de werking van de europese instellingen en de EU voordat ze voortaan dergelijke ongefundeerde uitspraken doen..
Door Tim Robbe (Adviseur) op
Mathijs, je gaat zelf ook wel kort door de bocht. Voor je de uitspraken kunt doen die jij hier doet, moet je eerst definieren wat je verstaat onder "goedkoop", "efficient" en "concurreren". En bovendien vanuit welke uitgangspositie je deze zaken definieert. Het is namelijk heel verdedigbaar dat als je redeneert vanuit het lokale bestuur het voortrekken van lokale bedrijven goedkoop, efficient en competitief is. Dat lokale bestuur laat namelijk niet alleen de burger betalen voor zijn handelen, maar ook daarvan mee profiteren. Om de burger volledig te informeren zou het ook verstandig zijn te melden dat uit vrijwel geen enkel wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat aanbesteden structureel(!) en substantieel(!) bijdraagt aan lagere kosten en een hogere effectiviteit. Terwijl de negatieve gevolgen ervan vrijwel dagelijks zijn te bemerken. De discussies omtrent aanbesteden zijn dan ook vaker normatief dan gedragen door onderbouwde feiten. Het rapport Hardenberg, ik heb het gelezen, doet daar overigens vrolijk aan mee. Voorbeeld: doordat niet is aanbesteed weet de gemeente niet of zaken goedkoper hadden kunnen worden ingekocht. Dat is een drogredenering. Als ik namelijk aanbesteed weet ik niet of ik iets goedkoper had kunnen inkopen door niet aan te besteden. Ik doe hier nog maar eens de oproep, zoals ik die al jaren doe, inkoop en aanbesteden in de publieke sector eens helemaal te herzien en te laten aansluiten bij die publieke sector. Anders kotst de ene helft van de bevolking het instrument straks uit, terwijl de andere helft niets anders meer kan bedenken dan dat.
Door Redactie BB op
Gerrit, terecht opgemerkt dat de 10 miljoen euro boete niet een zaak uit Hardenberg betrof, het ging om een kwestie bij het Kadaster. Het voorbeeld dient ter illustratie voor de risico's die Hardenberg loopt bij onvoldoende openheid over aanbestedingen, aldus de ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie in een toelichting. Het artikel is aangepast.
Door Matthijs op
Het spijt me, maar de reacties zijn kort door de bocht en ondoordacht. Als regionale aannemers niet goedkoop genoeg kunnen zijn of aan de andere vragen van een aanbestedingsprocedure kunnen voldoen, dan zijn ze economisch gezien niet efficient en daar laat deze gemeente de burger voor betalen. Laat aannemers zichzelf verbeteren, laat ze efficienter worden en laat ze meer concureren. Het feit dat er mensen werkeloos kunnen worden zou geen excuus moeten zijn. Er is geen behoefte aan de diensten die zij leveren of deze diensten kunnen beter/goedkoper door een ander worden geleverd. Mensen die hierdoor werkeloos worden kunnen of voor een beter bedrijf werken, of ergens anders gaan werken, of een ander beroep uitoefenen.
Het klinkt misschien hard, maar het is onzinnig om te stellen dat domweg omdat iets lokaal geschied of dat lokale werkeloosheid op een gefingeerde wijze wordt verminderd het dus beter is dan wanneer dit wordt uitbesteed. Aanbesteding is ook lang niet zo complex als gemeenten en andere instellingen willen doen geloven. Het is letterlijk de gunst van de burger kopen, terwijl die burger feitelijk van onvolledige informatie wordt voorzien.
Door Jos Praat (beleidsmedewerker) op
weer zo'n typisch geval van: hoe meer ondoordachte regels, hoe groter de kans op moeilijkheden. Ben het daarom helemaal met Johannes eens.
Door Gerrit (Adviseur) op
Het bedrag van €10.000.000,= heeft betrekking op een zaak die niets met de gmeente Hardenberg heeft te maken. De toegvoegde waarde van deze opmerking, een verwijizing naar een andere zaak nl Kasaster vs een aanbieder doet mijns inziens niet ter zake het geen blijkt uit de berichtgeving heirboven. Ook BB is hierbij op het verkeerde been gezet
Door johannes (adviseur) op
Ook het aanbestedingsbeleid is een uitwas van de Brusselse regelzucht. Het is volledig doorgeslagen. Lokale aannemers zitten zonder werk, ontslaan mensen die uiteindelijk zich melden bij het loket SoZa en worden soms zelfs omgeschoold. En dat alles terwijl bedrijven uit andere regio's per dag kilometers moeten afleggen, en daardoor het milieu belasten, om in een andere regio te gaan werken.
Tel daar nog eens bij op de opgetuigde verplichte administratieve rompslomp en het kan niet anders of de conclusie is dat de huidige aanbestedingsregels de gemiddelde burger meer geld kost dan dat dit oplevert. En als het al iets oplevert, danis het alleen op korte termijn.