of 63966 LinkedIn

Gemeenten verleiden ondernemers tot betalen extra belasting

Ondernemers blijken bereid te zijn een hogere gemeentebelasting te betalen als zij daar concreet iets voor terugkrijgen. Het Groningse onderzoeksbureau Coelo ontdekte dat meer dan 200 gemeenten daar inmiddels in hun beleid rekening mee houden.

Ondernemers blijken bereid te zijn een hogere gemeentebelasting te betalen als zij daar concreet iets voor terugkrijgen. Het Groningse onderzoeksbureau Coelo ontdekte dat meer dan 200 gemeenten daar inmiddels in hun beleid rekening mee houden.

Van ondernemers wordt vaak gedacht dat zij zo weinig mogelijk belasting willen betalen. Maar dat klopt volgens Coelo-onderzoekster Corine Hoeben niet altijd. ‘Als zij iets concreets terugzien voor hun geld, willen zij soms zelfs extra betalen’, zet ze uiteen in het economenblad ESB.  Dat is te zien waar je het juist niet zou verwachten: bij de gemeente.

 

Winkelcentrum

Ondernemers kunnen veel baat hebben bij gemeentelijke investeringen in het gebied waar ze actief zijn. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het opknappen van een bedrijventerrein of een winkelcentrum. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om ondernemers te laten meebetalen aan dergelijke investeringen. Traditioneel werd daarvoor de baatbelasting gebruikt, maar omdat die zeer lastig is in te zetten, kiezen gemeenten tegenwoordig vaak voor twee modernere instrumenten: bedrijveninvesteringszones (BI-zones) en ondernemersfondsen. Bij beide wordt extra belasting geheven bij ondernemers, vaak via de onroerendezaak- of reclamebelasting.

 

Draagvlak

De extra opbrengsten worden vervolgens gebruikt voor investeringen die gunstig zijn voor ondernemers en beide worden in overleg met hen – of hun vertegenwoordigers – ingesteld. Er zijn volgens Hoeben ook verschillen. ‘Bij een BI-zone wordt de extra belasting geheven in een afgebakend gebied en daar ook weer geïnvesteerd. Er is wettelijk omschreven welk deel van de ondernemers moet instemmen met het instellen van de zone en met de extra belastingheffing en hoe dit draagvlak moet worden bepaald. Een gemeente kan meerdere BI-zones hebben.’

Als in een gemeente een ondernemersfonds wordt ingesteld, dan betalen alle ondernemers mee, ongeacht het gebied waar zij actief zijn. Daarbij is geen draagvlakmeting nodig en er zijn geen regels aangaande het deel van de ondernemers dat moet instemmen met het instellen van het fonds.

 

Groningen blijft achter

Dit jaar kennen één op de drie gemeenten (126) een ondernemersfonds en 61 gemeenten (16 procent) een of meer BI-zones. In 20 gemeenten (5 procent) bestaat zowel een ondernemersfonds als een BI-zone. Een minderheid heeft geen fonds of BI-zone.

Gemeenten in Zuid-Holland hebben relatief vaak een BI-zone, terwijl gemeenten in Friesland en Overijssel vaker voor een ondernemersfonds kiezen. Opvallend is dat in Groningen en Noord-Holland veel gemeenten zijn zonder fonds of BI-zone.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Ja, bedrijven worden democratischer behandeld dan burgers. Ons vragen ze niet eens of we meer willen betalken, we krijgen gewoon weer een aanslag gemeentelijke belastingen binnen die elk jaar hoger is dan vorig jaar. En waarvoor we steeds minder terug krijgen.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Ondernemersorganisaties VNO en MKB-NL hebben bewust voor deze route gekozen. De lokale ondernemers hebben een flinke invloed op de besteding van het geld, dat stimuleert om hieraan mee te doen.

Door de bijdragen via de gemeente te laten lopen is bereikt dat niemand zich aan de bijdragen kan onttrekken. Dat was voor het instellen van deze samenwerking een fundamenteel probleem.

Ik roep gemeenten op om deze werkwijze ook met burgers op te pakken. Wijken kunnen dan een budget krijgen dat zij zelf kunnen besteden. De inning van de bijdragen via de OZB garandeert dat iedereen meedoet.
Door J. de Niet (fin adviseur) op
De grote gemeenten heffen al decennia reclamebelasting met als belangrijkste doel de reclame-uitingen beheersbaar te houden. De ontvangsten gaan echter in de grote pot want het is een algemene belasting. In kleine gemeenten zijn ondernemerscoalities zo handig geweest om het gemeentebestuur voor hun karretje te spannen door reclamebelasting in te voeren waarbij de opbrengst linea recta terugvloeit naar het ondernemersbelang b.v. cameratoezicht op bedrijventerreinen en kantoorparken, beveiliging, extra onderhoud aan openbare verlichting, groen en parkeerplaatsen etc. In feite zijn ze 1e rang gaan zitten bij de overheidsbestedingen wat voorheen alleen voorkwam in communistische regimes.
Door onderneersfondsnee op
Het probleem met ondernemersfondsen al of niet via de BIZ is dat er bijna altijd een duur betaald bestuur wordt aangesteld = Een voor de gemeente onbezoldigd ambtenaar. Dat je ook al heb je er geen enkele baat bij omdat je in een bepaalde afgebakende ruimte een niet woning uitbaat je toch mee moet betalen. Vaak zijn de bedragen gestaffeld waardoor de kleinste bedrijfjes naar verhouding het meest betalen.
De bedrijfschappen en de verplichte vakbonden hebben we afgeschaft, de OZB gaat hierdoor niet naar beneden maar steeds meer gemeenten grijpen deze methode aan onder het mom dat het ten goede komt aan de ondernemers.
Het enige wat men bereikt is dat er steeds meer leegloop bedrijfsterreinen en stadscentra komt.
Door JaapvV (adviseur o.a. voorzieningen) op
Wat een gave ontdekking van die gemeenten....:)
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dit heeft niets met 'het verleiden' van ondernemers te maken. Het is niet meer dan normaal dat ondernemers voor de (gemeentelijke) kosten, waarvan vooral zij profijt hebben, extra belasting betalen.
Door Henk Donkers op
Volgens mij is het leermomentje voor gemeenten dat mensen het kennelijk niet erg vinden om ergens aan mee te betalen als er maar voldoende duidelijk is waaraan je meebetaald en dat je daar ook nog wat invloed op hebt. Je krijgt er wat voor terug. Wat voor ondernemers geldt, geldt denk ik ook voor burgers.
Gemeenten en andere overheden zouden dus veel beter moeten uitleggen aan de samenleving wat ze met het belastinggeld doen en dat de uitgaven het gevolg zijn van een democratisch proces.
Nu wordt er heel erg veel geld gemeenschapsgeld uitgegeven waar de belastingbetaler geen enkel gevoel bij heeft en geen enkel inzicht. "Het verdwijnt in een grote put en we zien er nooit meer iets van terug". Dan ontstaat al snel het idee dat het "vast wel over de balk wordt gegooid", en misschien is dat soms ook wel zo.
Als burgers en bedrijven meer gevoel krijgen bij de overheidsuitgaven dan zal denk ik de weerstand tegen het betalen van belasting minder worden.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Je betaalt ergens voor om iets te krijgen. Dat is dan gewoon koop of een afgeleide daarvan. Indien het via belasting gaat, is de ondernemer zijn geld in principe gewoon kwijt. Dit terwijl je bij koop in elk geval nog eigenaar (wat dat ook moge betekenen) kunt worden genoemd.Je kan extra belasting zelfs met goed fatsoen een vorm van omkoping noemen. Het voor wat hoort wat principe. Daar kunnen mensen over struikelen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners