of 62284 LinkedIn

Gemeenten vullen schatkist

Gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen stallen hun overtollige geld steeds vaker bij het rijk. Vooral gemeenten bankieren meer bij de schatkist. Dat blijk uit de kwartaalmonitor overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste drie maanden van dit jaar.

Gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen stallen hun overtollige geld in toenemende mate bij het rijk. Vooral gemeenten bankieren meer bij de schatkist. Dat blijk uit de kwartaalmonitor overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste drie maanden van dit jaar.

Schatkistbankieren

Vanaf eind 2013 zijn decentrale overheden verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist bij het rijk aan te houden. Er zijn vier uitzonderingen: nazorgfondsen, middelen op een geblokkeerde rekening bij de belastingdienst, bestaande beleggingen en een drempelbedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het schatkistbankieren van decentrale overheden is in het eerste kwartaal van 2016 toegenomen tot 8,5 miljard euro. Dat is een stijging van 1 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Het schatkistbankieren bereikte haar hoogtepunt in het derde kwartaal van 2015, toen hadden decentrale overheden 9,6 miljard gestald in de schatkist van het rijk.

 

Waterschappen op nul

Vooral gemeenten zijn blijkens de CBS-gegevens relatief meer geld in de schatkist gaan stallen. Aan het einde van het eerste kwartaal van vorig jaar bedroeg hun saldo ruim 0,9 miljard euro. Dat is nu bijna 1,4 miljard euro, een stijging van ruim veertig procent. Ook bij de provincies is sprake van een toename. Hun tegoed nam toe met 0,6 miljard euro tot in totaal 5,2 miljard euro. Bij de gemeenschappelijke regelingen nam het tegoed juist af met 0,1 miljard euro. Waterschappen hebben nul euro gestald bij het rijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Het schatkistbankieren is alleen maar bedoeld om zoveel mogelijk lokaal belastinggeld weg te sluizen naar de Rijksoverheid zodat zij, in opdracht van Brussel, hiermee hun begroting sluitend kunnen krijgen. Of de lokale burger zèlf hier uiteindelijk beter van wordt blijft zeer de vraag !
Door p op
@ K. Beer, volgens mij is het niet alleen ice save. Je kan overheden ook gewoon een risicoprofiel meegeven voor het stallen voor hun surplus. Het Rijk mag het ook weer bij z'n emu saldo tellen oid.

Ik bedoel er zijn volgnes mij zelfs publieke sectorbanken die ook nog steeds een hogere rente geven dan het Rijk (BNG, NWB).
Door K. de Beer (adviseur) op
De reden waarom gemeenten verplicht worden hun (tijdelijke) tegoeden in de schatkist van Het Rijk te stoppen, lag in het riskante stallingsgedrag (beter bekend als het Icesave schandaal). De belastingbetaler dreigde op te moeten draaien voor dit piramidespel, vandaar. Punt is wel dat Het Rijk minder rente betaald dan de markt maar daar staat tegenover dat Het Rijk niet failliet kan gaan. Het is op zich geen probleem dat een gemeente soms wat geld over heeft. Ook is het geen probleem als een gemeente reserveert voor b.v. vervangingsinvesteringen. Veel burgers staan daar niet bij stil maar het moet wel gebeuren.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Het stallen van overtollige gemeenschapsgelden door gemeenten bij de Rijksoverheid in het kader van het zogeheten 'schatkistbankieren' is m.i. een verkeerde ont-wikkeling. Van oorsprong was dit geld van de belastingbetaler en indien een gemeente dit over heeft dient zij lokale belastingen te verlagen en niet weg te sluizen naar de Rijksoverheid !De afgelopen 20 jaar is het levensonderhoud van de Nederlander volgens het CBS immers met 35% toegenomen, dus enige lokale draagkrachtreparatie lijkt mij dan ook zeer gewenst!
Door Jordy op
Fijn om te horen dat er tenminste iets eerlijk gaat nou de rest nog.
Door P op
Ik ben wel nieuwsgierig wat dit betekent...begroten waterschappen heel strak, zijn provincies (te) rijk?
Door dy op
Hoe verhoudt de eerste zin van dit artikel zich tot de laatste?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners