of 59179 LinkedIn

Gemeenten willen ook verkeerboetes kunnen uitdelen

Voor zo’n uitbreiding van de bevoegdheden voor de handhaving van lichte verkeersovertredingen op lokale wegen pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de Tweede Kamer. Op die manier zouden gemeenten volgens de koepelorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -gewonden.

Naast de politie moeten ook gemeenten verkeersboetes kunnen uitdelen én innen. Dat zou moeten gelden voor te hard rijden in de bebouwde kom, door rood rijden en zonder licht fietsen.

Voor zo’n uitbreiding van de bevoegdheden voor de handhaving van lichte verkeersovertredingen op lokale wegen pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de Tweede Kamer. Op die manier zouden gemeenten volgens de koepelorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -gewonden.

Gemeentefonds
De VNG stoelt het pleidooi op een rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Verkeershandhaving. Dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie geschreven rapport werd in januari naar de Tweede Kamer gestuurd vergezeld van een zogeheten ‘beleidsarme’ kabinetsreactie. De minister wilde een oordeel over de diverse varianten overlaten aan het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer.

De VNG ziet op basis van het IBO-rapport ruimte voor een uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke boa’s openbare ruimte ten aanzien van lichtere verkeersovertredingen. Dat is dan inclusief een regeling voor kosten en baten van boa’s in één hand. Om als gemeente lichtere verkeersovertredingen door middel van een bestuurlijke boete af te doen is behalve een uitbreiding van de wettelijke bevoegdheden, ook een overheveling van een bedrag van 300 miljoen euro per jaar naar het Gemeentefonds nodig.

Baten in rijkskas
De gemeenten hebben er last van dat geen oneindig inzetbare politiecapaciteit beschikbaar is. Bij afweging waarop de beschikbare capaciteit wordt ingezet is volgens de VNG verkeershandhaving ‘per definitie het kind van de rekening.’ Om die reden is de VNG van mening dat gemeenten in het belang van de verkeersveiligheid en ter  ondersteuning van de politie meer mogelijkheden moeten krijgen om – naast de politie – de handhaving van lichtere verkeersovertredingen op lokale wegen op te pakken. ‘Op deze manier kan naar onze mening een échte impuls aan de verkeershandhaving worden gegeven’, aldus de VNG. Herinvoering van de proces verbaal-vergoeding zou een mogelijkheid kunnen zijn. ‘Het wordt door gemeenten als zeer  onrechtvaardig ervaren dat zij alle kosten moeten maken voor de inzet van boa’s, terwijl alle baten in de rijkskas verdwijnen.

Extra bijdrage
In 2013 kregen gemeenten nog een bedrag van ruim 300 miljoen uit de pot voor de uitvoering van lokale projecten. ‘Dit geld hoort naar onze mening thuis in het Gemeentefonds. Zonder dit geld zijn gemeenten niet in staat om een extra bijdrage te leveren aan het veiliger maken van hun wegen’, aldus de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Meesterleen (Jurist) op
Onder het mom van:korter bij de inwoners werden in 2007 de sociale verzekeringenwetten Wmo en Pwet vanuit de overheid overgeheveld naar de gemeente.Wij weten inmiddels hoe rampzalig dat is verlopen en nog steeds gaat!,!! 400 gemeenten, 400 onderling sterk verschillende uitvoerings beleidslijnen wegens de zgn. Autonomie. Daardoor eindeloze reeks beroepszaken en jurisprudenties met bijbehorende geldverspillingen. Straks ook 400 soorten boetes voor fietsen zonder licht? En ook zo'n eindeloze reeks rechtzaken?? VNG en overheid Hou vooral de ambtenaren aan het werk!!!!! Dan weten wij ook w aarom we belastingen betalen.
Door Baten (Burger) op
"Terwijl alle baten in de rijkskas verdwijnen". Wil de gemeente handhaven voor de financiele opbrengsten of om beleidsdoelen te halen?
Door Yntema (Interne Controle) op
Zeer goed plan om eens out of the box te denken. Doelmatigheid is the key word., dat gemeente meer zeggenschap krijgen over hun eigen gemeentegebied inzake veiligheid en gedrag aanpassing. In 2017 moet je kijken wat is de rol algemene overheid en de plaatselijke overheid. Er zijn toch veel overheidstaken die beter bij de plaatselijke overheid passen. Snelheidsmetingen en ook bekeuren. Geen taak voor blauw op straat. Dat het in gemeentes gelijk moet zijn mag duidelijk zijn. Maar de intensiteit weet de gemeente zelf. Veiligheid staat ook op de gemeente agenda. De lijnen moeten korter worden en dan sta je ook dichterbij de burger. ik zou zeggen, gelijk opnemen als maatregel in een nieuw kabinet
Door H. Wiersma (gepens.) op
De regelzucht bij de VNG kent geen grenzen. Er is bij sommige gemeenten kennelijk een ongebreidelde drang om aan inkomsten te komen en het vervolgens weer zo snel mogelijk uit te geven. Nog even en dan begint het leven in Nederland bovendien aardig op een politiestaat te lijken. Normaal functionerende burgers moeten bij de VNG kennelijk onder de kwaden lijden. Daarom snel de prullenbak in met dit soort onzinnige voorstellen.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Hier nooit aan beginnen, want zie wat de gemeenten doen. Ze kunnen hier niet mee omgaan en veroorzaken grote verschillen. WOZ, tarieven bouwvergunningen enz.enz. Kortom, dit voorstel moet zo snel mogelijk de versnipperaar in. De toebedeelde taken van het Rijk maar eerst eens goed uit te voeren, want dat rammelt nog in veel gemeenten. Voorkom rechtsongelijkheid en lokale inkomenspolitiek.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Het is inderdaad niet verstandig om de handhavingservaring door burgers complexer te maken. De boete die een BOA oplegt loopt gewoon via het CJJB. Het systeem van het CJJB stuurt het aan de gemeenten toekomende aandeel aan hen door. Het betreft dan een zeer eenvoudige aanpassing in een al bestand ICT systeem.

In Belgie is een gemeente die de mogelijkheid om BOA´s lichte verkeersboetes op te leggen op een innovatieve wijze gebruikt. De, kleine, boetes over een bepaald tijdsbestek worden uitgekeerd aan een verkeersdeelnemer die zich juist wel en het best aan de regels heeft gehouden. Spontaan volgens de regels leven wordt beloond.

Snel in Nederland mee gaan experimenteren.
Door M.Eijkhout (Beleidsadviseur Openbare Ruimte) op
Helemaal mee eens om de BOA's meer bevoegdheden te geven en daarmee in de eigen gemeente op te kunnen treden tegen lichte verkeersovertredingen. De gemeente staat midden in de samenleving en weet als geen ander waar de leefbaarheid in het geding komt. Voor het aanpakken van ongewenst rijgedrag in woonwijken is veel draagvlak in onze gemeente.
Door Harry de Jong (Treasurer) op
Zeer onverstandig. Dit biedt de plaatselijke politiek de mogelijkheid om door middel van (te) strak handhavingsbeleid primair de kas te spekken.
Door E.C. Joosen (privacyfunctionaris) op
Is dit een stap in de ontwikkeling van een 'gemeentepolitie'? Niet uit te sluiten dat de burger uiteindelijk wederom twee vormen van politie ervaart, de gemeentelijke en nationale politie. Het lijkt beter om het budget van de nationale politie te verhogen zodat dit soort activiteiten wel kan worden opgepakt. Bijkomend voordeel hiervan is dat voorkomen wordt dat de gemeentelijke boa's op pad worden gestuurd met inachtneming van de financiële belangen van hun werkgever.