of 64120 LinkedIn

Goudse wethouder: geen paniek, wel alertheid

‘We kunnen niet meer zeggen dat we er goed voor staan’, reageert de Goudse wethouder Michiel Bunnik (CDA, financiën en economie) op de uitkomsten van de Goudse Coronamonitor die gisteren werd gepresenteerd en waaruit een bedrag van 8 miljoen euro opdoemde aan ‘coronakosten’. ‘Ik ben niet in paniek, wel heel alert.’

‘We kunnen niet meer zeggen dat we er goed voor staan’, reageert de Goudse wethouder Michiel Bunnik (CDA, financiën en economie) op de uitkomsten van de Goudse Coronamonitor die gisteren werd gepresenteerd en waaruit een bedrag van 8 miljoen euro opdoemde aan ‘coronakosten’. ‘Ik ben niet in paniek, wel heel alert.’

Integraal beeld
Die monitor kwam tot stand op verzoek van de gemeenteraad die naast alle medische cijfers die burgemeester Pieter Verhoeve iedere raadsvergadering ter berde brengt ook wel eens wilde weten wat de maatschappelijke en financiële impact van de coronacrisis op de gemeente is. Verhoeve noemt de coronamonitor in een persgesprek na de presentatie een ‘waardvol instrument’ voor Gouwenaars. Voor de monitor werden niet alleen ondernemers gevraagd naar de impact van de coronacrisis, maar ook 3000 Gouwenaars. Met het effect op de gemeentelijke inkomsten en uitgaven erbij ontstond zo een ‘integraal beeld’ van de coronacrisis.

Sociaal domein
De financiële impact van de coronacrisis op de gemeente Gouda is groot, vindt Bunnik. ‘We hebben 4,2 miljoen hogere uitgaven.’ De pandemie is voor Gouda een extra belasting, omdat er al een groot tekort was op het sociaal domein, zoals zoveel gemeenten dat hebben. ‘Als we lagere inkomsten en hogere uitgaven door de coronacrisis bij elkaar optellen komen we op een tekort van bijna 8 miljoen. Die uitgaven zijn nodig om de boel op gang te houden. We vullen de tekorten aan uit de algemene reserve.’ Ook wordt in ieder geval 5 miljoen gecompenseerd door het rijk, al zijn dat soms gemarkeerde gelden, zoals voor sportverenigingen of cultuurvoorzieningen. ‘Wat er binnenkomt, helpt je niet altijd. Met andere inkomsten doe je normaal andere uitgaven, dus het is lastig om dat van elkaar af te trekken.’

Uitdagende tijd
Als je dat wel doet, is het verschil nu 3 miljoen. Uit de decembercirculaire kunnen mogelijk meer kosten worden vergoed. ‘Ik slaap nog steeds goed’, aldus Bunnik. ‘We stonden er tot dit jaar goed voor. Daarna liepen de kosten op in de jeugdzorg en door de pandemie. Het is een keuze om de gemeentelijke organisatie op peil te houden. We hebben een sluitend perspectief in de begroting, omdat we goed aan risicobeheer hebben gedaan. Als het daar wel van ten koste van zou gaan, hebben we een probleem. We kunnen niet meer bij de burger halen, want we zitten al best hoog qua woonlasten, vooral voor het riool vanwege het hoge waterpeil.’ Uiteindelijk valt alles samen in de jaarrekening, maar deze tijd is zeker uitdagend voor de wethouder financiën. ‘We zitten vooralsnog in de voortgaande weg, maar ik zeg niet meer dat we er goed voor staan. Ik ben niet in paniek, wel heel alert.’

Veerkracht
De les die burgemeester Verhoeve heeft geleerd uit de coronacrisis is dat je als ‘robuuste eerste overheid’ het toch niet kan zonder begrip en respons van samenleving. ‘De vrijheid is ingeperkt. Hoe je de samenleving dan een samenleving houdt is voor mij een grote zorg.’ Wat hem het meeste opvalt in de monitor is dat er veel veerkracht is onder de Gouwenaars. ‘Dit is natuurlijk een eerste indicatie van de schade. Het aantal faillissementen is laag, maar wat als de steunmaatregelen minder worden? Hoeveel bedrijven houden het dan nog vol? Hoe lang houden winkeliers en de horeca het nog vol?’ De (verkorte) viering van het 750-jarig bestaan van Gouda, vanaf volgend jaar april, geeft Verhoeve wel veel energie. ‘Daar gebeurt veel, grote partijen willen daar grote bedragen besteden.’

4-sterrenhotels
Verhoeve houdt er ook rekening dat er meer werkzoekenden bijkomen. ‘Vorig jaar zaten we nog in een hoogconjunctuur, het aantal bijstandsgerechtigden is laag, maar nu ook economische tegenwind onze kant op komt, zullen er meer werkzoekenden komen. Je ziet nu al vormen van die effecten.’ De hoogste uitgave voor Gouda ging naar de maatschappelijke opvang. Het aantal dak- en thuislozen nam toe. Zij konden vanwege de coronarichtlijnen niet meer in de normale opvang, dus werd gekozen voor hotels en vakantieparken. ‘Ze kwamen terecht in een 4-sterrenhotel. Dat bevond zich toch wel aan de bovenkant van de oplossingen’, merkt Verhoeve op. Bunnik vult aan: ‘Fantastisch dat het rijk dit ook compenseert.’ Verder wijst Verhoeve erop dat het aantal inbraken erg laag is. In de afgelopen maand waren er maar twee. ‘De avondklok heeft natuurlijk wel effect op de inbraken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners