De bezuinigingen en lastenverhogingen maken ruimte voor investeringen om werkgelegenheid te bevorderen en armoede te bestrijden. De partijen streven ernaar de hoofdstedelijke economie minder afhankelijk te maken van massatoerisme, door initiatieven op het gebied van bouwen en beroepsonderwijs. Er komen banenplannen in sectoren als schone energie en duurzaam ondernemen.

Extra geld gaat er naar achterstallig onderhoud van wegen, kades en bruggen. Dinsdag nog stortte een oude kademuur in langs de Grimburgwal, vermoedelijk door een 'sinkhole'.

 

Woonruimte

Ook wordt er snel werk gemaakt van woningbouw in het middensegment, om cruciale beroepen als agent, leraar en verpleegkundige meer zicht op betaalbare woonruimte te bieden. Het gaat om zowel koop- als huurhuizen. (ANP)