of 59318 LinkedIn

Gemeenten over de schreef met ozb

Gemeenten innen meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) dan toegestaan. De ozb-opbrengst stijgt dit jaar met 3,9 procent. Dat is meer dan de 2,8 procent die als bovengrens is afgesproken met het rijk. De overschrijding blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert.

Gemeenten innen meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) dan toegestaan. De ozb-opbrengst stijgt dit jaar met 3,9 procent. Dat is meer dan de 2,8 procent die als bovengrens (macronorm) is afgesproken met het rijk.

De overschrijding blijkt uit de vandaag gepresenteerde Atlas van de Lokale Lasten van  COELO – het centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden in Groningen

 

Overschrijding macronorm

Elke gemeente mag haar ozb-tarieven zo hoog maken als zij wil. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met de rijksoverheid afgesproken dat de ozb-opbrengst van alle gemeenten samen niet meer dan 2,76 procent mag stijgen. Dat is de zogeheten macronorm. De ozb-opbrengst stijgt volgens het COELO echter met 3,86 procent een stuk harder. In harde euro’s uitgedrukt: gemeenten halen 38 miljoen meer binnen dan de norm toelaat.

 

Meer bedrijfspanden

Gemiddeld betaalt een huishouden 251 euro aan ozb. Alleen eigenaren van woningen worden aangeslagen, huurders niet. Inwoners van Texel betalen gemiddeld 116 euro aan ozb, in Blaricum is dat 667 euro. Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt met 3,3 procent, dat voor niet-woningen (bedrijfspanden) met 2,9 procent. Dat de ozb-opbrengst meer stijgt (3,9 procent) dan de ozb-tarieven komt doordat er dit jaar meer woningen en bedrijfspanden zijn dan vorig jaar.

 

Daling afvalstoffenheffing

De gemiddelde toeristenbelasting stijgt met 9 procent. Dat komt deels doordat meer gemeenten toeristenbelasting zijn gaan heffen. Toeristenbelasting komt steeds meer voor: in 2012 voerden 10 gemeenten een toeristenbelasting in. Aan gemeentelijke belastingen zijn huishoudens gemiddeld overigens maar 1,9 procent – gemiddeld 13 euro – meer kwijt. Dat komt met name doordat de afvalstoffenheffing daalt en de rioolheffing minder stijgt dan ooit eerder gemeten. Deze stijging van 1,9 procent is, net als in 2011 en 2012, minder dan de inflatie. Die bedraagt 2,75 procent.

 

Wassenaar het duurst

De woonlastenstijging is volgens het aan de universiteit verbonden onderzoeksinstituut veel lager dan je zou verwachten op basis van de stijging van de ozb. ‘Dat komt doordat de grootste heffing, de afvalstoffenheffing (reinigingsheffing), niet stijgt maar daalt, en doordat de rioolheffing veel minder stijgt dan voorheen’, aldus de onderzoekers.

Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens dit jaar 697 euro aan hun gemeente. Bunschoten is het goedkoopst met 508 euro, Wassenaar het duurst met 1.149 euro.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (consultant) op
(BELASTING)HEFFER
Leuk om te lezen dat de Gemeente verplichtingen hebben jegens onderhoud sportvelden, zwembaden etc. Kortom HEFFER pleit dus in feite voor verhoging van OZB, en de burgers moeten niet zomaar wat roepen.

Anderen zeggen weer schandalig, schandalig.

Beste mensen het is heel simpel. Als de welvaaer minder wordt moet iedereen de buikruiem aanhalen. Kan je niet zomaar even zeggen laat Jan Piet en Klaar via verhoging van de OZB de hobbys van zwemmers en sporters voor haar rekening nemen. Belachelijke tunnelvisie. Moet ik in crisis tijd, het gaat mij ok slechter via de OPZB etc de hobbys van anderen blijven financieren.

Tja in feite is er wel heel erg veel mogelijk. Een 92 jarige tante kreeg op 15 jan j.l. een brief van de Minister dat haar eigen zorgbijdrage werd verdubbeld van € 1.1100 per mnd naar € 2.200 per mnd. Op 16 jan werd het afgeschreven. Ze had niet eens keus meer. Zo gaat de Ned Overheid met 92 jarige onderdanen om, die zich niet meer kunnen verdedigen, die niet meer kunnen demonsteren. Tja ik moet hier wel netjes blijven, maar HEFFERS kunnen zich van ales permitteren.

Kortom mensen nuchter blijven. Als het minder gaat moet iedereen minderen, Gemeenmtem, sporters zwemmers, kunst, etc, etc, maar niet de asten bij enkelen, ouderen of bejaarden leggen. We zijn inmiddels verworden tot een bestuurlijk heel viespeukerig landje!

Er is iij genoeg ontwikkelingshulp geld naar Afhghanistan gegaan. En geld voor een eigen kinderkanker ziekenhuis is er niet. Wat een waanzinnige afwegingen maken poliricie ten eigen bate!!
Door F. Scheerder (manager) op
Het was te verwachten dat de macro norm OZB in deze magere tijden zou worden overschreden. Dit heeft enerzijds met de vormgeving van de norm zelf te maken. Het lokt meeliftgedrag van individuele gemeenten uit. Anderzijds is het op dit moment voor de meeste gemeenten zonder ingrijpende bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen (en apparaat) haast niet meer mogelijk de eindjes aan elkaar te knopen. De keuze valt dan toch vaak ook op een verhoging van de OZB tarieven. Verder tast de macro norm de gemeentelijke autonomie en lokale democratie aan. Afschaffen die norm! Laat de burgers via verkiezingen hun voorkeuren aangeven.
Door Jannie op
Als de huizenprijzen dalen, kun je verwachten dat het OZB tarief omhoog gaat. Ik begrijp dat de gemeente in totaal ongeveer hetzelfde bedrag wil ophalen. Maar in mijn gemeente is de waarde van mijn huis behoorlijk gedaald, maar betaal ik toch zo'n 80 euro (!) meer OZB dan vorig jaar. Daar zit dan toch echt iets scheef. De landelijke cijfers zijn nog mild: in onze gemeente steeg het OZBtarief met maar liefst 16%. En vorig jaar ook al met 19%. En als ik nou het idee had dat we er iets voor terug zagen... Nee, helaas is het uitmelken van de huizenbezitters een gevolg van puur falend beleid, kortzichtigheid en niet vooruit kijken. Gaten opvullen met geld van de burgers. Snel laten annexeren die gemeente van mij! Zelden zo'n amateurs gezien.
Door HH op
Het wordt tijd voor enige nuancering.
Het is inderdaad zo dat de oorspronkelijke schuld ligt bij Den Haag. De arrogantie van de maatregelen daar is niet meer te beschrijven en zelfs van goede tegenargumenten trekken zij zich niets aan.
De afspraak die de VNG heeft gemaakt is niet goed en ook niet vooraf te berekenen omdat je nooit van tevoren weet wat de waarde is van de totale nieuwbouw. Overigens is dit een verwijt aan alle gemeenten die meestal qua standpunt in gebreke blijven. De niet-stemmers worden nl. geacht vóór te stemmen.
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de OZB en de waterschapsheffing, maar ook voor de bijtelling van het huurwaardeforfait bij de eigen woning voor de inkomstenbelasting. En wat gebeurt daar al jaren stelselmatig. Het huurwaardeforfait wordt nooit 1 op 1 gecorrigeerd met de waardestijging of waardedaling, maar altijd in het voordeel van de schatkist. M.a.w. via de inkomstenbelasting e.d. wordt de burger veel harder en onzichtbaar gepakt dan via de OZB. Dit laatste is echter bekend, lekker dichtbij en een mooi onderwerp op een verjaardagsfeestje. Inderdaad Den Haag is de eigenlijke dader want de manier waarop zij de gemeenten financieel zwaar benadelen is ronduit schandalig. Overigens vind ik dat de gemeenten zich wel erg makkelijk naar de slachtbank laten leiden.
Door Taeke Wahle (Beleidsadviseur) op
OZB-scheefgroei
Boeren en tuinders ,maar ook MKB (alles in de categorie niet woningen) betalen in gemeente Groningen een tot 4,5 keer hoger tarief dan particulieren (0,1482 % tegenover 0,6849 %).
In de top 5 van hoogste tarieven staan allemaal gemeenten in de Provincie Groningen met bedrijvigheid, zelfs Eemsmond met een haven en Delfzijl met een chemiepark (komt voldoende OZB binnen zou je zeggen). De kleinere gemeenten vragen ondernemers een lager tarief dan de grotere (tot 4 keer). Ook een heringedeelde gemeente scoort hoog. Sinds de afschaffing van de gebruikersbelasting in 2006 voor particulieren halen gemeenten de lasten bij de ondernemers. Er zijn gemeenten waar ondernemers 46 % van de totale OZB opbrengen. LTO Noord pleit daarom voor afschaffing van het gebruikersdeel voor bedrijven en het gelijkstellen van het eigenaarsdeel voor woningen en niet-woningen.
Door Taeke Wahle (Beleidsadviseur) op
Macornorm met 1,1 % overschreden, het wordt tijd voor een korting op het gemeentefonds.
Vorig jaar is de overschrijding van 0,24 % doorgeschoven naar dit jaar (3% - 0,24 %).
2,76 % is opgebouwd uit 1,25 % BBP (bruto binnenlandse product) en 1,75 % inflatie. Niet iedereen krijgt trendmatige groei en inflatie gecompenseerd in winst (bij een ondernemer) of inkomen (in loondienstt), waarom geen nullijn voor de macronorm i.p.v. overschrijding met 1,1 % tot 3,8 %.
Door Taeke Wahle (Beleidsadviseur) op
Macornorm met 1,1 % overschreden, het wordt tijd voor een korting op het gemeentefonds.
Vorig jaar is de overschrijding van 0,24 % doorgeschoven naar dit jaar (3% - 0,24 %).
2,76 % is opgebouwd uit 1,25 % BBP (bruto binnenlandse product) en 1,75 % inflatie. Niet iedereen krijgt trendmatige groei en inflatie gecompenseerd in winst (bij een ondernemer) of inkomen (in loondienstt), waarom geen nullijn voor de macronorm i.p.v. overschrijding met 1,1 % tot 3,8 %.
Door Eppo Burger op
De manier hoe gemeenten met geld omgaan, toont m.i. aan dat een Wet Houdbare Overheidsfinancien keihard nodig is! Alsof de economie en de maatschappij een boom is waar je eindeloos aan kunt schudden en dat er dan allemaal bananen uitvallen.
Door Sytze Dijkstra op
Ten tijde van de enorme stijgingen van de huizenprijzen, werden de OZB-tarieven naar beneden bijgesteld. Toen heb ik niemand horen klagen ...
Door Kees op
Tja, je moet ergens een mozaïek van 4 ton in een met 1,8 miljoen overschreden fietstunnel betalen, zullen we maar zeggen (Wassenaar).

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners