Onderdak
Eind vorig jaar hebben de vier grote steden met het Rijk afgesproken dat ze 7781 asielzoekers met een verblijfsvergunning onderdak gaan bieden dit jaar. Daardoor moet de druk op asielzoekerscentra afnemen en moet voorkomen worden dat er dit jaar weer crisisopvang moet komen voor nieuwe asielzoekers.

Bestuursakkoord 

De gemeenten beloofden ook onder meer onderwijs en zorg te regelen. Daarover zouden Rijk en gemeenten op 28 april een bestuursakkoord tekenen. Maar de vier gemeenten zeggen dat het kabinet ze te weinig geld biedt om het hele pakket goed te kunnen uitvoeren. 'Op dit moment is het verschil tussen wat gemeenten nodig hebben en wat het Rijk biedt nog honderden miljoenen euro's', schrijven de wethouders in de krant. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet verder ingaan op de zaak. De gesprekken met de gemeenten om tot afspraken te komen zijn nog gaande, aldus een woordvoerster. (ANP)