of 63908 LinkedIn

Grave verhoogt onder druk provincie ozb

De onroerendezaakbelasting (ozb) in de gemeente Grave gaat volgend jaar met 13 procent omhoog. Het college van burgemeester en wethouders stelt door de provincie Noord-Brabant tot die lastenverhoging te worden gedwongen.

De onroerendezaakbelasting (ozb) in de gemeente Grave gaat volgend jaar met 13 procent omhoog. Het college van burgemeester en wethouders stelt door de provincie Noord-Brabant tot die lastenverhoging te worden gedwongen.

Het collegevoorstel om de ozb in 2022 fors te verhogen wordt op 9 maart behandeld door de gemeenteraad.

 

Curatele

De gemeente kreeg eind december vorig jaar van de provincie Brabant te horen in 2021 om financiële redenen onder verscherpt toezicht te worden gesteld omdat de meerjarenbegroting niet sluitend was. Dat preventieve toezicht houdt in dat de gemeente elke geplande begrotingswijziging eerst ter goedkeuring dient voor te leggen aan de provincie. Om onder deze onder curatele-stelling uit te komen, moet Grave een zogeheten herstelbegroting opstellen.

 

Herstelbegroting

De ozb-verhoging van 13 procent maakt deel uit van die herstelbegroting. Mede door die lastenverzwaring leidt dat volgens het college tot een meerjarenbegroting die vanaf 2023 een structureel en incidenteel positief saldo laat zien. Dat positieve saldo zou volgens het college al kunnen worden bereikt met een ozb-verhoging van 11,5 procent per 2022, maar dat is ‘na ruggenspraak’ op aanwijzing van de provincie op 13 procent gesteld.

 

Pijnlijke maatregel

Volgens het college van B&W kan de pijnlijke maatregel mogelijk nog worden verzacht. Dat zou dan de uitkomst moeten zijn van de lopende onderhandelingen met de in oprichting zijnde gemeente Land van Cuijk (een fusie van Boxmeer, Sint Anthonis, Cuijk, Mill & Sint Hubert). Grave doet daar weliswaar (vooralsnog) niet aan mee, maar betrekt wel ambtelijke capaciteit van dat samenwerkingsverband – en betaalt daar voor. Onderdeel van de oorspronkelijke begroting van Grave was om flink op die post te bezuinigen, maar het overleg daarover met de gemeente Land van Cuijk i.o. verloopt stroef. En de provincie accepteert die ingeboekte bezuiniging van 750.000 euro niet, zolang er geen instemming is van de andere betrokken gemeenten. Als die de bezuiniging slikken, zou Grave de ozb mogelijk minder hoeven te verhogen. 

 

Referendum

De provincie had, om het overleg vlot te trekken, oud-gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA)  als bemiddelaar ingeschakeld. Die wordt, zo is vrijdag 26 februari bekend geworden, voorgedragen als nieuwe burgemeester van Terneuzen.

Op 17 maart mogen de inwoners van Grave zich in een referendum overigens uitspreken of ze willen fuseren met hun buurgemeenten of zelfstandig willen blijven.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Eigenlijk te gek voor woorden. Gemeenten moeten de OZB extra verhogen om het financiële gat te dichten dat vooral door het Rijk wordt gecreëerd (WMO- en Jeugdzorg-gat). Als dat inderdaad de werkelijke reden en argumentatie is en raadsleden echt pit in hun lijf hebben gaan ze tegen de verhoging van OZB in deze vorm stemmen (dat is namelijk pure chantagepolitiek van het Rijk). Gemeenten -en dus hun burgers- worden op deze wijze in een onmogelijke underdog positie gedreven. Het is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (machtsmisbruik) van het Rijk/minister (Ollongren) om in de huidige situatie een eerlijke WMO-compensatie voor gemeenten op de lange baan te schuiven. Een dergelijk optreden van het Rijk lijkt overigens steeds meer de normaalste zaak van de wereld te worden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners