of 63372 LinkedIn

Groei leningen, maar lagere winst NWB

De daling ten opzichte van de nettowinst van vorig jaar was volgens de NWB-directie verwacht. Ook verwacht de bank verwacht de nettowinst in 2019 op een lager niveau zal uitkomen dan in 2018.

De NWB Bank boekte over het eerste halfjaar een nettowinst van 41,8 miljoen euro. Dat is ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar een daling van bijna 17 miljoen euro. 

De daling ten opzichte van de nettowinst van vorig jaar was volgens de NWB-directie verwacht. Ook verwacht de bank verwacht de nettowinst in 2019 op een lager niveau zal uitkomen dan in 2018.

Gemeenten
De kredietverlening in het eerste halfjaar is toegenomen tot in totaal 4,4 miljard euro – tegenover 3,2 miljard in het eerste halfjaar van 2018. Die stijging is onder andere het gevolg van de overname van een portefeuille met leningen aan de Nederlandse publieke sector van ABN AMRO. De portefeuille wordt gefaseerd overgenomen en in het eerste halfjaar is 791 miljoen euro verworven. De totale omvang van de portefeuille bedraagt zo’n 2 miljard euro en bestaat uit langlopende leningen aan woningcorporaties, gemeenten, academische ziekenhuizen en drinkwaterbedrijven.

Duurzame investeringen
De bank verwacht de stijgende lijn in de kredietverlening door te zetten en voorziet voor heel 2019 een hogere kredietomzet dan de 7,4 miljard euro over heel 2018. Die verwachting is met name gebaseerd op de investeringen binnen de publieke sector op het gebied van duurzaamheid: die nemen een verdere vlucht. Net als in voorgaande jaren werd het afgelopen halfjaar qua omvang de meeste financiering verstrekt aan woningcorporaties. Die sector heeft ook de grootste financieringsbehoefte binnen de publieke sector. De bank meldt verder haar positie in de financiering van duurzame energieprojecten en drinkwaterbedrijven te hebben versterkt. Dat sluit aan bij de strategie van 'de duurzame waterbank'.

Klimaatimpact
De bank gaat vanaf 2020 rapporteren over de klimaatimpact van haar financieringen en de NWB Bank zal ook bekendmaken hoe zij bijdraagt aan een vermindering van de uitstoot van CO2. Klanten en aandeelhouders van de NWB Bank zetten volgens het halfjaarbericht in de praktijk reeds stevig in op duurzaamheid. Zo lopen de waterschappen voorop bij het beperken van het eigenenergieverbruik, het zelf opwekken van duurzame energie en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Vanaf 2025 willen zij volledig energieneutraal zijn. Ook van woningcorporaties wordt een voortrekkersrol verwacht bij de energietransitie. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners